Det ser ikke ut til at det hjalp nevneverdig at NTNU-forskerne May-Britt og Edvard Moser fikk nobelprisen i medisin i fjor. (Foto: naturallight.tv)

Brukte NTNU-titler lenge etter at de hadde sluttet

I over to år etter at den midlertidige forskerstillingen var avsluttet kalte Pål-Ørjan Johansen seg NTNU-forsker.

Dette er saken

Forskning.no har avdekket flere forhold ved forskningen til ekteparet Teri Krebs og Pål-Ørjan Johansen, som av etikkeksperter betegnes som brudd på grunnleggende forskningsetiske prinsipper.

Blant annet lot de være å publisere resultater fra en studie på ecstasy- legemiddelet MDMA, de har påberopt seg forskertitler ved NTNU som de ikke har og de har oppgitt støtte fra Forskningsrådet til studier de ikke har fått penger til. 

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) kommer til å følge opp denne saken. 

Her er sakene som er publisert i denne saken: 

LSD-forskere trikset til seg troverdighet, 1. juni 2015

– Svært alvorlig, sier etikkekspert, 1. juni 2015

Brukte NTNU-titler lenge etter at de sluttet, 1. juni 2015

Kommentar: Hvem kan kalle seg forsker, og er Teri Krebs og Pål-Ørjan Johansen forskere?, 1. juni 2015

– Vi har ikke hatt god nok kontroll, 2. juni 2015

Beruset forskningskritikk. Krebs og Johansen svarer på kritikken, 3. juni 2015

Advarte Forskningsrådet mot ecstacy-studie, 3. juni 2015

NTNU endret gamle pressemeldinger, 5. juni 2015

Ignorerer kritikk, ser bare ruspolitikk, 9. juni 2015

Forsker-titler og universitetstilknytninger er viktig for å nå frem i det akademiske hierarkiet.

I de mest anerkjente tidsskriftene får du ikke publisere hvis du ikke forsker ved et universitet eller en vitenskapelig institusjon.

Både Teri Krebs og Pål-Ørjan Johansen har forsøkt i det lengste å tviholde på sine vitenskapelige titler ved NTNUs prestisjetunge Institutt for nevromedisin, som også huser Moser-ekteparet.

NTNU reagerte

Krebs, som siden 2008 hadde vært doktorgradsstudent ved NTNU, mistet studieretten sin 1. januar i år. På hjemmesiden til ekteparets nyopprettede interesseorganisasjon Emmasofia, presenteres Krebs som «forsker ved Institutt for nevrovitenskap på Medisinsk fakultet ved NTNU» .

Dette fikk fungerende dekan Bjørn Gustafsson ved Det medisinske fakultetet til å reagere.

Gustafsson mislikte at NTNU ble koblet til ekteparets kampanje for legalisering av LSD og psykedelika.

– Det er en politisk sak som de kan fronte personlig, men NTNU som universitet, kan ikke stå bak dette, uttalte han til Adresseavisen etter at han hadde bedt dem fjerne tittelen fra hjemmesiden. Det var Universitetsavisa ved NTNU som først omtalte denne saken.

Nå står det i stedet: «Teri has been funded by the Research Council of Norway to study MDMA and psychedelics at the Department of Neuroscience».

Stemmer ikke

Pål-Ørjan Johansen var kun ansatt ved NTNU i en midlertidig forskerstilling fra 2009 til 2011. Likevel har han i to og et halvt år etter dette, deltatt aktivt i samfunnsdebatten under tittelen «forsker ved Institutt for nevromedisin/NTNU».

Til forskning.no sier han først at han hadde en avtale om å være tilknyttet NTNU frem til 2. juli 2014, da han angivelig skal ha fått en epost fra instituttet om at tilknytningstiden var over.

Dette stemmer ikke med det NTNU forklarer. Han fikk riktig nok en epost signert instituttleder Lars Jacob Stovner, men i denne står det noe ganske annet:

«Jeg har fått beskjed om at du i artikler og innlegg i pressen siste år, og senest i løpet av de siste dager, har presentert deg som forsker ved INM. Etter det vi kan se hadde du et engasjement hos oss en toårsperiode , men senere ikke har hatt noen tilknytning til instituttet, hverken som ansatt eller som stipendiat. Jeg mener det er misvisende og ikke riktig at du presenterer deg som forsker ved INM 2,5 år etterpå.»

Johansen hadde kun en muntlig avtale med prosjektleder om å bruke NTNU-titler, som kun omfattet bestemte vitenskapelige publiseringer.

Etter 2. juli 2014 har Johansen brukt sin tittel som «forsker og daglig leder i Emmasofia».

Vil tilbake til NTNU

Teri Krebs mener at debatten om hennes tilknytning til NTNU beror på en misforståelse. At hun glemte å levere noen papirer fordi hun hadde hatt svangerskapspermisjon.

Men hun fikk sluttoppgjør fra NTNU i august i fjor, og har ikke mottatt lønn etter dette.

Etter avsluttet stipendperiode er det ikke uvanlig at man fortsatt har studierett ved doktorgradsprogrammet, man må da finansiere videre arbeid selv. Men også denne studieretten har tatt slutt. Etter den 31.12.2014 har ikke Teri Krebs lenger noen tilknytning til NTNU.

I mai i år sendte NTNU brev til Krebs der de minner henne på at hun ikke lenger har studierett.

- Jeg har hatt to svangerskapspermisjoner, men håper papirfloken løser seg snart, sier hun og påpeker at hun allerede har publisert nok til å kunne disputere.

Mange rare tidsskrifter

Ifølge leder ved Institutt for nevromedisin Lars Jacob Stovner, må hun i så fall klare seg på egen hånd.

-Hun har vært doktorgradsstudent, men hennes tid har utløpt. Hvis hun leverer et godt doktorgradsarbeid, kan vi vurdere å la henne få forsvare det for doktorgraden. At hun ikke lenger har noen rettigheter betyr at hun ikke har rett til veileder eller andre ressurser. Hun må klare seg selv, sier Stovner.

Han påpeker også at selv om Krebs’ artikler er publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, så er ikke det noen fullgod kvalitetsgaranti.

-Det er så mange rare tidsskrifter. Når forskerne leverer inn doktorgradsarbeidet vil universitetet, må vi sørge for at artiklene blir underlagt en mye strengere kvalitetsvurdering av nasjonale og internasjonale eksperter, sier han.

Powered by Labrador CMS