Folkeavstemning om stamceller i California

Befolkningen i California får anledning til å gjøre opprør mot Bush-administrasjonens stamcellepolitikk i forbindelse med det amerikanske president- og kongressvalget 2. november.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

mer om stamceller

For en innføring i stamcelleproblematikk kan du lese saken Stamceller for dummies, eller bla gjennom sakene på temasiden Stamceller.
 

delta i debatten!

Hva mener du om forskning på stamceller? Klikk her for å delta i debatten.

 

Forskning på embryonale stamceller (hentes fra et befruktet egg - et embryo) og terapeutisk kloning har blitt sentrale tema i den amerikanske valgkampen.

Dette lovende, men etisk kontroversielle, forskningsfeltet for biomedisin er nå underlagt kraftige begrensninger av Bush-administrasjonens politikk.

Demokratenes presidentkandidat John Kerry sier han vil oppheve forbudet mot å forske på nye embryonale stamceller og åpne for terapeutisk kloning for medisinske formål.

Kjernesak

Strategene bak Kerrys valgkampanje har valgt å bruke stamcelleproblematikken som en kjernesak (på partikonferansen i Boston skal Kerry ha brukt ordene “embryonale stamceller” oftere enn “arbeidsledighet”). Du kan lese mer om dette i saken Bush vs. Kerry i vitenskap.

Kerry er ikke den eneste som er uenig i de strenge restriksjonene Bush har innført på dette forskningsfeltet.

Delstaten California står foran et opprør mot denne politikken, og kan bli et viktig globalt senter for stamcelleforskning dersom befolkningen stemmer for den såkalte “Proposition 71”. Forslaget er imidlertid kontroversielt på mange måter.

Stoppet forskning på nye embryonale stamceller

I 2001 bestemte George W. Bush at det ikke skulle brukes offentlige føderale midler til forskning på nye embryonale stamceller eller terapeutisk kloning.

Føderale midler skulle bare kunne benyttes til forskning på gamle stamcellelinjer - avledet fra stamceller som ble isolert fra et befruktet egg før 9. august 2001.

Embryo, eller befruktede egg, som benyttes i forskning, doneres fra klinikker for kunstig befruktning hvor det som regel blir noen befruktede egg til overs som ikke settes inn i kvinnens livmor. Disse går ellers rett i søpla.

Da Bush innførte sine strenge regler for føderal finansiering av stamcelleforskning, vedtok California og flere andre stater et lovforslag som tillater å bruke nye stamcellelinjer, men man innså raskt at dette ikke betydde så mye uten å legge ved finansiering av prosjektene.

Frustrerte forskere

Amerikanske biomedisinske forskere har vært frustrerte over begrensningene Bush har lagt på forskningen de siste tre årene. Mange mener dette forsinker utviklingen av nye medisinske metoder som i fremtiden kanskje kan kurere sykdommer som alzheimers, diabetes eller hjertesykdommer.

Bush sier det er umoralsk å ødelegge embryo for å bruke dem i forskning. Dette er det samme som vår norske regjering mener. Her hjemme er det forbudt ved lov å forske på embryonale stamceller, og det er ikke lov å gjennomføre terapeutisk kloning.

Det finnes imidlertid ikke noe felles føderalt regelverk i USA som forbyr denne typen forskning. I USA er offentlig finansierte forskere altså under streng kontroll, mens privat finansierte forskere kan gjøre mer eller mindre som de vil.

Store summer

Amerikanske delstater har en ordning som gjør det mulig for befolkningen å komme med forslag til folkeavstemming. Derfor kan California under valget komme til å vedta å bruke 300 millioner amerikanske dollar hvert år de neste ti årene på kontroversiell stamcelleforskning. Dette tilsvarer to milliarder norske kroner.

Når velgerne går til valgurnene 2. november, skal de stemme over forslaget som foreslår å bruke tre milliarder amerikanske dollar på embryonal stamcelleforskning over ti år - dette er 20 milliarder omregnet i norske kroner.

Til sammenligning brukte National Institutes of Health (NIH) 214 millioner dollar på alle typer forskning på menneskelige stamceller - både embryonale og voksne - i 2003. Av dette gikk 25 millioner dollar til forskning på embryonale stamceller.

