Torsk gjorde mange barn i Sverige bedre rustet mot astma. (Foto: Eksportutvalget for fisk)

Fisk mot barne-astma

Barn som begynner å spise fisk før de er ni måneder gamle halverer risikoen for å utvikle astma.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kommer frem i en svensk studie som omfatter over 4000 barn som ble født i 2003. Foreldrene har svart på spørreskjemaer i tre omganger, når barna var 6 måneder, ett år og til slutt når barna hadde blitt 4,5 år.

Forsker Emma Goksør fant stor sammenheng mellom fiskespising og astmasymptomer. (Foto: Göran Wennergren)

Da barna var 4,5 år svarte 20 prosent av foreldrene at barna deres hadde hatt astmasymptomer med piping og hvesing i luftveiene minst en gang det siste året.

Studien er del av doktoravhandlingen til Emma Goksør ved Sahlgrenska Akademien ved Gøteborgs Universitet.

- Man kan oppleve slike symptomer uten å få en astmadiagnose, så vi valgte å fokusere studien på de barna hadde hatt astmasymptomene minst tre ganger det siste året, sier Goksør.

5,5 prosent av de 4000 barna falt inn i denne siste kategorien. Det var altså rundt 220 barn i studien som hadde hatt gjentatte astmasymptomer siste året.

- Det vi så, var at barn som hadde spist fisk før de var ni måneder gamle hadde nesten halvert risiko for gjentatte astmasymptomer, forteller forskeren.

Forskerne har ikke testet for hvilken type fisk som er mest effektiv mot astma, men det barna i studien hadde fått servert oftest var hvit fisk, for eksempel torsk. Hvit fisk sto for 79 prosent av barnas fiskekonsum. På andre plass kom laks, med 17 prosent av inntaket.

Hvorfor hjelper fisk mot astma?

- Det finnes studier som tyder på at fisk påvirker immunforsvaret positivt fordi det inneholder omega 3 og vitamin D. Det finnes også studier som viser at omega 3 i seg selv ikke holder, at man altså må spise fisk fordi omega 3-tilskudd ikke gir samme effekten. Det kan derfor være noe i fisken påvirker dette som vi ikke kjenner til enda, svarer Goksør.

Atopiske sykdommer

Atopi er en samlebetegnelse på tilstander i hud og slimhinner.

Mennesker med atopi har en hud som er tørr og har lett for å klø, slimhinnene er også ofte påvirket i det de er mer følsomme enn hos andre. Det betyr at de lettere blir irritert av røyk, støv og sterke lukter.

Atopikere har økt mulighet for å utvikle visse sykdommer. Disse sykdommene kaller vi atopiske sykdommer.

De vanligste atopiske sykdommene er astma, høysnue, øyekatarr og atopisk eksem. Overfølsomhet mot visse næringsmidler er også vanlig hos atopikere.

(kilde: hudlegekontoret.no)
 

Mer fisk, mindre eksem

Torbjørn Øien er forsker ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU i Trondheim.

I Barneallergistudien i Trondheim, PACT studien, så han på sammenhengen mellom tran og fiskeinntak hos mor under svangerskapet, hos barnet ved 1 års alder og forekomst av astma og eksem ved 2 års alder.

- De siste 30-40 årene har vi spist mindre fisk samtidig som forekomsten av atopi og allergisk sykdom har økt, skrev han i avhandlingen.

Astma er en av de vanligste atopiske sykdommene.

- Vi fant en beskyttende effekt mot eksem hos de barna som spiste fisk mer enn en gang i uken, sammenlignet med de som spiste fisk sjeldnere enn en gang i uken, sier Øien til forskning.no.

Slipper ikke unna med tran

Øien fant også indikasjoner på at man faktisk må spise fisk, og at det ikke er omega 3 i seg selv som er positivt mot eksem.

- Det var ingen assosiasjon mellom mors inntak av fisk og tran under svangerskapet og astma og eksem ved to års alder. Det var heller ingen assosiasjon mellom barnets traninntak ved ett års alder og astma og eksem, forteller Øien.

I avslutningen av forskningsrapporten kommer han med tre mulige forklaringer på hvorfor fisk er bedre enn tilskudd:

  • Fisk er mer enn bare omega-3-fettsyrer. Fisk og skalldyr er ypperlige proteinkilder, og er rike på taurin, NADH og steroler og inneholder sink, selen, jod, Vitamin D og vitamin B12.
  • Fiskeolje og tran ikke er fullgode erstatninger for fisk, og at å spise «naturlig» mat er bedre enn raffinerte næringstilskudd.
  • Fiskespising første leveår kan være et tegn på en gunstig livsstil i disse familiene som vi ikke klarer å måle med vårt spørreskjema.

I denne norske studien fant de ingen sammenheng mellom fiskeinntak og legediagnostisert astma ved to års alder.

Når man ser Barneallergistudien i Trondheim sammen med studien fra Sverige, må man se resultatene i forhold til at forskerne i den norske studien spurte etter legediagnostisert astma, mens de i den svenske studien spurte foreldrene om opplevde astmasymptomer uten at det nødvendigvis var stilt noen diagnose.

Støtter fisk til spedbarn

I følge Helsedirektoratets råd bør barn bli introdusert for fast føde fra de er omtrent seks måneder gamle.

Henriette Øyen og helsedirektoratet anbefaler å gi barn fisk allerede fra seks måneders alder. (Foto: HD)

I brosjyren deres til spedbarnsforeldre, ”Mat for spedbarn”, står det at det ikke er noen grunn til å unngå matvarer som egg, fisk, nøtter eller erter. Hvis barnet har fått påvist allergi mot disse matvarene er det selvfølgelig annerledes.

- Fisk bør inngå i et variert kosthold fra annet levehalvår av. Fra ett års alder kan barn spise det samme som resten av familien, hvis kostholdet er variert og riktig sammensatt. Man bør spise fisk tilsvarende to til tre middagsporsjoner i uken, sier Henriette Øien, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, til forskning.no.

- Man bør alltid følge nøye med når man gir et barn en ny matvare, som for eksempel fisk. Hvis nye matvarer introduseres en og en, vet man lettere hva det er barnet reagerer på. Hvis barnets allmenntilstand endres, eller du er bekymret, bør lege kontaktes, råder hun.

Nå som det snart nærmer seg jul kan det være greit å nevne at man oppfordres til å være forsiktig med å gi nøtter til små barn, fordi de kan sette dem i halsen.

Referanser:

Goksör, Emma m.fl. Preschool wheeze – impact of early fish introduction and neonatal antibiotics. Acta Pediatrica. Først publisert på nett: 30.juli 2011

Torbjørn Øien m.fl. Do early intake of fish and fish oil protect against eczema and doctor-diagnosed asthma at 2 years of age? A cohort study. Journal of Epidemiology and Community Health, 2010

Powered by Labrador CMS