Vondt i ryggen er vanligste, kroniske smerte. Men kvinner og menns smerter blir behandlet ulikt i forskningen.

Smerter hos kvinner og menn behandles ulikt

Det er flere kvinner enn menn som lever med kroniske smerter. Menn og kvinner blir ikke behandlet likt av verken forskere eller leger, ifølge en ny, svensk studie.

Hver tredje voksen i Norge lever med smerter. Hos noen kommer og går smertene. Andre har vondt hele tiden.

Vondt i ryggen er vanligst. Mange har stive og vonde nakker. Folk med beinskjørhet og slitasjegikt - artrose - har mye smerter.

Langvarige smerter i muskler og skjelettet er årsaken i opptil 45 prosent av alle sykemeldinger. Det er også diagnosen for 29 prosent av alle med uføretrygd, ifølge Folkehelseinstituttet.

Smerteforskere beskriver og analyserer kvinner og menn forskjellig, ifølge en ny doktoravhandling fra Sverige.

Følsomme

Forsker Anke Samulowitz fra Göteborgs universitet søkte i databaser etter smertestudier som handler om kjønn og langvarig smerte. Hun fant nær 700 og valgte deretter ut 77 vitenskapelige artikler som hun studerte nærmere.

Forskningen framstiller kvinner som mer følsomme for smerter, viser analysen til Samulowitz. De melder raskere fra om at de har vondt.

Noen forskere henviser til at kvinner er mer vant til smerter, på grunn av mens og fødsler. Det er dessuten naturlig for kvinnekroppen å ha smerter uten årsak.

I noen studier framstilles kvinner som hysteriske, klagende og overfølsomme. De vil ikke bli friskere.

Anke Samulowitz fra Göteborgs universitet gjorde fire studier på smerte i sin doktorgrad. I den ene undersøkte hun hvordan forskere beskriver menn og kvinner med kroniske smerter.

Menn holder ut

Menn blir beskrevet annerledes i forskningen. De er pasienter som tåler smertene. De har kontroll. De snakker ikke om smertene sine. De holder ut.

Både forskere, helsepersonell og pasientene selv beskriver menn slik, ifølge den svenske studien.

Kjønnsnormer, det vil si forestillinger om hvordan kvinner og menn er eller bør være, kan påvirke hvilken behandling smertepasienter får, ifølge Samulowitz.

I en studie blir det beskrevet hvordan menn og kvinner får ulike beskjeder. Kvinner blir fortalt at de må være forsiktige slik at de ikke får vondt. Menn blir fortalt at de må regne med smerter når de gjør tungt arbeid.

Kvinner får psykolog

Forskeren fant også et tydelig mønster på at kvinner med kroniske smerter blir henvist til psykologer heller enn medisinsk behandling.

– Det blir forventet av at de skal tilpasse livet sitt til smertene, mens menn i større grad forventes å få behandling av helsevesenet, skriver Samulowitz i en e-post til forskning.no.

Kvinner smerte blir oftere ikke tatt på alvor av helsepersonell. Mens menn må holde ut med smertene.

Verken mannlige pasienter eller helsepersonell forventer at noen snakker med dem om psykisk helse koblet til smertene, ifølge Samulowitz.

Kvinner er mer smertefølsomme

Smerteforsker Christopher Sivert Nielsen ved Folkehelseinstituttet har sett på den svenske doktoravhandlingen.

– Kvinner er mer smertefølsomme enn menn, skriver han i en epost til forskning.no.

Nielsen viser til smerteforskning og hans egen testing av 30.000 deltakere i Tromsøundersøkelsen.

Han peker på at forskjellene er store.

– Kvinner har mer kronisk smerte enn menn. Det varier med lidelsene, men ser man på de mer alvorlige tilstandene, så er forskjellene store.

– En mulig forklaring er at kvinner har et mer aktivt immunforsvar enn menn, og at mange smertelidelser er forbundet med immunologiske prosesser, forteller Nielsen.

Christopher Sivert Nielsen er seniorforsker på Folkehelseinstituttet. Han forsker på smerte.

Biologi forklarer ikke nok

– Det er riktig at kvinner har større følsomhet for smerte enn menn, og at flere har langvarige smerter. Men det betyr ikke at alle skillene som gjøres i dag mellom kvinner og menn med smerter, er rimelige eller ønskelige, svarer Anke Samulowitz.

Hun peker på at smerte er komplekst.

– Smerteforskningen i dag går ut fra at biologiske, psykologiske og sosiale faktorer sammen påvirker forekomsten av langvarig smerte.

Selv om det er hormonelle og genetiske forskjeller på hvordan menn og kvinner føler smerte, er ikke det forklaring nok, mener hun.

– Biologiske forskjeller er utilstrekkelige som forklaringer på alle ulikhetene vi ser mellom kvinner og menn med smerte. Psykologiske og sosiale forskjeller er av stor betydning, forklarer Samulowitz.

Forventninger skaper forskjeller

Hun viser til studier som viser hvordan stereotype forventninger til kjønnene påvirker opplevelsen av smerte.

Et vanlig smerteeksperiment er å dyppe hånden i kaldt vann. Da viser kvinner vanligvis lavere smerteterskel og får mer vondt enn menn.

En forskergruppe gjorde samme eksperiment, men fortalte de kvinnelige deltakerne at kvinner vanligvis klarer å holde hånden i kaldt vann i 30 sekunder. Mennene fikk samme beskjed om menn. Resultatene i dette eksperimentet viste ingen kjønnsforskjeller.

– Eksperimenter med videoklipp av mennesker som uttrykker smerte, viser at kvinners og jenters smerte blir undervurdert, skriver Samulowitz.

Hun mener det er viktig at helsepersonell, forskere, pasienter og andre blir klar over at det er forventninger til hvordan kvinner og menn med smerter er eller bør ha det.

– Vi må stille spørsmål ved stereotypiene for å møte og behandle hver enkelt ut fra deres behov og ikke ut fra hva vi tror behovene til kvinner og menn er, mener Samulowitz.

Referanse:

Anke Samulowitz: Pain, gender norms and psychosocial resources. A critical appraisal of taken for granted ideas on men and women with pain. Doktoravhandling, Gøteborgs universitet, februar 2023.

Powered by Labrador CMS