Forskeren forteller: Mer norsk sild til det egyptiske folket

En voksende befolkning og økonomisk vekst legger til rette for større eksport av norsk sild til Egypt. Konkrete tiltak gi enda mer eksport. Her forteller Finn-Arne Egeness om sin nye forskningsrapport.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hel røkt sild er det vanligste produktet, men det selges også filet- og rognprodukter i Egypt
Hel røkt sild er det vanligste produktet, men det selges også filet- og rognprodukter i Egypt

Norsk eksport av pelagisk fisk er konsentrert til et relativt begrenset antall markeder, og lønnsomheten til norske produksjons- og eksportbedrifter har vært dårlig de siste årene.

Dermed er det viktig at næringen evner å utvikle lønnsomme markeder. Nofima har i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) sett nærmere på mulighetene for sild i Egypt.

Markedsutvikling er krevende. Internasjonal markedsføring er særlig krevende på grunn av kulturell påvirkning. Parallelt kan flere ikke-kontrollerbare elementer påvirke suksessraten. Siden bedriftene ofte ikke kan kontrollere disse elementene, må en heller identifisere slike elementer, og tilpasse seg slik at det bidrar til et suksessfullt resultat.

Interessant marked for norsk sild

Hensikten med arbeidet har vært å framskaffe økt kunnskap om sentrale forhold i Egypt, slik at norske bedrifter kan basere sine strategiske valg og handlinger på et bredere grunnlag.

Et mer fragmentert eksportmønster vil kunne redusere bedriftenes markedsrisiko, øke deres forhandlingsstyrke og beskytte interessene til eiere og investorer. Det kan imidlertid ikke være et overordnet mål å øke eksporten til nye markeder, dersom en har bedre lønnsomhet i eksisterende markeder.

Makroøkonomisk er Egypt interessant. Landet har en befolkning som vokser med nærmere to prosent i året. Den økonomiske veksten har vært på mer enn 5 prosent årlig de siste fem årene. Allikevel lever mer enn 40 prosent av befolkningen for mindre enn to amerikanske dollar om dagen, og en stor andel av inntektene går til kjøp av mat. Prisen på sild, sammenlignet med prisen på produktets substitutter, vil derfor påvirke totalmarkedet.

Norske bedrifter eksporterer allerede noe sild til Egypt. Det totale markedet var på omtrent 45 000 tonn i 2009, en økning fra 30 000 tonn i 2007. Norske aktører eksporterte i 2009 nesten 15 000 tonn fryst hel sild til Egypt, mens eksport ved utgangen av oktober 2010 var på nærmere 22 000 tonn. Nederland er vår største konkurrent.

Viktig proteinkilde

I dag er det omtrent 10 importører av sild i Egypt; antall importører har økt de siste årene som følge av lavere containerrater fra Nederland. Importørene vurderer flere egenskaper. Pris er den viktigste produktegenskapen. Det er også preferanser for sild med rogn, som gir muligheter til å produsere både rogn- og filetprodukter.

Størrelsen, fettinnhold og art (nordsjøsild eller norsk vårgytende sild) er andre sentrale egenskaper. Markedet foretrekker stor sild, men på grunn av pris er det preferanse for sild på omkring 300 gram.

Hel røkt sild er det vanligste produktet, men det selges også filet- og rognprodukter. Sesongen for konsum er fra oktober til påske, men det er også noe konsum i forbindelse med ramadan. Sild er en viktig proteinkilde for den fattige delen av befolkningen, mens konsumet hos de rike er religiøst og historisk betinget.

Norsk sild møter flere barrierer i det egyptiske markedet. Tollsatser - inntil frihandelsavtalen mellom Egypt og EFTA gir full tollfrihet i 2013 - og lokal industri gjør at det kun eksporteres fryst hel sild til Egypt. Produktutvikling som vekststrategi er dermed utelukket på kort sikt.

Begrenset holdbarhet på fryst fisk i Egypt er en annen barriere. Markedet ønsker sild med rogn, men norsk vårgytende sild inneholder kun rogn i januar og februar. Som følge av en holdbarhet på seks måneder for fryst fisk, er den kun tilgjengelig i markedet i siste halvdel av konsumsesongen (februar-april).

Dermed anbefales det at norske aktører forsøker å endre regelverket for holdbarheten på fryst fisk i Egypt til 12 måneder. En slik regelendring vil kunne stimulere til en økning i eksporten av norsk sild til Egypt.

Muligheter for å øke sildeeksporten

I perioder med høye priser på eller liten tilgang på (marokkanske) sardiner, kan norsk sild selges som et substitutt til sardiner. Silda selges da enten direkte til forbruker, som bruker de samme tilberedningsmetodene som for sardiner, eller til fabrikker som hermetiserer silda.

Disse kanalene er imidlertid svært lite utviklet av norske aktører, og det anbefales derfor at en forsøker å tilegne seg større kunnskap om muligheten for norsk sild i disse kanalene. På kort sikt kan lønnsomheten i disse kanalene antas å være begrenset, da pris er den viktigste produktegenskapen.

Fabrikkene som videreforedler silda er imidlertid de største og viktigste kundene. Tilpassning til deres ønsker og behov vil kunne stimulere eksporten mest på kort sikt. Rapporten anbefaler å sortere sild med og uten rogn. Kommunikasjon og måling av fettinnhold er et annet konkret eksempel som kan gi norske aktører et fortrinn i markedet.

På grunn av økonomisk vekst og et større folketall i Egypt, kan en forvente en økning i eksporten av sild til Egypt i framtiden, gitt at prisen på sild ikke øker mer enn prisen på produktets substitutter. Konkrete tiltak vil kunne stimulere til en ytterligere eksportøkning.

Referanse:

Egeness, F.-A. (2010): Markedsutvikling i pelagisk sektor. En studie av mulighetene for større eksport av norsk sild til Egypt. Rapport  44/2010.

Powered by Labrador CMS