Den nye, norske studien skal undersøke hvordan omega-3 fungerer på hjertesyke pasienter som er mellom 70 og 82 år gamle. (Foto: David Parry/Medicimage)

Kan omega-3 hjelpe hjertesyke eldre?

En norsk kjempestudie skal prøve å finne svaret.

Omega-3 er et omstridt kosttilskudd. Forskere over hele verden har prøvd å finne ut om de berømte fettsyrene kan hjelpe pasienter med forskjellige typer hjertesykdom.

Det finnes ennå ikke noe godt svar på dette spørsmålet.

Det har også kommet store metastudier, studier som samler resultatene fra mange forskjellige forskningsprosjekter.

I 2012 kom det to slike store studier, hvor den ene konkluderte med at omega-3 ikke hadde noen effekt på hjerte- og karsykdom, for eksempel infarkt eller hjerneslag. Til sammen 69 000 mennesker hadde deltatt i forskningen som denne metastudien var basert på.

Samtidig ble det publisert en spansk metastudie som ga et annet svar. Forvirrende nok viste denne sammenfatningen at omega-3 som kosttilskudd faktisk reduserte risikoen for hjertesykdom, sammenlignet med kontrollgrupper. Dette var også basert på forsøk som totalt titusenvis av mennesker deltok i.

Gamle, berømte omega-3-studier har også måttet tåle en del kritikk de siste årene. Nå skal en ny norsk studie undersøke hva omega-3 kan gjøre hos en spesiell pasientgruppe.

Mye omega-3 i to år

Det norske forskningsprosjektet OMEMI (Omega 3 in Elderly patients with Myocardial Infarction) skal finne ut om omega-3 kan hjelpe pasienter mellom 70 og 82 år. Pasientene må ha hatt et hjerteinfarkt etter 70 for å kunne være med på studien.

Peder Myhre, doktorgradsstipendiat ved Ahus. (Foto: Ahus)

– Dette er en pasientgruppe med syke hjerter, og vi tror at vi kan se en effekt på disse forsøkspersonene, sier Peder Myhre, doktorgradsstipendiat ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

– Det er heller ikke gjort noen studier med eldre hjertepasienter som får store doser omega-3 over lengre tid.

Studien Myhre er med på, ledes fra Senter for klinisk hjerteforskning ved Oslo universitetssykehus. Pasienter fra fire store sykehus i Norge er med på prosjektet, og de skal rekruttere 1100 deltagere.

Mangler mange forsøkspersoner

Foreløpig er det rundt 500 pasienter som er med, og studien skal gå i flere år før de får svaret på hvordan det går. Forskerne må fortsatt rekruttere en del pasienter før de har nok forsøkspersoner. Det er ikke alltid så lett.

– Våre potensielle deltagere er folk som er relativt gamle og syke. Det er ikke alle som vil ta enda flere tabletter eller dra på flere sykehussjekker. De kan også ha problemer med å bevege seg rundt, forteller Myhre.

Pasientene som er med i forsøket, blir tilfeldig fordelt i to grupper, en hvor de får omega-3 og en hvor de får placebo (narremedisin). Forsøkspersonene vet dermed ikke om de får ekte kosttilskudd.

Myhre og kollegaene hans vet heller ikke hvem av forsøkspersonene som er i de ulike gruppene. Dette er en kvalitetssikring, slik at forskerne ikke kan påvirke forsøkspersonene.

– Det vet vi ikke før etterpå, så det blir veldig spennende å begynne analysen.

Hypotesen deres er at pasientene som får omega-3, vil ha færre hjerteinfarkt, færre vil utvikle hjertesvikt og færre av dem vil dø i løpet av to år, sammenlignet med kontrollgruppen. De tror at omega-3-gruppen kan ha 30 prosent mindre dødelighet innenfor de to årene sammenlignet med placebo-gruppen.

Unge og friske

– Omega-3 har mange egenskaper som potensielt er nyttige for hjertesyke pasienter. Blant annet så virker det blodfortynnende og det kan forebygge hjerteflimmer, sier Myhre.

Selv om flere studier har vist liten eller ingen effekt, tror Myhre at de kan finne noe i denne studien.

– Hvis du bruker forsøkspersoner i 20-årene, vil de være såpass friske at det kan være veldig vanskelig å se hva omega-3 egentlig bidrar med.

– Pasientene i vår studie er allerede ganske syke, så hvis det ikke hjelper på disse pasientene, så hjelper det sannsynligvis ikke i det hele tatt. Samtidig bruker vi ganske høye doser, som vi tror spiller en stor rolle.

Tran og fisk

I tillegg til rekrutteringsproblemene har forskerne noen utfordringer med å bruke eldre, norske forsøkspersoner.

– Det er veldig vanlig at eldre nordmenn bruker tran og spiser mye fet fisk. Dette kan påvirke resultatene, men det vil gjelde begge gruppene i forsøket, siden personene er tilfeldig fordelt.

Forskerne gikk med på at deltagerne får lov til å ta en barneteskje tran hver dag for å unngå at tranbrukere ikke ville være med på studien. Dette blir også justert for i begge gruppene, forklarer Myhre.

Forsøkspersonene er også sykehuspasienter med hjerteproblemer, så de går på mange forskjellige medisiner i tillegg til omega-3-tilskudd. Dette kan gjøre det vanskelig å måle effektene.

– Pasientene går gjerne på blodfortynnende- og kolesterolnedsettende medisiner. De blir også nøye overvåket og justert med hjertemedisiner. Det er mulig at gevinsten av omega-3 vil bli ganske liten, men det blir veldig spennende å se, sier Myhre.

Han understreker at omega-3 ikke har alvorlige bivirkninger sammenlignet med tradisjonelle hjertemedisiner.

Forskningsprosjektet har pågått i tre år og kan fortsette i fire–fem år til, så det blir en stund til vi får se resultatene av undersøkelsen.

Referanse:

Laake, Myhre mfl: Effects of omega 3 supplementation in elderly patients with acute myocardial infarction: design of a prospective randomized placebo controlled study. BMC Geriatrics, juni 2014, doi: 10.1186/1471-2318-14-74.

Rizos mfl: Association between omega-3 fatty acid supplementation and risk of majorcardiovascular disease events: a systematic review and meta-analysis. JAMA, september 2012, doi: 10.1001/2012.jama.11374. Sammendrag

Delgado-Lista mfl: Long chain omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: a systematic review. British journal of Nutriorion, juni 2012, doi: 10.1017/S0007114512001596. Sammendrag

Powered by Labrador CMS