I åpne kontorlandskap er mange opptatt av å ha det stille. Da forsvinner mye av hensikten med slike løsninger.

Svensk forsker mener en spesiell stol kan skape bedre lydmiljø i åpne kontorlandskap

Løsningen er å skape «lydbobler» – en slags gjennomsiktige lydhinner, ifølge forskeren. Slik blir du ikke isolert helt, som du gjør om du setter på deg et lyddempende hodesett.

Forskeren Martin Ljungdahl Eriksson argumenterer for at vi ikke bør fjerne all lyd om vi sitter i et kontorlandskap. 

Lyden bør heller bli et designelement som er behagelig og nesten umerkelig.

Vi er blitt for stille

– Poenget med de åpne kontormiljøene er at de skal føre til en form for kunnskapsspredning: Mye av tanken var at man skal kunne kommunisere bedre med hverandre.

– Men forskningen er ikke entydig når det gjelder om åpne kontorer faktisk fører til økt kunnskapsspredning. 

– Flere studier viser at åpne kontormiljøer faktisk kan resultere i mindre kommunikasjon mellom de ansatte, sier Eriksson i en pressemelding fra Högskolan Väst.

Mange forsøker å løse problemet med støy i åpne kontorlandskaper ved å rett og slett dempe lyden. Noen av oss stenger all lyd ute gjennom å sette på oss støydempende hodesett. 

Men det har gjort at vi skaper kontormiljøer hvor det blir for stille, ifølge Eriksson.

Her er en tidlig prototype av stol med høyttalere som ble brukt under Erikssons forskning.

Kontorstoler med høyttalere

Den svenske forskeren mener at vi behøver en ny tilnærming til dårlige lydmiljøer på jobben. 

Og det bør altså ikke bare handle om å ta helt bort lyder. Da blir jo mye av poenget med kontorlandskapet borte.

Løsningen hans er i stedet å konstruere en slags lydboble rundt hver enkelt person på kontoret.

Studier og intervjuer med både kontoransatte og eksperter på kontordesign har brakt forskeren fram til en løsning der nakkestøtten i kontorstolen utstyres med høyttalere.

Her en stiligere utgave av en lydboble-stol. Og til høyre Martin Ljungdahl Eriksson)

Tilpasset hver enkelt

Herfra kan det komme bakgrunnslyder som skaper den ønskede lydboblen, men uten å stenge oss ute fra omgivelsene rundt.

Erikssons forskning har også vist at det ikke er musikk som bør komme ut av høyttalerne. Lyder fra naturen som vind eller bølger, fungerer heller ikke optimalt.

Lydene kan gjerne være enda mer melodiske og behagelige enn dette. De kan også tilpasses hver enkelt av oss.

– Det viktigste resultatet jeg fant i forskningsprosjektet var at det trengs andre måter å se på lyd, mer enn bare å dempe dem. Vi mennesker ønsker å kunne gjøre lydmiljøet behagelig og meningsfullt, ikke helt stille. 

Ideen om at «det MÅ være stille» har vi drevet for langt, sier Eriksson.

Kilde og referanse:

«Bubblor skapar bättre ljudmiljöer på öppna kontor», pressemelding fra Höskolan Väst.

Martin Ljungdahl Eriksson: «Space in the space – designing sound environments for the shared indoor workspace», doktogradsavhandling ved Högskolan Väst, april 2024

Powered by Labrador CMS