Pasientene som fikk den nye medisinen hadde i snitt 44 prosents redusert risiko for videre spredning eller død, sammenlignet med kontrollgruppen. (Illustrasjonsfoto: Ideya, Shutterstock, NTB scanpix)

Nytt håp for brystkreftpasienter med spredning

En ny medisin mot brystkreft med spredning er godkjent for behandling i Norge.

Brystkreft med spredning er en alvorlig sykdom som bare to av ti kvinner overlever etter fem år.

Nylig ble en ny medisin godkjent for bruk i Norge for denne pasientgruppen, da Beslutningsforum falt ned på at den er kostnadseffektiv.

I Norge kan behandlingen med den nye medisinen Kisqali bli aktuell for rundt 350 pasienter årlig.

Medisinen har vært godkjent for markedsføring siden i august i fjor. Nå har altså helseforetakene godkjent finansiering for pasientene. 

Norske pasienter deltok

Avgjørelsen er basert på en stor placebokontrollert studie, som viste at kvinnene levde lenger målt mot dagens behandling.

Også ni norske pasienter ved to norske klinikker deltok i studien der 670 kvinner fra ulike deler av verden deltok.

Pasientene som fikk den nye medisinen hadde i snitt 44 prosents redusert risiko for videre spredning eller død, sammenlignet med kontrollgruppen.

– Denne beslutningen fører til at flere norske pasienter vil få tilgang til behandlingen, sier Hans Petter Eikesdal som er overlege ved Kreftavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus i en pressemelding fra legemiddelfirmaet bak medisinen.

Han har ledet den såkalte MONALEESA-2 studien i Norge.

Fikk ni friske måneder mer

I gjennomsnitt tok det 25 måneder før sykdommen forverret seg hos pasientene som fikk medisinen. Tilsvarende tid før sykdommen forverret seg var 16 måneder for kontrollgruppen, viser studien.

Medisinen skal bremse utviklingen til kreftcellene ved å hemme to proteiner. Disse proteinene kan gjøre det mulig for kreftcellene å dele seg og vokse ukontrollert hvis de blir overaktivert.

Målrettet behandling mot disse proteinene med forbedret presisjon, kan sørge for at kreftcellene ikke vokser ukontrollert.

Brukes i kombinasjon

Behandlingen kan gis til kvinner over overgangsalderen som har brystkreft med spredning til lymfeknuter eller andre deler av kroppen. Pasienter som hadde spredning til hjernen var ikke med i studien.

Virkestoffet robosiklib brukes i kombinasjon med en såkalt aromatasehemmer.

Hittil har standard behandling for disse pasientene vært endokrin monoterapi, men de har også i en overgangsperiode hatt tilgang til en medisin som virker på lignende måte. Denne medisinen har ennå ikke fått innvilget finansiering.

Referanse:

Beslutningsforum: Beslutninger om åtte legemidler - og status for Spinraza. 2. februar 2018. 

Powered by Labrador CMS