De 20 milliarder kronene skal ifølge forslaget gå til stamcelleforskning som NIH ikke har lov til å finansiere.

Opinionen i California er delt i sin mening om forslaget, med 45 prosent for og 42 prosent mot, ifølge tidsskriftet Nature og New York Times.

Folkeavstemmingsforslag

Grunnloven i California, og i andre delstater, gjør det mulig for hvem som helst å legge fram en sak for folkeavstemming dersom de klarer å samle inn nok underskrifter. Så lenge forslaget ikke kommer i konflikt med den amerikanske grunnloven, kan man altså stemme over så å si hva som helst.

I fjor var for eksempel guvernøren i California, Gray Davis, så upopulær at man fikk samlet inn nok signaturer til å foreta en avstemming over å avsette ham eller ikke.

Som den første guvernøren i Californias historie måtte Davis gå av på denne måten - fordi befolkningen stemte mot ham med 55,4 prosent.

Kampanje

“Proposition 71” stammer fra entreprenøren Robert Klein II, som har en sønn med diabetes og en mor med alzheimers. Forslaget støttes for eksempel av Microsofts Bill Gates og grunnleggeren av eBay, Pierre Omidyar. Det er allerede samlet inn 15 millioner dollar til kampanjen. Californias senatorer og over halvparten av kongressdelegasjonen støtter også forslaget.

I løpet av de neste ukene kommer de til å pøse på med informasjon og reklame i alle mediekanaler, med argumenter for hvordan investeringen vil sette fart i både oppdagelsen av behandlinger mot mange alvorlige sykdommer og Californias økonomiske rekonvalesens.

Forslagets motstandere har bare samlet inn 150 000 dollar. Mye av det kommer fra den statlige og nasjonale Catholic Church, og en konservativ forretningsmann ved navn Howard Ahmanson Jr.

Vil opprette institutt

“Proposition 71”, eller The California Stem Cell Research and Cures Initiative, foreslår å opprette California Institute for Regenerative Medicine for å dele ut de 20 milliardene.

Instituttet skal etter planen styres av en gruppe på 29 personer i en såkalt Independent Citizens Oversight Committee. De fleste medlemmene i denne komiteen skal velges ut av høytstående og valgte funksjonærer, inkludert guvernøren og underguvernøren.

Den lovgivende makt kommer imidlertid ikke til å ha noen mulighet til å blande seg inn i instituttets affærer eller til å endre initiativets forskrifter.

Ubegrenset frihet?

Noe av kritikken mot forslaget går ut på at det vil gi forskerne carte blanche til å skrive om etablerte etiske retningslinjer etter forgodtbefinnende - og til å stå fritt til å lage egne regler om for eksempel interessekonflikter og informert samtykke.

Forslagets talsmenn reagerer kraftig på disse anklagene og sier initiativet innebærer det høyeste nivå av ansvarlighet og vil kunne fungere som en modell for hvordan vitenskap kan finansieres på delstatsnivå.

Allerede bunnskrapt budsjett

Et annet argument mot “Proposition 71” er at det tapper delstatens allerede bunnskrapte budsjett. Dette argumentet møtes med påstander om at stamcelleforskningen etter hvert vil sette ny fart i økonomien i California.

Andre frykter at det vil oppstå overdrevent høye forventinger til stamcelleforskningen når temaet blir gjenstand for politisk argumentasjon - slagordet til The California Stem Cell Research and Cures Initiative er “Save lives with stem cells”. Forskere forventer ikke å finne nye behandlingsformer i løpet av de neste fem til ti år.

Guvernør Arnold Schwarzenegger har uttalt at han støtter stamcelleforskning, men har så langt ikke sagt noe om hva han syns om “Proposition 71”.

Foreløpig kan vi bare vente og se hva californierne gjør 2. november. Det er interessant fordi californierne ofte ligger litt i forkant. Ved å se hva som skjer her, er det mulig å forutsi noe av utviklingen i resten av USA, både når det gjelder livsstil, teknologi og politikk.

Lenker:

Forslaget: The California Stem Cell Research and Cures Initiative
Motstandere: Doctors, Patients & Taxpayers for Fiscal Responsibility
 

Powered by Labrador CMS