Brokkoli må lagres på riktig måte for at den skal beholde alle de sunne egenskapene sine. Den er nemlig fortsatt levende og kan reagere på omgivelsene. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Slik oppbevarer du brokkoli best

Brokkoli er full av sunne vitaminer og plantestoffer. Men for å holde på de gode næringsstoffene må den oppbevares riktig.

Temperatur og lysforhold er viktig for brokkoliens helsebringende innholdsstoffer og påvirker lukt, smak og utseende.

Nå har forskere ved Nofima sett nærmere på hvordan brokkolien holder seg best.

Den trives best i kjøleskapstemperatur.

Lagring påvirker kvaliteten

– Mange forbrukere er opptatt av helse, og det er viktig å finne ut hva som bidrar til at produktene kan inneholde så mye sunne stoffer som mulig. Når det gjelder brokkoli, er den en fantastisk sunn og næringsrik grønnsak, sier Sidsel Fiskaa Hagen, forsker ved Nofima.

Brokkoli inneholder mer vitamin C enn appelsin og er også rik på vitamin A, K, E og folat. I tillegg er den en god kilde til jern, kalsium, kalium og en rekke plantestoffer som kan bidra til å forebygge sykdom.

Men måten vi lagrer den på kan ha stor innvirkning på de sunne egenskapene til brokkolien. Brokkolien er nemlig fortsatt levende og kan reagere på omgivelsene ved å endre den kjemiske sammensetningen sin.

For å se hvordan lagringen påvirker brokkolien har Nofima-forskerne gjort forsøk med ulike temperatur- og lysforhold. Målet er at forbrukerne skal få en best og sunnest mulig brokkoli, og at det skal bli minst mulig svinn i grossistleddet og i butikken.

– Vi har studert brokkoli gjennom ti dagers lagring med ulike temperaturer og med både vanlig hvitt lys, kombinasjoner med UV-rør og mørk lagring. Vi ville finne ut hvordan disse forholdene påvirker innholdet av vitamin C og viktige plantestoffer som flavonoider og glukosinolater, sier Hagen.

– Flavonoider og glukosinolater har vist seg å ha god effekt på å forebygge blant annet kreft og hjerte- og karsykdommer, forteller hun.

Viktig med riktig lys og temperatur

Forsøkene viste at det viktigste for næringsinnholdet, og kvaliteten for øvrig, er temperaturen.

Sidsel Fiskaa Hagen (Foto: Nofima)

– Brokkolien skal helst lagres med en temperatur på mellom null og fire grader.  Men vi ser at også lys har en innvirkning, spesielt dersom temperaturen går opp. Forsøkene viste at lys gir et høyere innhold av glukosinolater, mens disse plantestoffene ellers holder seg på et ganske stabilt nivå gjennom lagringen. Flavonoidnivået øker ved lagring, og her bidrar hvitt lys kombinert med UV-B til ytterligere økning, opplyser Hagen.

Vitamin C taper seg imidlertid gjennom lagring, og innholdet går fortere ned jo høyere temperaturen er, sier forskeren. Men hun legger til at noe av dette tapet kan reduseres om du oppbevarer den i lys.  

Det generelle rådet er at brokkoli bør oppbevares kjøleskapskaldt, og at den kjølingen ikke bør brytes. Vi bør altså ikke la den bli liggende over tid på kjøkkenbenken, for så å legge den tilbake i kjøleskapet.

Dessverre ligger brokkoli ofte i romtemperatur i butikk.

– I så fall bør den i hvert fall få lys, påpeker forskeren.

Brokkoli kvikner til i vann

For vanlige forbrukere råder Hagen at man oppbevarer brokkoli i kjøleskapet. Helst bør den være innpakket i plast.

– Dersom den allerede har blitt slapp, kan du kutte stilken og sette den i vann. Brokkoli er nemlig en blomsterstand, og alle de små knoppene oppå er egentlig blomsterknopper. I likhet med andre blomster vil den kvikne til hvis den får vann, avslører hun.

Brokkoli er en god modellplante

Forskerne har også studert hvordan biokjemiske prosesser inne i brokkolien påvirkes under lagring, helt ned til hva som skjer på gen-nivå.

– Dette har så vidt vi vet ikke blitt gjort med brokkoli tidligere. Disse metodene hjelper oss med bedre å forstå hva som skjer. Vi ser ikke bare resultatet, men vi skjønner også hvorfor vi får disse resultatene. Da er det lettere å finne frem til de beste lagringsforholdene. Kanskje oppdager vi også andre viktige faktorer som vi kan studere, forklarer hun.

Brokkoli ble valgt som modellplante i studien fordi den inneholder mange ulike næringsstoffer. For matbransjen er brokkolien viktig fordi etterspørselen er høy samtidig som den korte holdbarheten byr på ekstra utfordringer.

– Vi kan ikke automatisk relatere resultatene fra denne studien til andre grønnsaker, men det gir oss en god pekepinn på hva som kan være interessant å se nærmere på når det gjelder andre typer. Dette er viktig grunnkunnskap, som vi kan ta med oss inn i andre prosjekter, sier Hagen.

Klarer seg godt i nord

Som en del av det samme prosjektet har forskerne også gjort omfattende dyrkingsforsøk på brokkoli flere steder i Europa, fra Tromsø i nord til Spania i sør.

– Gjennom tre år har prosjektets forskere studert hvordan klimaforholdene lys og temperatur påvirker kvaliteten på brokkoli. Forsøket har gitt mange svar. Det viktigste er kanskje at en kald periode før innhøsting gir mer C-vitaminer. Brokkoli egner seg med andre ord godt for dyrking i det kalde, nordiske klimaet, forteller seniorforsker Gunnar B. Bengtsson, som ledet prosjektet.

Fakta om forskningen:

Forskningen er hovedsakelig utført i Nofima-prosjektet «Northern Vegs» (Effekt av nordisk klima og lagringsforhold på helserelaterte egenskaper hos utvalgte Brassica-grønnsaker i Norge). 

Prosjektpartnere: NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NIBIO, forskningsmiljøer i Storbritannia, Tyskland og Spania, samt industripartnere BAMA, Coop og Gartnerhallen.

Deler av forskningen har vært utført i Nofimas strategiske forskningsprogram "Phytochemicals" og «SunnMat».

«Northern Vegs» er finansiert av Norges forskningsråd (prosjektnr. 185017) og prosjektpartnerne. "Phytochemicals" og «SunnMat» er finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (prosjektnr. 224892 og262300).

Powered by Labrador CMS