Leder med silkehansker

Norske ledere gir sine medarbeidere mye frihet. Men i silkehansken skjuler det seg en jernhånd.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

«Tenk, Berit, tenk!»

Det skrek sjefen til Berit Sund den første dagen i ny jobb i USA.

– Det ville aldri skjedd i Norge, sier Sund, som nå tar doktorgraden ved Norges Handelshøyskole, der hun forsker på norsk lederstil.

Opplevelsen fra jobben i USA vekket lysten til å forske på norsk ledelse og finne ut hva norske ledere gjør.

Tøffe når de må

Hun mener norske ledere er spesielle.

NHH-stipendiat Berit Sund. Foto: (Foto: Helge Hansen)

– De leder med silkehansker. De gir sine medarbeidere mye frihet. Jeg ser i min forskning at norske ledere er genuint opptatte av velferden til sine medarbeidere, både på jobb og hjemme, forklarer Sund.

Likevel; norske sjefer er ikke bare myke. I silkehansken skjuler det seg en jernhånd, mener Sund. Også norske ledere forventer resultater, og når det trengs, kan de være bestemte.

Hva som egentlig er typisk norsk ledelse har til nå vært vanskelig å beskrive. Det har vært forsket veldig lite på området.

– Målet mitt er å finne ut hva som karakteriserer en norsk lederstil og om denne typen ledelse skiller seg fra ledelse i andre land og kulturer.

Få instrukser og mye frihet

Doktorgradsstipendiaten har gjennomført dybdeintervjuer med en rekke ledere og ansatte i næringsmiddelproduksjon, finans og telekommunikasjon. Intervjuobjektene pekte på mange av de samme karakteristikkene av norsk ledelse.

– Det tyder på at det går an å identifisere en spesifikk norsk lederstil.

– Hva er sentrale trekk ved norske sjefer?

– De involverer medarbeiderne i de fleste sidene ved arbeidsdagen og oppmuntrer dem til å lære gjennom prøving og feiling. Mine funn viser at norske ledere gir medarbeiderne færrest mulig instrukser og mest mulig frihet til å gjøre jobben akkurat slik de selv synes er best.

Lite slingringsmonn

– Hva er gevinsten ved å lede på denne måten?

– Det virker som om lederne jeg har undersøkt oppnår fordeler som innovasjon, kunnskapsdeling og læring. Når ledere har et trygt og godt forhold til hver enkelt medarbeider, er det enklere å følge med på jobbutførelsen og gripe inn med støtte før små problemer blir store og uhåndterlige.

– På den negative siden?

– Jeg frykter at norsk lederstil har en skyggeside som ikke bør ignoreres: Innen det norske ledelsesparadigmet synes det å finnes liten aksept for alternative måter å være leder og medarbeider på, sier Sund.

Mangler norsk empiri

Per dags dato ser norsk lederstil ut til å fungere godt, men i en verden preget av dynamikk og stadige endringer bør man likevel ta seg i vare for å tro at denne tilnærmingen til ledelse er ufeilbar og uten forbedringspotensial, mener doktorgradsstudenten.

Forskeren forteller at det meste av teorien som norsk lederutdanning er tuftet på, kommer fra USA.

– Men funnene mine har vist at norsk ledelse skiller seg fra for eksempel den amerikanske modellen, som per i dag er mest omtalt i litteraturen. Derfor mener jeg at det er viktig å finne ut mer om norsk ledelse, slik at lederutdanningen vår kan bli mer relevant.

– Slik det er i dag, kan det hende at vi lærer opp yngre lederer i mindre effektiv ledelse, siden vi mangler norsk empiri å tufte modellene på, avslutter Sund.

Powered by Labrador CMS