En ny studie antyder at visse medikamenter kan gjøre at færre innsatte begår nye kriminelle handlinger når de kommer ut av fengsel. (Foto: JJ_SNIPER/Shutterstock/NTB scanpix)

Medisinering kan føre til færre tilbakefall blant kriminelle

Antipsykotisk medisin kan ha en positiv effekt på tidligere innsatte.

En ny studie antyder at bruk av antipsykotisk medisin, eller psykofarmaka, kan føre til lavere tilbakefall, eller gjentakelsesrate, blant kriminelle.

Studien ble gjennomført av forskere fra Karolinska institutet i Sverige og universitetene i Oxford, Uppsala og Örebro. Forskerne fant at løslatte kriminelle som hadde blitt behandlet med slike medisiner, hadde 42 prosent lavere risiko for å begå ny voldelig kriminalitet.

Antipsykotika brukes blant annet i behandling av schizofreni.

– Denne studien åpner opp for at bruk av medisin kan bidra til å minske faren for gjentakelse av voldelige handlinger, som del av et større støtteapparat, sier Seena Fazel, professor ved Oxford University og en av forskerne bak studien til The Independent.

Antipsykotiske midler

I tillegg viste studien at det var 36 prosent mindre risiko for at de ville begå ny kriminalitet om de ble behandlet med såkalte psykostimulanter. Psykostimulanter virker gjerne oppkvikkende og brukes blant annet i behandling av ADHD, men har da en beroligende effekt. Koffein er en av de mest kjente psykostimulantene.

Forskerne fant også at bruk av medisiner mot avhengighet, for eksempel av nikotin og metadon, mer enn halverte antallet voldelige episoder.

Resultatene var i forhold til tall fra grupper som ikke fikk samme medisinske behandling.

Løslatte fanger i Sverige

Studien så på alle løslatte fanger i Sverige mellom juli 2005 og desember 2010, og fulgte dem ut 2013. Totalt dreide det seg om 22 275 tidligere innsatte, hvorav ni av ti var menn.

I løpet av perioden var det 4031 av disse som begikk voldelig kriminalitet, eller rundt 18  prosent. Det tilsvarer norske tall, og Norge har det laveste antallet tilbakefall i de nordiske landene.  

Forskerne regnet voldelig kriminalitet som mord, overfall, ran, brannstiftelse, sedelighetsforbrytelser og trusler.

De kunne likevel ikke fastslå sikkert at medisineringen var direkte årsak til den, i svensk målestokk, lave tilbakefallsraten.

Tilbakefall i Norge

Selv om Norge har det laveste antallet tilbakefall av de nordiske landene, men tallet er likevel høyt.

– Blant voldsdømte i Norge er det 18 prosent som får tilbakefall, sier Christine Friestad, forsker ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.

Dette kom fram i en nordisk samarbeidsstudie fra 2010. I denne studien regnes tilbakefall som tilfeller som medfører en reaksjon fra kriminalomsorgen innen to år etter løslatelse.

 

Referanse:

Zheng Chang m.fl.: Association Between Prescription of Major Psychotropic Medications and Violent Reoffending After Prison Release. Journal of the American Medical Association, november 2016. doi:10.1001/jama.2016.15380

Powered by Labrador CMS