Vin i moderate mengder beskytter bare mot hjerte-karsykdommer dersom du trener, viser ny studie. Ellers har de edle dråpene ingen helsemessig effekt mot slike lidelser. (Foto: Microstock)

Vin er bra for hjertet - hvis du trener

I 20 år har vi fått høre at vin i moderate mengder beskytter mot hjerte-karsykdommer. Men det gjelder bare for dem som trener et par ganger i uken, viser ny studie.

Snilt og farlig kolesterol

Åreforkalkning er en tilstand der blodårene blir tette med fettstoffer inkludert kolesterol. Åreforkalkning er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer.

Det er forskjell på kolesterol. LDL-kolesterol er kalt det farlige kolesterolet. Mye LDL i blodet øker risiko for hjerte-karsykdommer. Redusert inntak av mettet fett til økt umettet fett senker LDL-kolesterol og reduserer risikoen for hjerteinfarkt. HDL er det gode kolesterolet, som transporterer kolesterol fra åreveggene til leveren for utskilling i gallen. 

Arteriosklerose er en patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Omfatter aterosklerose (åreforkalkning) som den helt dominerende undergruppen, men også såkalt arteriolosklerose som sees ved forhøyet blodtrykk, og Mønckebergs mediasklerose der arterieveggen er forkalket, mens årens hulrom ikke er det. 

KIlde: Store medisinske leksikon. 

Nå kan ikke sofagriser lenger kose seg med et glass vin, og vise til gode helsemessige effekter. Mens forskere i 20 år har funnet indikasjoner på at at vin i moderate mengder har gunstig effekt for helsen, kom det i helgen nedslående nytt fra forskningsfronten for alle vinelskere: 

Vin beskytter bare mot hjerte-og karsykdommer hos personer som trener, ifølge den nye studien som ble presentert på ESC kongressen i som pågår nå i Barcelona. Dette er verdens største internasjonale kongress for forebygging av hjerte-karlidelser.

- Dette er den første langsiktige studien som sammenligner effekten av rødvin og hvitvin på utviklingen av åreforkalkning i mennesker med mild til moderat risiko for hjerte-karsykdommer, sier professor Milos Taborsky fra Tsjekkia. åreforkalkning innebærer stive årevegger som skyldes avleiring av kolesterol.

Taborsky fant at moderat vindrikking bare virker beskyttende for folk som samtidig trente moderat.

Hvitvin like bra som rød

I årevis har det også vært en viss usikkerhet om hvitvin har vært like gunstig som rødvin. Mange studier har vist at rødvin har mer gunstig effekt enn hvitvin, og noen har ment at dette skyldes stoffer i drueskallet. 

Denne studien viser at hvitvin gir samme effekt som rødvin på det gode kolesterolet, men bare hos folk som trener. Total mengde kolesterol sank riktignok mer hos rødvinsdrikkerne, men det finnes både godt og dårlig kolesterol, selv om noe forskning også viser at det dårlige kolesterolet kan ha viktige oppgaver i kroppen.

Fikk et års vinforbruk

Studien tok for seg 146 personer med mild til moderat risiko for hjerte-og karsykdommer. Deltakerne ble satt på ett års moderat inntak av rødvin (Pinot Noir) eller hvitvin (Chardonnay-Pinot) fra samme år og vinregion i Tsjekkia.

Moderat forbruk er ifølge Verdens helseorganisasjons definert som 2 desiliter for kvinner og 3 desiliter for menn per gang, maksimalt fem ganger i uken. Deltakerne spiste sitt vanlige kosthold i perioden. Tidligere studier har vist at overvekt hos hjertesyke kvinner er gunstig, mens det er omvent for menn.

Nivået av HDL-kolesterol ble målt, samt nivåene av andre forhold som spiller inn for åreforkalkning, inkludert LDL-kolesterol.

Deltakerne førte en loggbok over sitt forbruk av vin og andre alkoholholdige drikkevarer, medisinbruk, hvor mye og hva de trente. De ble pålagt å returnere korker fra vinflasker for å bekrefte at de hadde drukket vin i stedet for å selge den.

Forskerne fant ingen forskjell på nivået av det gode HDL-kolesterolnivåer etter ett år, sammenlignet med i begynnelsen av studien - hverken i rødvinsgruppen eller hvitvinsgruppen. 

Det farlige LDL-kolesterolet var lavere i begge grupper etter ett år, mens totalt kolesterolnivå var lavere bare i rødvinsgruppen.

- En økning i HDL-kolesterol er den viktigste indikasjon på en beskyttende effekt mot hjerte-og karsykdom, derfor kan vi konkludere med at verken rødvin eller hvitvin har hatt noen innvirkning på deltagerne som helhet, sier professor Taborsky.

Gunstig effekt med moderat trening

Det eneste positive og varige resultatet fant de i undergruppen av pasienter som mosjonerte mer.

- Vi fant at kombinasjonen av moderat vindrikking pluss regelmessig mosjon økte det gode kolesterolet og reduserte det farlige kolesterolet, konkluderte professor Taborsky.

Studien viser at regelmessig trening minst to ganger i uken, pluss vinforbruk, reduserer indikasjoner på åreforkalkning for denne gruppen. Det tyder på at denne kombinasjonen er beskyttende mot hjerte-og karsykdommer.

Taborsky mener det kan være noen synergi-effekter mellom lave doser av alkohol fra vinen og mosjon, som virker beskyttende mot hjerte-og karsykdom. En tidligere studie har vist at besvimelse kan være indikasjon på hjertesykdom. 

Vil teste ut vin på andre grupper

Taborsky vil i en fremtidig studie sammenligne effekten av rødvin og hvitvin hos pasienter med høy risiko for hjerte-og karsykdom som tar kolesterolsenkende medisiner (statiner), og mosjonerer regelmessig.

- Vi håper å finne at moderat vinforbruk er trygt hos disse pasientene ved å måle indikasjoner på åreforkalking, sier han. 

Tidligere studier har funnet at vin øker nivået av HDL, det gode kolesterolet. Men inntil nå har det ikke vært noen langsiktig studie med objektive målemetoder som har sammenlignet effekten av rød- og hvitvin på HDL-kolesterol og andre symptomer på åreforkalkning.

Men tidligere studier av vinens helsemessige effekter har vært retrospektive. De har altså undersøkt personer med ulik helsetilstand på et tidspunkt, og spurt dem om tidligere drikkevaner.

Denne studien er den første langsiktige studien med tilfeldig, representativt utvalg av personer som har brukt objektive målemetoder for å sammenligne effekten av rødvin og hvitvin på indikasjoner på åreforkalkning. 

Powered by Labrador CMS