I fjor døde for første gang flere av kreft enn av hjerte- og karsykdommer her i landet, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. (Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix)

Kreft er nå den hyppigste dødsårsaken i Norge

I fjor døde for første gang flere av kreft enn av hjerte- og karsykdommer her i landet.

Det viser nye tall fra Dødsårsaksregisteret som Folkehelseinstituttet publiserte onsdag morgen, skriver Bergens Tidende.

Dødsfall på grunn av lungesykdom og demens er de nest hyppigste dødsårsakene.

I alt 10 894 personer døde av kreft i 2017. Bildet er litt forskjellig for kvinner og menn, men for begge kjønn er lungekreft den største gruppen. Deretter kommer brystkreft, prostatakreft og tykktarmskreft,

– Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer begynte å falle i 1970-årene. De siste tiårene har vi sett et dramatisk fall, og vi har derfor lenge ventet at kurven skulle flate ut. I 2017 ser vi likevel at nedgangen fortsetter, sier overlege Marianne Sørlie Strøm ved instituttets avdeling for helseregisterforskning og -utvikling.

Andelen som dør av kreft, har også gått ned de siste 20 årene, men ikke like mye som for hjerte- og karsykdommer.

Strøm sier de raske endringene i dødeligheten av hjerte- og karsykdommer sannsynligvis skyldes flere forhold, som har hatt ulik betydning i forskjellige perioder.

– Det er vanskelig å gi en entydig forklaring, men to faktorer som nok har betydd mye, er endringer i levevaner og et bedre behandlingstilbud. Et eksempel på dette er røykevaner, som har endret seg betydelig, sier hun.

Powered by Labrador CMS