Vanskelig å bli kvitt

Dersom salmonellabakterier etablerer seg i fôrfabrikker, kan det være vanskelig å bli kvitt dem.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Salmonella er en zoonotisk bakterie som kan forårsake sykdom både hos mennesker, dyr og fugler.

Fôr som er forurenset med salmonellabakterier er et kjent og kostbart problem for fôrindustrien verden over. Enkelte Salmonella har klart å etablere seg i noen fôrfabrikker og har holdt stand der i flere år uten at man har klart å bli kvitt dem.

Lene K. Vestby har undersøkt hvorfor det er så vanskelig å bli kvitt Salmonella dersom de først får mulighet til å etablere seg i norske fôrfabrikker.

Hun fant at salmonellabakterier som var gode til å danne biofilm (bakteriebelegg) overlevde lenger i fabrikkene enn de som var dårlige til å danne dette belegget.

- Bakterienes evne til å overleve i fabrikkene har sammenheng med evnen til å danne biofilm, og man må bekjempe dannelse av biofilm for å bli kvitt Salmonella, sier Vestby.

Biofilm bekytter bakterier

I en biofilm er bakteriene godt beskyttet av et egenprodusert slim. Vestby har studert effekten av de ni vanligste desinfeksjonsmidlene som benyttes i norsk fôrindustri på salmonellabakterier i suspensjon og i biofilm.

Hun fant at effekten av midlene ble betydelig svekket dersom bakteriene først hadde fått mulighet til å danne biofilm.

Kommunikasjon mellom bakteriene er viktig for at de skal klare å danne biofilm. De senere årene er det utviklet såkalte syntetiske furanoner, stoffer som er kjent for å hemme bakteriekommunikasjon og dermed også hemme dannelse og modning av biofilm.

Vestby utsatte salmonellabakteriene for et syntetisk furanon før de rakk å danne biofilm og benyttet deretter vanlige desinfeksjonsmidler. Furanonet hindret salmonellabakteriene i å danne en fullverdig biofilm.

Dermed fikk de dårligere beskyttelse mot desinfeksjonsmidlene slik at disse virket bedre.

Furanoner mot Salmonella

- Syntetiske furanoner kan i fremtiden bli nyttige redskaper i kampen mot Salmonella i fabrikkmiljøet, sier Vestby

Slimet som salmonellabakteriene produserer i biofilm, består av mange ulike komponenter. Cellulose er en av disse komponentene.

En overraskende stor andel av Salmonella som ble funnet i norske fôrfabrikker, produserte tilsynelatende ikke cellulose.

Det har vært hevdet at cellulose er viktig for beskyttelsen av bakterier i biofilm, men i laboratorietester har Vestby vist at slimlag med og uten cellulose beskyttet bakteriene like godt mot desinfeksjonsmidler.

Biofilm av Salmonella på agar

Derimot så det ut til at cellulose i biofilm beskyttet bakteriene bedre mot uttørring over flere måneder.

Bakgrunn:

Lene Karine Vestby disputerte 5. november 2009 for graden Ph.D ved Norges Veterinærhøgskole med avhandlingen: ” Biofilm formation by Salmonella from the Norwegian feed industry – with attention to potential persistence and eradication.”

Powered by Labrador CMS