Håndstensil fra hulen i Indonesia. Kunstverket er sannsynligvis mer enn 40 000 år gammelt. (Foto: Kinez Riza)

40 000 år gamle hulemalerier i Indonesia

Hulemaleriene er mye eldre enn man trodde før, og er blant den eldste hulekunsten i verden.

35-40 000 år gamle hulemalerier og kunstgjenstander har blitt funnet i Europa, men det har vært svært få lignende funn som er så gamle utenfor vår verdensdel.

De indonesiske hulemaleriene ble funnet for flere tiår siden, men nå har forskere klart å datere dem. Funnene er publisert i Nature.

Det viste seg at de er minst like gamle som de eldste hulemaleriene som er funnet i Europa, og dermed mye eldre enn man trodde før.

Se funnene i videoen fra Nature:

Hender og dyr

Blant maleriene er det mange stensiler av hender. Håndstensiler har blitt funnet i flere forskjellige huler rundt omkring i verden, og ble laget ved at kunstneren enten blåste eller malte rundt en menneskehånd som ble holdt inntil veggen.

Noen av de indonesiske stensilene må være minst 39 900 år gamle, ifølge forskerne bak rapporten. Dateringene ble gjort ved å undersøke uranprøver som finnes kalsiumkarbonatlag inne hulen.

Ved å undersøke lagene som maleriene er malt på, kan forskerne prøve å identifisere en sannsynlig tidsramme.

Hvis datoene stemmer, betyr det at det ble laget figurativ kunst i forskjellige deler av verden på omtrentlig samme tid, noe som bryter med tidligere ideer om menneskenes kunsthistorie.

Bildet av en hjorte-gris, som forskerne kaller det. Man kan skimte grisetrynet til høyre i bildet, og bakbeina til venstre. (Foto: Kinez Riza)

En felles kultur?

– Noen har trodd at det skjedde en kreativ eksplosjon i Europa for 40 000 år siden, da mennesker først kom dit, sier Chris Stringer, paleontolog ved Naturhistorisk museum i England i Natures video om funnet.

– Ifølge denne teorien er kunsten fra andre verdensdeler nyere enn den europeiske, og oppsto på forskjellige steder, uavhengig av hverandre.

Hvis den nye dateringen stemmer, er det mulig at hulemaling allerede var en del av den menneskelige kulturen da utvandringen fra Afrika begynte, i stedet for at det oppsto uavhengig av hverandre. Flere undersøkelser trengs for å komme til bunns i disse teoriene, mener forskerne bak rapporten.

Det er også funnet eldgammel hulekunst i Afrika.

Et annet maleri av et dyr som kalles en hjort-gris ble datert til å være minst 35 000 år gamle.

Det er mange hulemalerier fra forskjellige tidsepoker i Sulawesi-hulene, og tegninger av hunder og andre husdyr er sannsynligvis ikke mer enn et par tusen år gamle, ifølge rapporten.

Referanse:

M. Aubert. m.fl.: Pleistocene cave art from Sulawesi, Indonesia. doi:10.1038/nature13422.

Powered by Labrador CMS