Legevakten har ekstra pågang på grunn av skader og psykiske problemer på nyttårsaften og -natten.

Nyttårsaften har rekord i skader og psykiske problemer

Legevakten har økt pågang på nyttårsaften enn vanlige lørdagsnetter. Ikke bare for øyeskader, men også forbrenninger, alkoholforgiftning og selvmordsforsøk øker kraftig på årets siste natt.

Julen er fredelig på legevakten, mens nyttårsnatten trolig er årets travleste. Det viser en sammenligning som lege og spesialist i allmennmedisin Hogne Sandvik har gjort.

- Det er ingen tvil om at nyttårsfeiringen innebærer en helserisiko, skriver han i en rapport på Tidsskriftet den norske legeforening.

Skader er den største årsaken til at flere oppsøker legevakten på nyttårsaften. Nyttårsnatten var antall konsultasjoner på grunn av skade 243 prosent av en vanlig lørdag.

Forbrenninger og alkoholforgiftning

Øyeleger har lenge advart mot risikoen for øyeskader på grunn av uvettig bruk av fyrverkeri. Nyttårsnatten var det fem ganger så mange øyeskader som en vanlig lørdag.

- Det er betimelig å stille spørsmål ved om privat bruk av fyrverkeri fortsatt skal få være lov, skriver Sandvik i Tidsskriftet. Han mener et forbud kan begrense skadeomfanget på nyttårsaften.

Men også forbrenninger og bruddskader øker kraftig på nyttårsnatten.

Nyttårskveld og -natt var det over fire ganger så mange forbrenninger som på en vanlig lørdagskveld og -natt.

Ser vi bare på nyttårsnatten var det 22 ganger så mange forbrenninger, mot en vanlig lørdags natt.

Andelen bruddskader på nyttårsaften var 25 prosent høyere enn en vanlig lørdag i januar.

Nesten dobbelt så mange oppsøker legevakten på grunn av akutt alkoholberuselse.

Høytid for psykisk trøbbel og selvmordsforsøk

Mens julaften er rolig på legevakten, er det langt flere som oppsøker legevakten på grunn av psykiske problemer og selvmordsforsøk på nyttårsaften.

Dette kan delvis skyldes at mange konsultasjoner ikke er mer akutte enn at det ofte er greit å se det an en stund. Noen velger kanskje å avvente situasjonen enn å forstyrre julefreden i familien, mener Sandvik.

Totalt var det 1013 som oppsøkte legevakten på grunn av psykiske problemer en typisk nyttårsnatt, mot 615 en vanlig lørdagsnatt.

Nesten dobbelt så mange oppsøkte legevakt etter et selvmordsforsøk nyttårsnatten, mot en vanlig lørdagsnatt.

Bekreftes av andre studier

Utenlandske studier tyder på at det generelt er mindre psykiatrisk sykdom og selvmord i julen. I Østerrike og Sverige har forskere funnet lavere tall for selvmord på julaften, men høye tall på nyttårsdagen.

Også i Norge er forekomsten av psykiske problemer lavere i julen enn nyttår.

- Det er lett å tenke seg at den fredelige julestemningen sammen med familien har en beskyttende effekt, skriver Sandvik i rapporten.

Nyttårsaften er derimot mer preget av alkohol og utagerende festing, som trolig kan bidra til å utløse psykiske symptomer.

Sammenlignet over ti år

Hogne Sandvik jobber ved Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin og har sammenlignet legevaktkonsultasjoner på julaften, nyttårsaften og siste lørdag i januar.

Han har sammenlignet tall for både dag, kveld og natt for både akutt sykdom og skader i perioden 2008 til 2018.

Målet for studien var å kartlegge omfanget av psykososiale problemer og skader på julaften og nyttårsaften, sammenlignet med en vanlig lørdag.

Sandvik er også tilknyttet NORCE Norwegian Research Centre og Morvik legekontor i Bergen.

Referanse:

Hogne Sandvik: Legevaktkonsultasjoner julaften, nyttårsaften og en vanlig lørdag. Tidsskriftet den norske legeforening. 9. desember 2019.

Powered by Labrador CMS