Ost gjør kanskje brus sunnere

Å spise ost ser ut til å redusere den negative sammenhengen mellom brus og risiko for hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Håkon Sparre/UMB)
(Foto: Håkon Sparre/UMB)

Metabolsk syndrom

En fellesbetegnelse for en samling av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes type 2, med utspring i økt livvidde og arvelige egenskaper.

De faktorene som brukes til å definere syndromet, er økt forhold mellom liv- og hoftemål eller økt livvidde, insulinresistens, diabetes type 2 eller nedsatt glukosetoleranse, dyslipidemi og høyt blodtrykk.

(Kilde: SNL)

Ny forskning tyder på at å spise ost reduserer risikoen for metabolsk syndrom, en samlebetegnelse for risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes type 2, mens brusinntak øker risikoen. 

Men inntar du både brus og ost, minsker risikoen for metabolsk syndrom i forhold  til de som bare drikker brus.

Ost kan være sunnere enn antatt

- Det har vært den gjengse oppfatning at ost øker risikoen for metabolsk syndrom på grunn av fettinnholdet. Våre studier tyder på at det kan være stikk motsatt, , sier  Arne Torbjørn Høstmark, nå pensjonert professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Oslo.

- De peker mot at det er en eller flere faktorer i ost som senker risikoen, sier han.

Metabolsk syndrom (se faktaboks til høyre) er et økende folkehelseproblem.

Forekomsten har økt kraftig i de siste tiårene og anses nå i verdenssammenheng som en større utfordring for folkehelsen enn underernæring. I USA anslås det at cirka 1/4 av befolkningen har metabolsk syndrom.

Ost bra for kolesterolet

- Folk som drakk mye cola hadde høye triglyserider (TG) og for lavt HDL-kolesterol, mens for de som spiste mye ost var det motsatt: Jo oftere folk sa de spiste ost, jo høyere HDL-kolesterol – det såkalte gode kolesterolet – hadde de, og jo lavere TG, forklarer Høstmark.

Høy HDL skal bety at man har høy kapasitet for å få kolesteroloverskuddet utskilt i gallen. Ost ser med andre ord ut til å være bra for kolesterolet, og til å kunne senke triglyseridnivået

Høstmark har sammen med Anna Haug, professor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), sett på dataene som ble avdekket i Helseundersøkelsen i Oslo (2000-2001). Der viste det seg at jo oftere folk drakk brus, jo høyere var risikoen for metabolsk syndrom.

Cola med eller uten ost?

(Foto: Colourbox)
(Foto: Colourbox)

- Her snakker vi om all brus, både lettbrus og sukkerbrus. Men jo oftere respondentene spiste ost, jo lavere var risikoen for metabolsk syndrom, sier Høstmark.

For de som drakk brus ofte men også spiste ost ofte, sank risikoen for å utvikle metabolsk syndrom til det for en som drakk brus litt sjeldnere.

- Ved å spise ost ofte ser det med andre ord ut til at du kan redusere risikoen din for metabolsk syndrom, sier Høstmark.

Både han og Haug understreker at de ikke kan si noe om årsakssammenhenger på bakgrunn av studien, men at funnene i den gir god grunn for videre forskning.
I studien så de på sammenhengen mellom brus og TG. Deretter utvidet de studien til også å omfatte hele det metabolske syndromet.

Må forske mer på årsakssammenhenger

- Vi vet ikke sikkert hva som kan være forklaringen på disse funnene, men vi har en mistanke om at det kan være en reaksjon i leveren: At det er et punkt i leveren som har noe å gjøre med det å lage fett, og at det er et enzym der som kan hemmes av ost og bli stimulert av sukker.

- Men det har vi ikke noen direkte holdepunkter for, sier Høstmark.

- Det vi lurer på, er om det er slik at det er én eller flere faktorer i ost som kan motvirke sukkersyke og hjerte- og karsykdommer. Men der må vi ha andre og mer direkte studier for å si noe sikkert om det, påpeker han.

Han viser til at det har vært utført en del studier om ost, og til det såkalte franske paradokset: At selv om franskmenn inntar mye melkefett gjennom ost, har de ikke større risiko for hjerte- og karsykdommer og metabolsk syndrom.

Det kan tyde på at heller enn å øke risiko for dette, kan ost kanskje beskytte mot det.

Referanser:

Høstmark & Haug: Does cheese intake blunt the association between soft drink intake and risk of the metabolic syndrome? Results from the cross-sectional Oslo Health Study, BMJ Open 2012, Volume 2, Issue 6, doi: 10.1136/bmjopen-2012-001476.

Høstmark & Tomten: The Oslo health study: cheese intake was negatively associated with the metabolic syndrome, Journal of the American Collage of Nutrition, 2011 Jun;30(3):182-90.

Powered by Labrador CMS