Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Stavanger - les mer.

Dersom elevene får i oppgave å lage podkast, blir de produsenter av faglig innhold.
Dersom elevene får i oppgave å lage podkast, blir de produsenter av faglig innhold.

Å lage podkast er god læring for elevene

Elevene er ofte passive mottakere av kunnskap. Med podkast kan de selv lage innhold til undervisningen, mener forsker.

Mange lærere har brukt situasjonen med hjemmeskole til å utforske mulighetene digital teknologi gir.

Stipendiat Gunvald Dversnes ved Universitetet i Stavanger anbefaler lærerne om å ta en nærmere kikk på podkast.

– Podkast er et av de aller enkleste av de digitale verktøyene, påpeker Dversnes. Han forsker på bruk av podkast i norskundervisningen i videregående skole.

Å lage podcast gir dybdelæring

Når elevene får i oppgave å lage podkast, blir de produsenter av faglig innhold. De må gjøre bevisste valg underveis i arbeidet: «Hva tar jeg med i podkasten min og hva tar jeg ikke med?»

– Slike spørsmål gir god læring og er et godt alternativ til oppgaver der elevene blir bedt om å reprodusere faktakunnskap med egne ord, forklarer Dversnes.

Han mener lærerne bør gi elevene oppgaver der de kan reflektere og undre seg i kjente og ukjente situasjoner, det som lærere kaller dybdelæring.

Elevene får vist seg fram på andre måter

Skriving er det lærerne oftest bruker for å måle elevenes kunnskaper.

– Dette er fornuftig siden samfunnet er svært skriftlig. Men det er viktig å ikke utsette elevene for en ørkenvandring i skriftlige innleveringer, påpeker forskeren.

– Det kan virke enklere for læreren å be elevene levere inn et skriftlig produkt om nyromantikken enn å be dem spille inn en podkast om samme tema. Men spør du elevene, er det ikke sikkert du får samme svar, fortsetter han.

For elevene er variasjon i skolearbeidet svært viktig.

Forskning fra New Zealand har vist at elever helt ned i grunnskolealderen mestrer teknologien bak en podkast godt. Elevene der opplevde at arbeid med podkaster var svært motiverende, blant annet fordi de fikk lov til å vise hva de kunne på andre måter enn til vanlig.

Gir fellesskap

Når elever lager podkaster på skolen, er det naturlig å dele dem i etterkant. Elevene får på den måten en stemme inn i klassen.

De får også muligheten til å lytte til hva medelever tenker om et tema. Dermed legges det til rette for fellesskap og gode relasjoner mellom elevene.

Det største forskningsprosjektet i verden tilknyttet podkaster i undervisningssammenheng, IMPALA-prosjektet fra England, viste at podkaster knytter grupper sterkere sammen.

Selv der studenter oppholder seg i ulike deler av verden, binder podkastene studentene sammen og gir dem en følelse av fellesskap.

– Dette er et viktig poeng ved bruk av podkast i skolen. Hvis lærere klarer å skape aktiviteter gir læring og som samtidig fremmer et faglig og sosialt fellesskap blant elevene, har de etter mitt syn lyktes, sier Dversnes.

Ikke slått an i skolen ennå

Stadig flere av oss lytter til podkast. Ifølge tall fra Medienorge lytter åtte prosent av alle nordmenn til podkast daglig. Særlig blant unge er det mange podkastlyttere.

– Men til tross for det har ikke podkast-teknologien tatt av i skolen. Det er det på tide å gjøre noe med, sier Gunvald Dversnes.

Referanser:

Jane Nicholls: Podcasting and oral language, Core education, 2007.

IMPALA-prosjektet: Informal Mobile Podcasting And Learning Adaptations for Transition (IMAPAL4T)

Powered by Labrador CMS