Solarium øker unges kreftrisiko

En australsk studie viser at bruk av solarium i løpet av ungdomsårene eller som ung voksen øker risikoen for å få diagnostisert føflekkreft tidlig i livet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Føflekkreft er en av de vanligste kreftformene og ledende årsak til kreftrelaterte dødsfall hos unge.

Antall tilfeller er stadig økende og land som har lite sol, Norge inkludert, rapporterer flest tilfeller. Her i landet registreres om lag 1 000 nye tilfeller av føflekkreft per år.

Fordi land som har naturlig lav UV-eksponering har et høyt antall rapporterte krefttilfeller, har det vært stilt spørsmål ved om bruk av solarium øker risiko for sykdom.

Australsk studie

Australske forskere har nå undersøkt om føflekkreft hos unge, det vil si personer som har fått diagnosen fra 18 til 39 år, kan assosieres med bruk av solarium.

Studien viser at personer som i løpet av livet har benyttet solarium har 41 prosent økt risiko for å få føflekkreft innen fylte 39 år.

Risikoen er høyest hos de som har brukt solarium flest ganger og ved bruk av solarium mer enn 10 ganger er risikoen dobbelt så høy som hos de som aldri har brukt solarium.

Risikoen er også aller høyest hos de yngste. En person som bruker solarium mer enn 10 ganger tidlig i livet har seks ganger høyere risiko for å få føflekkreft innen fylte 30 år enn en person som aldri har tatt solarium.

Risiko størst hos de yngste

Den økte risikoen for føflekkreft utjevnes med alderen.

Personer som bruker solarium mer enn 10 ganger har bare dobbelt så stor risiko for å utvikle føflekkreft fra 30 til 39 år, mot altså seks ganger høyere risiko fra 18 til 29 år.

En forklaring kan være at de unge er mer sårbare for stråling fra solarier. Men det har også vært antydet at den akkumulerte solstrålingen man eksponeres for i løpet av livet spiller en rolle.

Kunstig stråling må derfor sees i sammenheng med den naturlige strålingen man eksponeres for.

Det betyr at risikoen knyttet til bruk av solarium kommer i tillegg til økt risiko fra akkumulert soleksponering.

Sammenhengen med alder antyder at det er spesielt viktig for yngre mennesker å unngå bruk av solarium.

Kan unngå krefttilfeller

Den australske studien antyder at blant ungdom fra 18 til 29 år som har benyttet seg av solarium, kan 76 prosent av føflekkrefttilfellene som oppstår tilskrives solariumbruken.

Forskerne mener derfor at mange tilfeller kan unngås dersom solarium ikke benyttes. Av det totale antall tilfeller av føflekkreft i gruppen 18–29 år, antas det at 16 prosent kan unngås dersom solarium ikke benyttes.

I gruppen 30–39 år skyldes 13 prosent av tilfellene solariumbruk og det antas at 3 prosent av totalt antall tilfeller kan unngås i denne aldersgruppen.

Norsk forsker advarer også

Marit Veierød er førsteamanuensis ved Avdeling for biostatistikk ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo og forsker på risikofaktorer for hudkreft.

– Undersøkelser tyder på at bruken av solarium øker blant ungdom. Denne studien fra Australia er interessant fordi den er den første som har tilstrekkelig stort materiale til å studere føflekkreft diagnostisert i ung alder, sier Veierød.

– Den viser at det er viktig å informere tenåringer og unge voksne om at bruk av solarium gir økt risiko for føflekkreft, fortsetter hun.

Veierød har også gjort tilsvarende funn som den australske studien når hun har studert skandinaviske pasienter.

– I en studie av føflekkreft diagnostisert i voksen alder hos norske og svenske kvinner, fant vi at risikoen for føflekkreft økte med økende bruk av solarium i alderen 10–39 år.

– En restriktiv holdning til bruk av solarium er viktig, uansett alder, konstaterer Veierød.

Bekrefter tidligere funn

Flere tidligere studier har også antydet at bruk av solarium gir økt risiko for føflekkreft.

The International Agency for Research on Cancer Working Group (IARC) foretok allerede i 2006 en litteraturgjennomgang og viste gjennom en metaanalyse at risikoen for føflekkreft var økt med 15 prosent hos personer som noen gang i løpet av livet hadde benyttet solarium.

Studien antydet at risikoen økte med 75 prosent dersom man benyttet solarium før fylte 35 år.

En nyere amerikansk studie fant også at risikoen var økt med 74 prosent hos brukere av solarium sammenlignet med ikke-brukere.

Bakgrunn:

På bakgrunn av gjennomgang av eksisterende litteratur, definerte The International Agency for Research on Cancer Working Group (IARC) i 2009 solarium som kreftfremkallende for mennesker.

Referanse:

Cust m.fl.:. Sunbed use during adolescence and early adulthood is associated with increased risk of early-onset melanoma, International Journal of Cancer, 2010 Jul 28, DOI: 10.1002/ijc.25576.

Powered by Labrador CMS