Denne artikkelen er produsert og finansiert av NIBIO - les mer.

Alt er ikke som det skal i åkeren til Bjørn og Thorild Haga Brødholt. Plantene ser ut til å mangle både næring og vann, men problemet er noe helt annet. (Foto: Erling Fløistad)
Alt er ikke som det skal i åkeren til Bjørn og Thorild Haga Brødholt. Plantene ser ut til å mangle både næring og vann, men problemet er noe helt annet. (Foto: Erling Fløistad)

Mikroskopiske dyr kan ødelegge kornavlingen

I frodige kornåkre dukker det år om annet opp tydelige flekker med dårlig vekst. Det kan se ut som vann- og næringsmangel, men ekstra gjødsling gir ingen virkning. Røttene er nemlig ødelagt av nematoder.

Sammen med ektemannen Bjørn dyrker Thorild Haga Brødholt havre til såkorn på 600 dekar i Kråkstad, i Ski kommune.

De har satset på havre til frø og leier jord av gode naboer. I år står åkeren riktig frodig, bortsett fra på noen, nærmest irriterende flekker der kornet er smått og ugraset tar over.

De svake havreplantene viser tydelige tegn på næringsmangel og har svært dårlig rotutvikling.

Problemet ligger i røttene.

Nematoder gir næringsmangel

Analyser har nemlig påvist det som kalles havrecystenematoder i åkeren i Kråkstad.

Dette er en type nematode eller rundorm, som angriper korn. Nematoder er virvelløse dyr som finnes i utallige varianter og kan være alt fra en brøkdel av en millimeter til nesten en meter lange, ifølge Store norske leksikon.

Havrecystenematoder angriper ved å trenge seg inn i plantenes røtter for å stjele næring. Etter hvert svulmer hunnene opp og blir synlige på rotoverflaten, der de oppsøkes av hannene. Deretter blir hunnene liggende som cyster på røttene, fulle av egg. Eggene klekker og syklusen fortsetter.

Nematodene i åkeren i Kråkstad har skadet røttene på samtlige kornplanter innenfor et område på 4-500 kvadratmeter. Disse plantene mangler næring og er kortvokste. Ugraset trives godt mellom dem.

Så kraftige skader som i år har ikke kornbonden sett tidligere.

Cystene som ligger på utsiden av røttene er fulle av egg. (Foto: B. Hammeraas / Planteforsk / NIBIO)
Cystene som ligger på utsiden av røttene er fulle av egg. (Foto: B. Hammeraas / Planteforsk / NIBIO)

Skulle vært resistent

Bøndene valgte havresorten Gunnhild fordi den skal være resistent mot disse skadedyrene.

– Det stemmer, sier forsker i NIBIO, Marit Skuterud Vennatrø.

– Denne sorten er ikke en god vertsplante for havrecystenematoder, men den blir likevel skadet når det er mye nematoder i jorda. Her er det tydeligvis rikelig av disse skadedyrene.

I den tørre varme sommeren i fjor kan nematodeskader ha passert under radaren, ettersom hele åkre var glisne. I år har forholdene for nematoder vært ideelle med en kjølig og våt forsommer.

– Nå trives både nematoder og korn, forklarer Vennatrø. Derfor blir kontrastene i åkeren dramatiske.

Dette bildet viser tydelig hvor nematodene har angrepet åkeren. (Foto: Erling Fløistad)
Dette bildet viser tydelig hvor nematodene har angrepet åkeren. (Foto: Erling Fløistad)

Overvåking med drone

Det er vanskelig å si hvor mange nematoder som skal til for å gi en så alvorlig skade som den vi ser i åkeren til Brødholt.

Det er her forskningsfronten på nematodesiden ligger i øyeblikket.

Marte Persdatter Tangvik er stipendiat og arbeider med en doktorgrad på frittlevende nematoder i jord.

Ved å kombinere opptelling og artsbestemmelse av nematoder i jordprøver kombinert med dronefoto av åkeren skal hun studere utbredelsen av skader i forhold til antall nematoder i jorda.

Dronebilder avslører hvor åkeren er angrepet. (Foto: Erling Fløistad)
Dronebilder avslører hvor åkeren er angrepet. (Foto: Erling Fløistad)

Trenger mer informasjon

Rådgiver Unni Røed ved Norsk Landbruksrådgiving, forteller at flere dyrkere i distriktet ser tydelige symptomer på nematodeskader i år.

– Dette er et problem vi må lære å leve med. Vi trenger imidlertid mer og oppdatert kunnskap om de ulike kornsortenes resistens mot nematoder, sier hun.

Send inn nematodeprøver

Forsker Marit Skuterud Vennatrø oppfordrer dyrkere som nå ser mistenkelige flekker i åkeren om å ta jordprøver for nematodeanalyse og sende dem til Planteklinikken ved NIBIO.

Som et hjelpemiddel for den som ønsker å sende inn prøver har staben på nematodelaben i NIBIO nylig utarbeidet en veileder for prøvetaking. Den blir tilgjengelig i august.

– Det finnes resistente kornsorter, forsikrer Vennatrø, men for å velge rett sort, er det viktig å vite hvilke arter og raser av nematoder som er til stede i åkeren.

Dersom det allerede har etablert seg et nematodeproblem, er det viktig å unngå nematodenes vertsplanter. I noen tilfeller er det faktisk bare å bytte ut disse vekstene med ikke-vertsplanter som hjelper.

Korndyrkerne selv, Torhild og Bjørn, er glade for at forskerne tar disse problemene på alvor. Nå håper de på gode råd for å holde nematodeproblemet i sjakk.

Powered by Labrador CMS