Viktige etater for gründeren

Å etablere en bedrift, krever at du inngår en rekke forpliktelser i forhold til offentlige myndigheter. Vi gir deg en oversikt over hvem du bør huske.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er først og fremst fem etater som har ansvaret for de reglene du må følge som næringsdrivende. Disse er:

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav, men har også ansvar for ferieloven og flere andre lover og forskrifter. Det overordnede målet for Arbeidstilsynets virksomhet er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den enkelte. Dette gjelder bedrifter som har ansatte.

Les mer
 

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene er Norges sentrale register med ansvar for flere statlige edb-registre, blant annet Enhetsregisteret, Løsøreregisteret, Foretaksregisteret, Oppgaveregisteret og Regnskapsregisteret.

Les mer
 

Skatteetaten

Skatteetatens overordnede mål er å sikre at skatt og avgift blir korrekt fastsatt og innbetalt. Mer enn 80 prosent av de totale skatter og avgifter til stat og kommune kommer inn gjennom de skatte- og avgiftssystemer som etaten forvalter. Da er det ikke så rart at størstedelen av bedriftenes skjemaplikter gjelder Skatteetaten.

Skatt betales inn til skatteoppkreveren (kemner/kommunekasserer), mens det er likningskontoret som regner ut de riktige beløpene. For merverdiavgiften skjer utregningen ved fylkesskattekontoret, mens skattefogden står for innkreving.

Les mer
 

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå (SSB) er det sentrale organet for utarbeiding og spredning av offisiell statistikk. Etter statistikkloven må bedriftene gi de opplysningene om arten og omfanget av virksomheten som SSB finner nødvendig. Statistikken er viktig for allmennheten, myndighetene og næringslivet selv. Mange statistikkskjemaer bygger på internasjonale avtaler som pålegger Norge å levere tabeller som kan sammenlignes med andre land.

Les mer
 

Trygdeetaten

Trygdeetaten administrerer det norske folketrygdsystemet, som skal sikre den enkelte i forbindelse med ulike livssituasjoner. For eksempel ved svangerskap og fødsel, sykdom, uførhet og alderdom.

Les mer

Powered by Labrador CMS