Samtaler om trivielle ting på jobben øker sjansene for at du jobber bedre, ifølge ny forskning.

– Sjefer bør oppmuntre til mer skravling på jobben

I et forskningsprosjekt ble ansatte bedt om å småprate mer på jobben. Ikke bare ble de bedre kjent med kollegaene, de presterte også bedre i jobben. – Ledere må gå foran som et godt eksempel, mener forsker.

Gode kollegaer er viktig for å trives på jobben. En støttende kollega kan for eksempel gi deg bedre helse og forholdet mellom nære kollegaer kan ligne på et ekteskap.

– Dessverre finner vi noen steder at småprat ikke blir prioritert, enkelte steder blir de til og med frarådet, eller motarbeidet, sier forsker Antonia Dietmann ved Kingston Business School i England i en pressemelding.

Hun har forsket på hvordan samtaler om trivielle ting som ikke handler om jobb, bygger sterkere bånd mellom kollegaer og gjør at de samarbeider bedre.

– Småprat om familie, hverdagsliv og hobbyer er en enkel måte å skape gode forhold mellom kollegaer, sier Dietmann.

Hun la nylig fram forskingen sin på den årlige konferansen til British Psychological Society's Division of Occupational Psychology og venter nå på at funnene skal publiseres i et vitenskapelig tidsskrift.

Bortkastet tid?

Det er flere ting som «stjeler» tid på kontoret. Blant annet blir møtevirksomhet sett på som den største tidstyven vi har på norske arbeidsplasser – og ett møte skaper gjerne behov for et nytt møte.

Men Antonia Dietmann er ikke bekymret for at all småpraten skal bli en ny tidstyv.

– Vår studie viser at folk ikke bruker mye tid på praten.

– Den varer som regel kort og skjer bare mellom to og fem ganger om dagen. Det er heller andre samtaler om jobbrelaterte ting og oppgaver som trengs å gjøres, som tar tid, sier hun.

De gode samtaletemaene

Forskerne delte 125 medarbeidere i to grupper, der alle ble bedt om å svare på en spørreundersøkelse om forholdet til kollegaene, egne prestasjoner på jobben og hvor enkelt de mener det er å slå av en prat på jobben.

Den første gruppen fikk det forskerne kaller en verktøykasse med oppskrift på småprat og ble bedt om å snakke så mye med kollegaene som mulig over to uker.

Verktøykassen bestod av forslag til samtaletemaer, tips til gode situasjoner der samtaler kan oppstå naturlig, og måter de kunne gi hverandre oppmuntring.

Den andre gruppen fikk ingen instruksjoner om å prate med andre, men ble bedt om å tegne et kart over nettverket sitt på jobben.

Sjefen bør gå foran som et godt eksempel

Etter to uker ble begge gruppene bedt om å svare på ytterligere spørsmål.

Der rapporterte begge gruppene om forbedringer i forholdet til kollegaene og arbeidsprestasjoner, og de opplevde en større aksept for småprat.

Dietmann mener ledelsen bør gå foran som et godt eksempel.

– Vi trenger alle hjelp og støtte fra andre på jobben. Småprat kan hindre at problemer eskalerer og være basis for fremtidig samarbeid, sier forskeren.

Kontorlandskap hindrer småprat

Det er ikke alle kontorer som er bygget for småprat.

I 2018 publiserte Harvard-forskere en studie i tidsskriftet Philosphical transactions of the royal society B som viser at de som jobber i åpne kontorlandskap, faktisk snakker mindre sammen enn de som jobber på egne kontorer.

Forskerne har ingen god forklaring på hvorfor det er sånn. Det har heller ikke professor ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stein Knardahl.

Dette er ikke realiteten i et kontorlandskap, ifølge Harvard-forskere. Åpent landskap gjør heller at folk sender en epost istedenfor å snakke sammen.

– Det vi kan spekulere i, er om folk faktisk må isolere seg for å klare å være effektiv. Kontorlandskap gjør at folk kanskje ønsker å være litt mer private, og da kommuniserer de heller med epost i istedenfor å prate med hverandre, sier han til forskning.no.

– Når man sitter og ser på hverandre hele tiden, har man kanskje behov for å være litt privat og ikke nødvendigvis snakke med noen.

Han har selv forsket på betydningen av kontorløsning for sykefravær, og det viser seg at de som jobber i åpne kontorlandskap oftere er syke.

Det er nå 1,7 millioner nordmenn som jobber på kontor.

– Det finnes flerfoldige studier om kontorlandskap, få har solide metoder, og det er vanskelig å navigere i dette og vite hva som faktisk gjelder.

Referanse:

Dietmann A (2019). Chatting at work: The power of a simple social conversation.

Dietmann, A., Lewis, R., Yarker, J., & Zernerova, L. (2020). Carry on chatting: Do social conversations improve workplace relationships, performance, & reduce loneliness? Division of Occupational Psychology Annual Conference, Januar 2020, Stratford-upon-Avon. UK: British Psychological Society.

Dietmann, A., Lewis, R., & Yarker, J. (2019). Social conversations at work: a systematic literature review. Division of Occupational Psychology Annual Conference, Januar 2019, Chester. UK: British Psychological Society.

Powered by Labrador CMS