Tyskerne anbefaler grenseverdi for akrylamid i mat

Det tyske instituttet for beskyttelse av forbrukernes helse og veterinærmedisin, BgVV, anbefaler å innføre grenseverdier for det kreftfremkallende stoffet akylamid i mat. Norge har ingen konkrete planer om tiltak.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Grensen er foreslått satt til 1 000 mikrogram akrylamid per kilo mat, men det antydes samtidig at dette nok bare er det første steget for å få minsket akrylamidnivåene i matvarer som potechips og lignende.

I Norge har det vært målt i overkant av 2 000 mikrogram akrylamid i enkelte matvarer, mens man i utlandet har målt opp til 3 000 mikrogram. Tyskerne sier at grenseverdien er satt for å gi industrien et mål å arbeide mot, og gjøre det mulig for myndighetene å gripe inn dersom produsentene ikke klarer å overholde grenseverdien.

- Vi er ikke overrasket over at tyskerne anbefaler å sette en grenseverdi for akrylamid i mat, sier Tor Øystein Fotland i Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT).

Han bekrefter at norske myndigheter har vært inne på lignende tanker, men at det foreløpig ikke er iverksatt noen konkrete tiltak.

- Vi gjennomførte analyser av akrylamid i en del utsatte matvaregrupper i mai og juni, og ønsker nå å følge opp med nye analyser i løpet av september og oktober, sier Fotland.

Matforsk koordinerer den norske aktiviteten med å redusere akrylamidmengdene i matvarer gjennom et nettverk hvor ulike deler av norsk industri deltar. Det er satt i gang to pilotprosjekter som har som formål å endre produksjonsprosessene for brød og potetchips. Trolig vil nye måleresultater bestemme hva SNT og helsemyndighetene i Norge vil gjøre, men det virker som om myndighetene i både Norge, Sverige og Tyskland hvert på sitt vis er opptatt av å få ned akrylamidmengdene så raskt som mulig.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har en anbefalt grense for akrylamid i drikkevann, men har ikke valgt å sette en tilsvarende grense for akrylamid i matvarer. Grenseverdien i drikkevann er satt slik at det ikke skal være flere enn ett nytt krefttilfelle pr. 100 000 mennesker. De siste måneders påviste nivåer for akrylamid innebærer en høyere kreftrisiko enn dette.

Dieter Arnold i BgVV sier at inntaket av akrylamid er betenkelig høyt, og de ønsker derfor å senke mengdene akrylamid så mye og raskt som mulig. Arnold sier også at den påtenkte grenseverdien kun vil ramme de matvarene som har høyt innhold av akrylamid.

Grenseverdien vil ikke fungere på matvarer med lavere innhold enn 1 000 mikrogram, og det er et problem dersom det konsumeres store mengder av disse matvarene. BgVV ønsker også å gå ut med råd om hvordan forbrukerne selv kan redusere akrylamidnivået i mat de tilbereder hjemme.

Med den tyske grenseverdien på plass, ser det ut til at de svenske forskerne fikk rett i at det var viktig å gå raskt ut med informasjon om de høye verdiene av akrylamid i en del viktige matvarer.

Samtidig arbeides det på bred front for å redusere akrylamidmengdene ned til akseptable nivåer. Trolig vil grenseverdien på 1 000 mikrogram kun være en første midlertidig grense, slik at næringsmiddelindustrien vil redusere mengden av det kreftfremkallende stoffet akrylamid ytterligere.

Powered by Labrador CMS