Rekeskall mot høyt blodtrykk

Innledende studier viser at skall og hoder fra norske reker trolig har et meget høyt innhold av proteinbiter som kan redusere høyt blodtrykk.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskjellige typer proteinbiter, såkalte peptider, kan blant annet redusere høyt blodtrykk, stimulere immunforsvar og motvirke hjerte-/karsykdommer. Noen peptider virker også som naturlige antioksidanter.

Nå viser innledende målinger gjennomført ved Fiskeriforskning at rekeproteiner kan ha et meget høyt innhold av slike blodtrykksreduserende stoffer.

Kommer til nytte innen helse og medisin

Ettersom konkurransen innen rekeindustrien øker, vil betydningen av kommersiell utnyttelse av restråstoff fra reker også øke. Det blir dermed viktig å utnytte råstoff med høy næringsverdi og verdifulle bioaktive stoffer, råstoff som i dag går tapt eller blir brukt til framstilling av billige fôrprodukter.

- Det er beklagelig at dette ikke i større grad utnyttes direkte til mat, til næringsingredienser eller innen helsekost og medisin, mener prosjektleder ved Fiskeriforskning, Asbjørn Gildberg.

- Det har vært gjort betydelig grunnforskning på utnyttelse av restråstoff fra fiskeriene i Norge. Norge ligger også i forskningsfronten når det gjelder slik forskning, men man kan dessverre ikke alltid si det samme når det gjelder industriell utnyttelse av resultatene.

- Vi ser ofte at andre land, som for eksempel Island og Canada, er flinkere til å bruke nye resultater når det gjelder utnyttelse av marine råstoffer. Vi ønsker å bidra til å forbedre denne situasjonen for Norge sin del, forteller forskeren.

- Dersom fiskeindustrien produserer mat og næringsingredienser fra mer av restråstoffene, vil dette selvsagt være positivt både for miljø og økonomi, avslutter Gildberg.

Mye går til spille

Totalt utgjør restråstoff fra reker cirka 2/3 av reka. Skall og hoder utgjør vel 1/3, og nesten 1/3 går ut i tinevann og prosessvann. Selv om det stadig gjøres prosessforbedringer for å øke utbyttet, vil restproduktene alltid utgjøre hovedmengden ved rekeproduksjonen.

I dag brukes det kjemikalier i standard metode for rensing av rekeskall til videre foredling. Dette kan forringe kvaliteten, gjør prosessen kostnadskrevende og har miljømessige konsekvenser. Fiskeriforskning har nå vist at det meste av proteinet lett kan tas ut ved hjelp av enzymer. Dette vil føre til at kjemikalieforbruket blir vesentlig redusert.

Powered by Labrador CMS