Ibsen for ledere

En refleksjonsreise i Henrik Ibsens drama kan gi ledere en bedre forståelse av dilemmaer og konflikter, hevder BI-forsker Birgit Jevnaker som har satt Ibsen på pensum.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra Nationaltheatrets oppsetning av Henrik Ibsens Byggmester Solness. (Foto: Nationaltheatret)

Det er mange gode grunner til å lese skjønnlitteratur, også for travle ledere.

Og Henrik Ibsen burde jo være et naturlig innslag i enhver leders litterære stresskoffert.

Det er slett ikke uvanlig at norske ledere møter utenlandske forretningsforbindelser som har lest mer Ibsen enn de selv har.

Førsteamanuensis Birgit Jevnaker ved Handelshøyskolen BI har gått et skritt lenger, og bruker Henrik Ibsens drama om Byggmester Solness som obligatorisk pensum i lederutdanningsprogrammet Leadership in Action.

Ikke utgått på dato

Kan virkelig et mer enn 100 år gammelt skuespill brukes i moderne lederutdanning? Og da som noe mer enn en kulturell ballast? Og i stedet for eller som et supplement til faglitteratur om ledelse, organisasjon og lederskap? Hva er det Ibsen kan tilføre?

- Ledelse og medarbeiderskap handler mye om å håndtere dilemmaer, mangetydighet og konflikter. Skjønnlitteratur kan gi en inngang til opplevelse og erkjennelse av maktforhold i virksomhetene, sier Jevnaker.

Ifølge Jevnaker er mye av ledelseslitteraturen, særlig den amerikanske managementtradisjonen, preget av at den er normativt vinklet i forhold til myter om klar retning og styring.

I virkeligheten handler lederens utfordringer mye om å forstå dilemmaer og tilrettelegge for samarbeid og kommunikasjon i komplekse situasjoner.

- Våre studenter møter et turbulent arbeidsliv der de må forstå også de mørkere og mer subtile sidene av ledelse og organisering.

Potensial for læring

Henrik Ibsen.

Det var helt i starten av den internasjonale Henrik Ibsen-året, i 2006, Birgit Jevnaker tok initiativ til å utvide den obligatoriske pensumlitteraturen med Byggmester Solness. Hun valgte stykket på grunn av tema og den profesjonsrelaterte settingen for stykket.

Det var også et poeng at stykket ikke var alt for kjent, slik at studentene kunne gå inn i stoffet uten å ta med seg forhåndsdefinerte merkelapper.

- Byggmester Solness byr på kompetansestrid, møte med ny kunnskap, overraskende samhandling og etiske problemstillinger. Her er det mye å gripe fatt for den som vil utforske lederskap og lederutfordringer, sier Jevnaker.

BI-forskeren har ved hjelp av Henrik Ibsen fått studentene sine til å nærme seg de mer motsetningsfylte og mørke sidene ved ledelse – virksomhetenes livsløgn, det som ikke snakkes åpent om.

- Ledelse utfoldes i samhandling. Da må vi også bli mer bevisst den skjulte makten som ligger i uformelle nettverk i organisasjonen, sier hun.

Jevnaker understreker at Byggmester Solness ikke er ment som verken underholdning eller litt avkobling i et ellers svært intensivt lederutviklingsprogram.

Henrik Ibsen skal få studentene til å gå dypere inn i aktuelle ledertemaer og åpne opp for utvidet refleksjon og erkjennelse.

Suksesskriterier

Det kreves mye arbeid og læring underveis for å ta i bruk skjønnlitterære tekster og teater i lederutdanning. Basert på erfaringene så langt, har Birgit Jevnaker utarbeidet fem råd som øker sannsynligheten for å lykkes:

Instruksjon og motivering. Forberedelse er nøkkelen og det innebærer ikke minst å motivere og si tydelig fra at vi skal arbeide med dette i en bestemt tidsperiode der det settes av nok tid. Slik gis et signal om at dette er noe vi virkelig skal arbeide med, ikke bare ha som et tillegg for spesielt interesserte.

Gjennomlesing på forhånd. Det å gjøre seg kjent med materialet er samme erfaring vi har med caseundervisning, det forutsetter at alle har lest og satt oss inn i persongalleri og hendelsesforløp. Slik kan vi være klare til å arbeide videre sammen med stykket.

Engasjerende opplegg. Vi trenger noen stimulerende innganger til å arbeide med stykket. Bruk gjerne noe i skuespillet konkret, og gi noen knagger for hvordan knytte det til studentenes egne erfaringer. Gå inn i en seriøs lek ved estetiske virkemidler. Egenaktivitet blant studentene fremmer både inntrykk og uttrykk.

Ekstra støtte i refleksjon. Åpne for mangfold av tolkninger samtidig som veilede, hjelp til selvhjelp for å kople til faglige tema og synsvinkler. Man må ikke være redd og unngå temaer men våge å gå inn i det som studentene kommer opp med, ut fra god evne til tilkopling og utsortering.

Skape arketyper, bruke uttrykksfullt, gjenskapende språk. Bruke skuespillets rollefigurer og tema videre i undervisningen som en felles estetisk erfaringsbase. Å bruke rollefigurene Solness, Ragnar, Hilde og Kaja i forståelse av dagens organisasjoner. Det kan bidrar til å samle, nyansere og fordype forståelsen over tid. For selvinnsikt og forståelse av andre, og rollefigurer etablerer noen innganger og referansepunkter.

Førsteamanuensis Birgit Jevnaker bruker Henrik Ibsen for å utvikle bedre ledere.

- Å bruke Ibsens skuespill krever at både studenter, lærere og kunstnere går inn i teksten og handlingene og gjør disse levende for seg.

- Det er et potensial i kunst, lidenskap og lek for å handle på nye måter og vinne erkjennelse, fremholder Jevnaker som er tilknyttet Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved BI.

For ordens skyld: Det er neppe tilstrekkelig å lese Henrik Ibsen for å bli en bedre leder.

Referanse:

Artikkelen baserer seg på førsteamanuensis Birgit Jevnakers foredrag ”Ibsen og ledelse”, på konferansen Kunst + Kapital 2009, som ble arrangert 10. november 2009 av Handelshøyskolen BI, Kunsthøgskolen i Oslo og Forum for Kultur og Næringsliv.

Powered by Labrador CMS