En stor del av antioksidantene finnes i skallet og frøene til bæret. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Sunnere juice med skall og frø

Mange av de sunne stoffene i bær sitter i skallet og frøene, men når bærene presses til juice siles de bort. Nå er det utviklet en effektiv metode for å gjøre nytte av disse sunne restene.

Kun halvparten av de såkalte polyfenolene, en gruppe antioksidanter, som opprinnelig finnes i solbær og blåbær, ender opp i juicen. Resten ligger igjen i pressrestene.

Stipendiat Linda Holtung ved matforskningsinstituttet Nofima har forsket på hvordan bærene kan utnyttes bedre og på helseeffektene av å drikke en sunnere juice.

Solbær best

For å se nærmere på dette lagde hun og forskerkollegene en juice de kalte Optijuice. Den består av den kommersielt tilgjengelige juicen Mana Blå som ble beriket med naturlige antioksidanter fra restene etter pressede solbær. Forholdstallene var 85 prosent Mana og 15 prosent solbærekstrakt fra pressresten.

– Dette gir forbrukeren en sunnere juice mens industrien oppnår en mer effektiv og miljøvennlig prosedyre hvor råvarene blir bedre utnyttet, forteller Holtung, som i prosjektet har samarbeidet med Tine, Findus og Fellesjuice.

Tidligere forskning har vist at en veldig stor del av antioksidantene finnes i skallet og frøene til bæret. I tillegg til solbær undersøkte forskerne effekten av blåbær, bringebær og eple, men det var solbærene som kom best ut.

Lavere blodtrykk

Deltakerne i studien, som hadde lett forhøyet blodtrykk, ble delt inn i tre grupper. Én gruppe fikk placebo-drikke, en annen fikk ren Mana-juice og den siste fikk Optijuice.

− Studien ga oss nyttige svar på hvordan antioksidantene virker på kroppen. Det blir en vinn-vinn situasjon. Produsentene kan utnytte bærene bedre og forbrukerne kan få en sunnere juice, sier Holtung.

Både gruppen som drakk Mana og gruppen som drakk Optijuice opplevde at blodtrykket sank. I tillegg hadde gruppen som drakk Optijuice en nedgang i en markør for såkalt oksidativt stress, som kan kobles til blant annet kreft og hjerte- og karsykdommer.

– Det er verdt å merke seg at den positive effekten som ble målt av solbærekstraktet ikke skyldes effektene av C-vitamin, understreker Nofima-forsker Kjersti Aaby.

For mens halvparten av antioksidantene blir igjen i pressresten, går all vitamin C over i juicen.

Bakgrunn:

Linda Hollung disputerte 28. august ved Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag. Avhandlingens tittel er Bær pressrest – verdifull kilde til polyfenoler med potensielle helseeffekter». Doktorgraden, som har vært knyttet til prosjektet Optijuice, er finansiert av Norges forskningsråd og Tine SA. Andre samarbeidspartnere er Findus og Fellesjuice.

Powered by Labrador CMS