– Et viktig middel for å oppnå disse resultatene så hurtig var at disse medisinsk viktige antibiotika ikke lengre kan kjøpes i butikken av den enkelte bonde i USA, skriver kronikkforfatteren. (Foto: Jeff Roberson / AP Photo / NTB scanpix)

USA reduserte bruken av medisinsk viktige antibiotika i kjøttproduksjonen med 43 prosent på to år

KRONIKK: Veterinærer fikk ansvaret for korrekt bruk og farmasøytisk industri mistet muligheten til å påvirke bonden direkte.

Den 18. desember 2018 offentliggjorde det amerikanske mat- og legemiddelverket tall som viser at bruken av medisinsk viktige antibiotika, til matproduserende dyr, er redusert med 43 prosent på 2 år fra 2015 til 2017.

Dette er også en viktig nyhet i global sammenheng; viktige virksomme antibiotika bør kun brukes for å behandle alvorlige infeksjonssykdommer hos mennesker og dyr. Norge og EU innførte et forbud mot bruk av antibiotika i dyrefôr i henholdsvis 1995 og 1998, og all antibiotika som brukes til å behandle dyr må naturligvis foreskrives av veterinær.

Tallene fra USA viser at det er mulig å gjennomføre tiltak som gir effekt. Et viktig middel for å oppnå disse resultatene så hurtig var at disse medisinsk viktige antibiotika ikke lengre kan kjøpes i butikken av den enkelte bonde i USA. I 2016 ble kun 31 prosent av disse medikamentene gitt på resept eller direkte av en veterinær, men fra 2017 ble 100 prosent av disse medisinsk viktige antibiotika lagt under veterinærkontroll. Dette er resultatet av nye regler og anbefalinger gjort av det amerikanske mat- og legemiddelverket, FDA.

Antibiotika får også dyr til å vokse raskere

Antibiotika har naturligvis vært brukt for å behandle produksjonsdyr med infeksjonssykdommer, men da det ble oppdaget at dyr som fikk antibiotika utnyttet fôret bedre og ble tyngre, ble antibiotika også en økonomisk innsatsfaktor.

I dag brukes mellom 60 til 80 prosent av all produsert antibiotika årlig i verden som fôrtilskudd. Enkelte antibiotika produseres i dag kun som fôrtilskudd. I USA har mat- og legemiddelverket laget lister over medisinsk uviktige antibiotika som er godkjent både som vekstfremmer og som behandling for matproduserende dyr, men også en liste over medisinsk viktige antibiotika som også er godkjent for bruk på matproduserende dyr.

Fram til 2017 kunne bonden selv kjøpe ikke bare medisinsk uviktige antibiotika, men også medisinsk viktige antibiotika uten resept. Et nytt direktiv fra FDA ble innført i begynnelsen av 2017. Da ble det kun veterinærer som kunne foreskrive resepter eller selv gi antibiotika fra listen over medisinsk viktige antibiotika. Dette fikk en umiddelbar effekt, ingen viktige antibiotika ble gitt dyr uten at det foreligger en klinisk behandlingsplan ordinert av en veterinær.

Betydelig reduksjon i bruk av medisinsk viktige antibiotika

Vi ser her også at mengden medisinsk viktige antibiotika brukt på produksjonsdyr ble redusert med 33 prosent fra 2016 til 2017. Antibiotika som ble gitt for vekstøkning eller terapi forsvant, men det ble også en fordobling i mengden viktige antibiotika som ble gitt for å behandle infeksjoner.

Hvilke antibiotika står på listen som «medisinsk viktige» i USA? Jo, det er tetrasykliner (64 prosent) penicilliner (12 prosent), makrolider (8 prosent) aminoglykosider (5 prosent) og linkosamider (3 prosent), Cefalosporiner, fluorkinoloner, sulfapreparater og amfenicoler utgjorde mindre enn 1 prosent hver.

Omtrent 42 prosent av disse medisinsk viktige antibiotika ble brukt på kveg, 36 på gris, 12 prosent på kalkuner og 5 prosent på kylling. Resten ble brukt på diverse mindre produksjonsdyr.

Mange av disse antibiotika er viktige for behandling av infeksjoner hos både mennesker og dyr i Norge og mange andre land. Fortsatt brukes disse medikamentene i matproduksjonen i USA. I 2017 ble det brukt det 5.559.212 kilo årlig. Men nedgangen fra 2016 til 2017 var på hele 2.796.128 kilo medisinsk viktige antibiotika.

I tillegg ble det brukt 5.374.156 kilo medisinsk ikke-viktige antibiotika, i all hovedsak ionoforer som ikke har stor nytte i behandling av infeksjonssykdommer på mennesker og dyr. Disse medikamentene har en ren vekstfremmende effekt.

Veterinærer fikk nå ansvaret for korrekt bruk av medisinsk viktige antibiotika, og farmasøytisk industri mistet muligheten til å påvirke bonden direkte. Effekten har vært større enn forventet, og FDA måtte holde tilbake rapporten som nå er frigitt noen uker. De måtte regne over nok en gang for å se at tallene var riktige, en 33 prosent nedgang på bruk av medisinsk viktige antibiotika på matproduserende husdyr på ett år, og 43 prosent på to år.

En reduksjon i bruken av medisinsk viktige antibiotika på 2.796.128 kilo på ett år, tilsvarer det totale norske antibiotika forbruk, både humant og veterinært, i over 50 år.

Powered by Labrador CMS