I historien om Babels tårn prøvde folk å komme nærmere Gud. Nå ønsker forskere i stedet å undersøke religionenes betydning for mennesker på jorden. (Maleri: Pieter Brueghel den eldre, Kunsthistorisk museum i Wien)

Jesus, Allah, Vishnu og Odin blir samlet i enorm database

Hvis vi virkelig skal forstå hva religion betyr for utviklingen av ulike samfunn, trenger vi mer overblikk. Det mener en internasjonal forskergruppe som er midt i det ambisiøse prosjektet.

Om prosjektet

Prosjektet begynte i 2012, og målet er at en samlet rapport over verdens religioner blir utgitt i 2018.

I løpet av de seks årene kommer det ut en rekke artikler.

Mot slutten av 2015 vil den foreløpige databasen bli åpen for offentligheten.

Stammereligioner i Afrika. Buddhistiske tradisjoner i Japan, Korea og Sri Lanka. Kristne som er katolikker, pinsevenner eller protestanter.

Kunnskapen om religioner og religiøse grupper er overveldende. Derfor har forskere fra University of British Columbia i Canada satt i gang et prosjekt for å samle alle religioner i en enorm internettdatabase.

Det har blitt til et verdensomspennende prosjekt, som er støttet med 30 millioner dollar.

– Det er et enormt fremskritt. Når databasen er ferdig, kan forskere konstruere målrettede søk og spørsmål, hvor de kan trekke på hele religions- og kulturhistorien, sier professor Anders Klostergaard Petersen, som er koordinator for prosjektet. Til daglig er han professor i religionsvitenskap ved Aarhus Universitet.

Over 50 forskere fra hele verden legger inn informasjon om ulike religioner i databasen. De svarer på omkring 200 spørsmål om blant annet ritualer, tro på et liv etter døden, og hvem medlemmene av den religiøse gruppen er.

Livets store spørsmål

Prosjektet varer offisielt frem til 2018, men Petersen mener det kan komme til å ta 10 til 20 år å kartlegge all kunnskap om både Vishnu, Zevs, Allah og andre guder.

Han forklarer at forskere likevel kan bruke databasen før den er komplett:

– Vi håper å rekke å legge inn alle religioner, helt fra de første og fram til i dag, i løpet av et par år. Etter hvert kan vi drive mer og mer forskning ut fra databasen. Da vil det bli enklere å sammenligne religiøse grupper, sier Petersen.

Formålet med prosjektet er å besvare noen av de helt store spørsmålene om religion, kultur og samfunn. Hovedspørsmålet er om det er noen sammenheng mellom religion og hvor godt folk i et samfunn samarbeider.

Kollega: Nyttig som oppslagsverk

Nettopp disse spørsmålene har førsteamanuensis og religionsforsker Tim Jensen fra Syddansk Universitet bitt seg merke i. De kanadiske forskerne legger opp til en mer moderne religionsvitenskapelig tilnærming:

– Også folk flest kan få nytte av databasen: Det er mange som er interessert i religionens betydning for konflikt og sosialt samhold, og det er det som står i fokus her, sier Tim Jensen, som ikke er en del av prosjektet selv.

Han tror databasen kan bidra til å skape et overblikk over religioner som ikke er så kjent.

– Dette er, så vidt jeg vet, ikke gjort før. Det gir et overblikk basert på spesialistkunnskap, sier Jensen.

Ikke alt er relevant for alle

Anders Klostergaard Petersen mener en database åpner muligheter for å svare på religionshistoriske spørsmål.

Både han og Tim Jensen påpeker likevel at religionene vil beskrives på en forenklet måte:

– Vi er litt redde for at det blir litt standardisert, og vi insisterer på mer historisk nyansering. Jeg er skeptisk til en del av spørsmålene forskerne skal svare på. Spørreskjemaet legger opp til ja eller nei, selv om alle spørsmålene ikke er relevante for alle religioner, sier Petersen.

Ambisiøst prosjekt

Petersen mener likevel at prosjektet er viktig.

– Selvfølgelig er det også et element av storhetsvanvidd, men vi får se ha det blir mulig å få til. Vi må kunne tenke stort, sier han.

I videoen kan du se den offisielle introduksjonen til prosjektet. Du kan også lese mer om databasen her.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS