Forskerne tok blodprøver fra kvinnene som gjennomgikk et treningsforløp i forbindelse med brystkreftbehandling – én prøve før og én etter at kvinnene hadde trent i to timer ved moderat til hard intensitet. (Foto: Rido / Shutterstock / NTB scanpix)

Derfor kan trening bremse kreft

Ny studie viser hvorfor intens trening er så effektiv mot kreft.

En liten joggetur er ikke nok

Forskerne har tidligere gjennomført lignende forsøk, og de har funnet ut at intens trening hemmer vekst av kreftsvulster.

Forsøkene viste også at det var nødvendig med en viss intensitet i treningen.

  • En tommelfingerregel av at treningen var intens nok til at pasienten ikke kunne snakke.
  • Gjerne i 20–30 minutter for de som ikke var i god form.
  • De som var i god form, måtte trene intenst i en time.

En ny dansk studie viser at trening virker mot kreft blant annet fordi adrenalin som blir skilt ut i blodet under intens trening, hindrer at svulster sprer seg.

– Studien vår indikerer at kvinner med brystkreft bør trene med høy intensitet to til tre ganger i uken. Det øker sjansene for at sykdommen ikke sprer seg, forteller gruppeleder Pernille Højman fra Center for Aktiv Sundhed ved Rigshospitalet i København.

Risikoen for å få brystkreft synker med 25 prosent, ifølge den nye studien.

Dokumenterer effekt

Selv om det er kjent at trening er bra for kreftpasienter, har forskerne visst lite om hvorfor.

Den nye studien gir mer dokumentasjon for at trening er bra.

Det forteller professor og overlege Henrik Ditzel fra Institut for Molekylær Medicin ved Syddansk Universitet og Onkologisk avdeling ved Odense Universitetshospital.

– Studien peker på mekanismene som ligger bak den gunstige effekten, sier Ditzel, som forsker på kreftbiologi, spesielt brystkreft. Han har ikke deltatt i arbeidet med den nye studien.

Han mener også at dette kan være psykisk gunstig for pasientene.

Trening halverte risiko for spredning av kreft i mus

I den nye studien har forskerne studert sammenhengen mellom trening og kreft for 20 kvinner som ble behandlet for cellegift for tidlige stadier av brystkreft.

Trening kan redusere risikoen for at kreft oppstår og dessuten hindre at kreften sprer seg. (Foto: goodluz / Shutterstock / NTB scanpix)

Forskerne tok blodprøver fra kvinnene som gjennomgikk et treningsforløp i forbindelse med brystkreftbehandling – én prøve før og én etter at kvinnene hadde trent i to timer ved moderat til hard intensitet.

De undersøkte innholdet av blant annet adrenalin og dyrket deretter brystkreftceller i blodet.

Etter noen dager overførte forskerne kreftcellene til mus og fant stor forskjell på utviklingen av kreft i musene.

  • 90 prosent av de musene som fikk brystkreftceller som var dyrket i blodprøver fra før treningen, utviklet kreft.
  • 45 prosent av de musene som fikk brystkreftceller som var dyrket i blodprøver fra etter treningen, utviklet kreft.

– Vi finner noenlunde de samme tallene for kreft i mennesker. Det tyder på at det er noe i blodet som hemmer kreften, og det ser ut til å være knyttet til nivåene av adrenalin, sier Pernille Højman.

Leter etter mekanisme

Den nye studien er med på å utdype forståelsen av hvordan trening kan hindre at kreften sprer seg.

Det gjelder ikke bare brystkreft, men alle former for kreft.

Det er ifølge Højman et stort potensial i det å forstå de molekylære signalveiene som er involvert.

Forskningen hennes viser at trening kan ha en så stor effekt at kreftcellene ikke sprer seg.

Det gjør det mye enklere å behandle sykdommen.

– Nå er planen å se om det også forbedrer utfallet av cellegiftbehandling. Målet er å finne ut hvordan trening samlet sett påvirker sjansene for å overleve kreft, og hvilken form for trening og intensitet som er best, forteller Højman.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS