Vanlige, friske mennesker kan plutselig mangle krefter til å utføre dagligdagse gjøremål. Det kan forårsakes av ME, eller kronisk utmattelsessyndrom. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix)

- ME kan være mye vanligere blant unge enn antatt

To prosent av britiske 16-åringer kan være rammet av ME, ifølge ny studie.

CFS/ME

  • Forkortelse for kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati.
  • Er betegnelsen på en lidelse som hovedsakelig består av en unormal følelse av utmattelse ledsaget av andre varierende symptomer.
  • Personer som er rammet av kronisk utmattelsessyndrom opplever en fullstendig energisvikt, som om batteriene er totalt flate.
  • Symptomer inkluderer muskel- og leddsmerter, forstyrret hukommelse eller konsentrasjon, kronisk mental og fysisk utmattelse og en rekke andre plager.
  • Alvorlighetsgrad av symptomer kan svinge veldig, også i løpet av en dag.

ME er en alvorlig sykdom som blant annet gir en unormal følelse av utmattelse som varer over seks måneder og ikke lar seg hvile bort, ifølge nhi.no.

Tilstanden omtales i medisinsk faglitteratur som et syndrom fordi den er svært sammensatt av ulike symptomer, deriblant hodepine, muskelsmerter og fysisk og psykisk utmattelse. 

Foreløpig er det ingen som vet nøyaktig hva som forårsaker sykdommen, og symptomene kan variere fra person til person. I tillegg ser det ut til at flere får diagnosen. I 2015 kom det fram at antallet ME-diagnoser i aldersgruppen 10 til 34 år er fem ganger så høyt som i 2008, ifølge nrk.no

Britiske forskere har nå utført en rekke undersøkelser blant befolkningen for å forsøke å se hvor utbredt sykdommen er blant barn og unge.

Spørreundersøkelser – ikke diagnose

5765 barn født på 90-tallet deltok i studien. Resultatene ble nylig publisert i tidsskriftet Pediatrics.

Barna og foreldrene svarte på en rekke spørreundersøkelser som blant annet kartla energinivå, trøtthet, oppmøte på skole, deltakelse på sportslige og sosiale anledninger og symptomer på depresjon.

Forskerne har ikke tatt utgangspunkt i om barna har fått en diagnose fra legen sin, men i spørreundersøkelser som kartlegger ulike symptomer som kan tyde på ME.

Jenter mest utsatt

Forskerne fra University of Bristol viser i studien sin at omtrent to prosent av barna viste tegn på ME som hadde vart i over seks måneder. I tillegg økte antallet jenter med ME-symptomer da deltakerne hadde fylt 16 år. 

Barn fra hjem med økonomiske og sosiale problemer var også mer utsatt enn andre. Dette gjelder for eksempel barn med dårlige boforhold eller manglende emosjonell støtte fra foreldrene.

– Dette er en viktig studie fordi den viser at kronisk utmattelsessyndrom er mye vanligere hos tenåringer enn tidligere trodd, sier barnelege Ester Crawley i en pressemelding. Hun er en av forskerne bak studien.

– Vi barneleger må bli flinkere til å oppdage sykdommen, spesielt hos barn fra dårlige kår som kanskje ikke har like god tilgang på spesialistbehandling, fortsetter hun.

Norske barn også utsatt

Det er usikkert hvor mange som har ME her i Norge. Dersom vi bruker tall fra utenlandske studier, kan det tyde på at omtrent 10 000 til 20 000 nordmenn er rammet. 

Sørlandet sykehus får inn mellom 20 og 30 barn og unge hvert år, hvor det er mistanke om ME, skrev nrk.no i fjor. Det er ungdom i aldersgruppen femten til nitten år som oftest får diagnosen.

Overlege Kristin Namtvedt Tuv fortalte da at diagnosen påvises hos omtrent én ungdom hver måned. Også i Norge er det tenåringsjenter som oftest rammes, påpekte hun.

Spørreundersøkelsens svakheter

De britiske forskerne skriver i studien at det ikke er sikkert alle tilfellene de har funnet faktisk er barn med ME. Kanskje kan det være en annen tilstand som forårsaker symptomene.

Blant annet så de at barna med nettopp disse symptomene også hadde flere symptomer på depresjon. Selv om de justerte tallene sine etter dette, så de fortsatt flere tilfeller av ME blant deltakerne enn deltakerne i lignende studier som har tatt utgangspunkt i en medisinsk diagnose.

Kanskje er det fordi definisjonen deres på sykdommen i denne undersøkelsen ikke er god nok. Eller det kan være fordi ikke alle de som har ME får diagnosen når de drar til legen, skriver forskerne.

Referanse:

Collin, S.M. (et al.) Chronic Fatigue Syndrome at Age 16 Years. Pediatrics. (2016) [Sammendrag.]

Powered by Labrador CMS