P-piller ser ut til å øke D-vitaminnivået i kroppen. Men så snart du slutter, synker nivået. Gravide trenger mer av dette vitaminet enn andre. (Foto: Science Photo Library)

Økning i aggressiv og sjelden hudkreft

Den aggressive hudkreftformen Merkel Cell Carcinoma (MCC) nesten er fordoblet på 20 år i Sverige. I Norge ser Kreftregisteret en tendens til en liten økning.

Kreftformen er sjelden. De siste 20 årene har 594 pasienter fått denne MCC-diagnosen i nabolandet.

Men det er urovekkende at svenske forskerne nå finner en signifikant økning i tilfellene av denne kreftformen.

Antallet nye tilfeller per 100 000 innbyggere har økt med mer enn 100 prosent i perioden 1993 til 2012.

Kreftformen er også mer alvorlig enn annen type hudkreft.

En tredel av dem som hadde fått denne kreften var død etter fem år, viser studien fra Sahlgrenska akademin ved Gøteborgs universitet.

For mye soling

Mer enn halvparten av alle tilfeller av kreftformen var i hode- og halsregionen.

Hudlegen Oscar Zaar mener at soling har stor betydning for økningen av Merkel Cell Carcinoma i Sverige. (Foto: Gøteborgs universitet)

– Dette tyder på at solens UV-stråling har stor betydning for denne diagnosen.

Dette sier Oscar Zaar, hudlege og doktorgradsstudent ved Sahlgrenska akademin i en pressemelding fra Gøteborgs universitet.

Fem til ti tilfeller i Norge per år

Forskerne ved Sahlgrenska har studert alle tilfeller av denne aggressive kreftformen som har blitt rapportert mellom 1993 og 2012.

I perioden 1993 til 2001 ble det diagnostisert 24 nye tilfeller per år. I perioden 2002 til 2011 hadde antallet steget til 34 nye tilfeller per år. I 2012 ble det oppdaget 47 nye tilfeller i Sverige.

I Norge ligger forekomsten på rundt 5 til 10 tilfeller per år. Forekomsten er noe høyere for kvinner enn for menn, forteller Trude Eid Robsahm, forsker i Kreftregisteret.

Til sammenlikning får rundt 2000 personer føflekkreft hvert år her i Norge.

Tendens til liten økning i Norge

Selv om vi tar hensyn til at den norske befolkningen er rundt halvparten så stor som den svenske, er altså forekomsten hyppigere i nabolandet.

– Vi kan se en tendens til en liten økning av Merkel Cell Carcinoma også her i landet de aller siste årene, men bare for kvinner. Det er litt tidlig å si om det er en trend eller bare årlige variasjoner. Tallene er små og ustabile fra år til år, sier hun.

Også i Norge ser vi en liten tendens til at økning av den aggressive krefttypen de siste årene, men bare hos kvinner, sier Trude Eid Robsahm, forsker hos Kreftregisteret. (Foto: Kreftregisteret)

Robsahm kan ikke forklare hvorfor forekomsten av denne krefttypen er større i Sverige enn i Norge.

Vi har mer hudkreft enn svenskene

I hudkreft generelt, ligger vi i Norge dårligere ab enn svenskene. Det gjelder både føflekkreft og andre hudkrefttyper.

– Vi vet heller ikke hvorfor det er slik. Det kan være fordi svensker er flinkere til å følge råd for gode solingsvaner. En annen forklaring kan være at de har en større innvandrerbefolkning som ikke er like utsatt for hudkreft, sier hun.

Virus i huden

Norske og svenske forskere har tidligere gjort en studie sammen av Merkel Cell Carcinoma.

De fant en sammenheng mellom krefttypen og et virus som er vanlig i huden hos mennesker, Merkel Cell Polyomavirus.

Kilde:

Zaar, O, m.fl.: Merkel cell carcinoma incidence is increasing in Sweden, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, mai 2016

Powered by Labrador CMS