Lite tyder på at alternativ behandling hjelper mot kreft. (Foto: Microgen / Shutterstock / NTB scanpix)

Flere kreftpasienter døde med alternativ behandling

Kreftpasienter som brukte alternativ behandling i tillegg til tradisjonell behandling, klarte seg dårligere enn de som bare brukte de vanlige metodene.

Mange av menneskene som rammes av kreft søker alternativ behandling, oftest i tillegg til vanlig kreftbehandling. Disse alternativene kan dreie seg om alt fra homeopati, urtemedisin og dietter til krystaller eller healing.

En norsk studie fra 2013 viste at en tredel av de som overlevde kreft hadde brukt alternativ behandling, til tross for at det ikke finnes dokumentasjon for at slike metoder virker mot kreftsykdom.

I 2017 skrev forskning.no om en amerikansk studie som viste at pasienter som valgte å bruke bare alternativ behandling hadde mye høyere risiko for å dø av kreften enn de som var i vanlig behandling.

Men hva med folk som bruker alternativer i tillegg til tradisjonell behandling?

Nå har de samme forskerne undersøkt akkurat dette.

Resultatet viser at pasientene som benyttet alternativ behandling i tillegg, hadde litt høyere risiko for å dø enn de som bare brukte vanlige metoder. Antagelig skyldes dette at menneskene som brukte alternativer hadde en større tendens til å velge bort enkelte deler av den tradisjonelle behandlingen, mener forskerne.

Sammenlignet grupper som lignet

James Yu og kollegaer fra Yale School of Medicine brukte data fra nesten to millioner pasienter med bryst-, prostata-, lunge- eller tykktarmskreft. Deltagerne hadde kreftformer som det i prinsippet er mulig å kurere med vanlig behandling.

Yu og co lette igjennom dataene og fant fram til en gruppe pasienter som hadde oppgitt at de brukte alternativ behandling i tillegg til minst én form for tradisjonell behandling. Deretter fant forskerne en gruppe pasienter på kun vanlig behandling, som i størst mulig grad lignet på alternativ-gruppen.

Slik kunne de sammenligne utfallet for de to gruppene.

Gjaldt bare når pasientene valgte bort noe av behandlingen

Resultatene viste at deltagerne som også brukte alternativ behandling hadde større risiko for å dø i løpet av en femårsperiode, sammenlignet med pasientene som bare brukte vanlige metoder.

Samtidig viste det seg også at deltagerne i alternativgruppa vesentlig oftere nektet å ta deler av den vanlige behandlingen, som kirurgi, stråling eller cellegift.

Da forskerne tok hensyn til denne forskjellen, var overlevelsen lik i de to gruppene. Teamet mener derfor at mangelfull tradisjonell behandling kan forklare hvorfor pasientene i alternativgruppa i gjennomsnitt hadde større risiko for å dø.

Yu og kollegaene skriver at pasienter ofte unnlater å fortelle legen at de også bruker alternativ medisin. Forskerne mener det er svært viktig at legene selv tar initiativ til å snakke med pasientene sine om hvor viktig det er å følge alle deler av den tradisjonelle behandlingen.

Vet ikke hva som førte til hva

Yu og co erkjenner imidlertid at det er en del usikkerhet knyttet til studien deres.

Undersøkelsen er for eksempel en observasjonsstudie – altså en undersøkelse der forskerne har kartlagt folks behandlingsvalg, og så koblet valgene til utfall for helsa. Dermed kan de finne ut at alternativ behandling er koblet til større dødsrisiko.

Men de kan ikke si om det er alternativ behandling som gir større risiko. Kanskje er det slik at mennesker som i utgangspunktet hadde mindre sjanser til å overleve, oftere valgte å supplere med alternativ medisin.

Forskerne har forsøkt å ta høyde for faktorer som kan gjøre alternativgruppe forskjellig fra kontrollgruppa. Men de kan ikke være sikker på å ha fått med seg alle slike mulige ulikheter.

Kan være spesiell gruppe

En annen sak er at gruppa som brukte alternativ medisin bare utgjorde 258 pasienter. Det gir ikke all verdens grunnlag. Det er grunn til å tro at antallet mennesker som faktisk bruker alternativ medisin i tillegg, er mye større.

Samtidig kan man mistenke at gruppa som faktisk oppgir å bruke alternativ medisin kan skille seg fra gjennomsnittet på flere måter som kan ha betydning for dødsrisikoen. Har de for eksempel også uvanlig stor aversjon mot kreftscreeningsprogrammer eller behandling mot andre sykdommer?

Forskerne mangler data over mange slike faktorer. De vet heller ikke hvilke typer alternativ behandling som ble brukt av de 258 pasientene.

Det er altså fortsatt mye som er uklart rundt folks bruk av alternativ behandling ved kreft. De to studiene fra Yale-forskerne peker imidlertid mot at eventuelle alternativer ikke bør fortrenge noen deler av konvensjonell behandling.

Referanse:

S. B. Johnson, H. S. Park, C. P. Gross, J. B. Yu, Complementary Medicine, Refusal of Conventional Cancer Therapy, and Survival Among Patients With Curable Cancers, JAMA Oncology, juli 2018.

Powered by Labrador CMS