null (Foto: Birgitte Seip)

Masseundersøkelser for tarmkreft på trappene

Nylig ble det anbefalt at tarmkreftscreening blir innført i Norge. Men hvilken test som skal brukes, er ikke avgjort.

Tarmkreft er den nest vanligste kreftformen og har høy dødelighet. Forekomsten er nesten tredoblet de siste 50 årene.

Men diskusjonen om befolkningen bør undersøkes for å finne tidlige sykdomstilfeller, har rast i mange år.

Nå har Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten anbefalt å innføre en slik screening for tarmkreft. Helsedepartementet har det siste ordet. 

Okkult blod eller polypper?

Men hvilken metode som skal brukes, er ennå ikke bestemt.

I et pilotprosjekt som startet i 2012 har forskere undersøkt hvordan to ulike metoder virker.

Den ene metoden går ut på å teste for såkalt okkult blod i avføringen. I denne sammenheng betyr okkult at blodet ikke kan sees med det blotte øye, men at det gjør utslag på en kjemisk test.

Den andre metoden er såkalt sigmoidoskopi, som er en undersøkelse av nedre del av tarmen for å se om det finnes polypper av en viss lengde der.

En tredje metode som undersøker hele tarmen, kan også være aktuell.

Tidligst i 2019

Men det er for tidlig å si hvilken metode som vil avdekke flest krefttilfeller i et tidlig stadium.

– I 2018 venter vi å ha de foreløpige resultatene klare, sier Thomas de Lange, overlege ved Kreftregisteret til forskning.no. Han er også leder for nasjonalt pilotprosjekt for tarmkreftscreening,

Masseundersøkelsene som kan redde liv, kan teoretisk dermed starte tidligst om to år. Det vil si i 2019. ifølge ham.

Pilotprosjektet foregår ved to sykehus i Bærum og i Moss. Hittil har over 100 000 nordmenn deltatt.

Dynamisk prosess

I tillegg til hvor mange krefttilfeller som de to metodene avdekker, må forskerne også vurdere bivirkninger og ressurser som metodene tar.

– Vi må stadig hente inn ny kunnskap om de ulike metodene for å få en screening som er optimal, sier de Lange.

Andre metoder er under utvikling, og vi vet ikke hvilken metode som vil fungere best i Norge, sier han.

Alle over 55 år

I første omgang tenker forskerne seg å innkalle både kvinner og menn det året de fyller 55 år, for så å ta andre årskull de neste årene.

Hvis sykdommen blir oppdaget når pasienten har fått symptomer, er den ofte kommet langt – og prognosen er dårlig.

Bare om lag 65 prosent overlever etter fem år. I løpet av livet har kvinner 5,9 prosent risiko for å få tarmkreft, og menn har en risiko på 7,7 prosent for å rammes. 

Dette blir det tredje kreftscreening-programmet i Norge. Fra før har vi mammografi for å avdekke brystkreft for kvinner over 50 år, og programmet med celleprøver for kvinner for å avdekke livmorhalskreft tidlig.

Powered by Labrador CMS