FN frykter global vannkrise

Alt for mange mennesker på kloden mangler rent, trygt drikkevann. Og problematikken slutter ikke der. Med dagens forbruk, har vi snart ikke nok vann til å lage mat til alle.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

25 000 mennesker dør av sult hver eneste dag, og 815 millioner er underernærte. FN har satt seg som mål å halvere antallet sultende innen 2015, men nå kan planene lett bli forpurret av ei stadig økende vannkrise, melder BBC

Lite vann på våt klode

Man skulle kanskje ikke tro at vannmangel kunne bli noe globalt problem på en klode hvor to tredjedeler av overflata er dekket med nettopp det våte element. Men ser man på andelen ferskvann vi har tilgang til, ser saken annerledes ut.

97,5 prosent av vannet på jorda er nemlig alt for salt til å brukes, og i tillegg sitter to tredjedeler av ferskvannet fast som is på polene. Av de usle dråpene som er igjen, flyter 20 prosent rundt i avsidesliggende strøk, og det meste av resten dundrer forbi som monsunregn eller flom.

Vi mennesker sitter altså igjen med mindre enn 0,08 prosent av vannet på jorda. I de neste tiårene vil behovet vårt dobles, mener eksperter i FNs World Water Assessment Programme (WWAP).

Ingen mat uten vann

Omtrent 70 prosent av vannet vi mennesker har tilgang til, går allerede til landbruket. Men det trengs hele 1 000 tonn vann for å lage ett tonn hvete (Kina), og skal vi klare å mette alle verdens munner, tror forskerne jordbruket kommer til å trenge enda 17 prosent mer vann.

Men hvor skal dette ekstra vannet komme fra? Hvis man trenger mer enn 40 prosent av vannet i et område til jordbruket, må man begynne å stjele fra bebyggelsen.

Mange land har allerede nådd den smertegrensa, og har dermed ikke mulighet til å bruke mer vann til å matproduksjon. Dette ble ikke tatt med i beregninga da FN planla å halvere antall sultende innen 2015. Nå tror de målet kanskje ikke kan nås nådd før 2030.

Sløser

Det er mange grunner til dagens vannkrise, men de viktigste er nok befolkningsvekst, og sløsing. Over halvparten av vannet som verdens vanningsanlegg pøser ut, sildrer vekk eller fordamper før plantene får tak i det.

Generell mangel på kunnskap og politisk handlingsvilje gjør bare den truende krisa verre, mener ekspertene fra WWAP. Om 20 år vil vi antageligvis ha en tredjedel mindre vann per person. Derfor er det viktig at problemet blir tatt alvorlig, og at holdninger og handlinger endres.

WWAPs rapport om den globale vannsituasjonen skal legges fram for det tredje World Water Forum, som holdes i Kyoto fra 16. til 23. mars.

BBC: UN warns of future water crisis
BBC: Dawn of a thirsty century
World Water Assessment Programme (WWAP)

Powered by Labrador CMS