kollegaer som avbryter deg på jobb, gjør at du føler deg mer hjemme på arbeidsplassen, ifølge ny studie.

Avbrytelser gjør at du føler deg mer hjemme på jobben

Kollegaer som avbryter deg midt i arbeidsoppgavene kan være irriterende. Men dette kan også være grunnen til at du trives så godt.

For mange er alle avbrytelsene noe av det aller verste med å jobbe på kontor.

Du sitter fordypet i et budsjett eller en nøye formulering av en sensitiv epost, og en kollega kommer bort for å vise deg bilder fra helgas topptur.

Det tar hele tjue minutter før du kommer deg inn i budsjettet eller eposten igjen.

Men dette er ikke så farlig, ifølge amerikanske forskere bak en ny studie om forstyrrelser på arbeidsplassen.

Den nye forskningen viser at det å bli forstyrret, gjør at du føler deg mer hjemme på jobben. Dette er såpass fordelaktig for deg og arbeidsgiveren din, at det veier opp for eventuelle ulemper med at du blir forstyrret, som for eksempel at du er mindre produktiv.

Den nye studien ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Applied Psychology.

Ansatte ble også mer stresset

Er det faktisk slik at det å bli forstyrret på jobb, gjør oss mer tilfredse?

En britisk studie som kom ut i fjor, bekrefter noe av det samme: Småprat på jobben gjør oss ikke bare bedre kjent med kollegaene våre, den får oss også til å jobbe bedre.

Samtaler om trivielle ting om unger, kjæledyr eller forrige helgs fjelltur, bygger altså sterkere bånd mellom kollegaer og gjør at vi samarbeider bedre.

Men forskerne bak den nye studien fant også en del ulemper med småprat og avbrytelser på arbeidsplassen: De ansatte opplevde for eksempel mer stress og fikk mindre energi.

Kolleger avbryter oss mest

Ifølge en undersøkelse gjort for Aftenposten i 2018, ligger avbrytelser øverst på listen over tidstyver på arbeidsplassen.

Og 86 prosent svarte at avbrytelsene skyldes kollegaer.

Noe overraskende var det at de som jobber i cellekontor, altså de som har egne kontorer med glassvegger, ble like mye avbrutt som de som jobber i åpne kontorlandskap.

Nå mener altså forskere at disse avbrytelsene gjør oss mer tilfredse på jobben, til tross for at de også gjør oss mer stresset.

Fulgte ansatte i tre uker

Forskerne brukte spørreundersøkelser for å finne ut av hvordan folk opplevde avbrytelser på jobb.

De ba 111 fulltidsansatte fylle ut et skjema to ganger om dagen i tre uker.

Det inneholdt spørsmål om hvordan folk hadde det på jobb, blant annet om hvor ofte de ble avbrutt, hvor mentalt slitne de følte seg, om de følte tilhørighet og om generell tilfredshet på jobb.

Spørreundersøkelser, som ofte er metoden i det som kalles observasjonsstudier, sier ikke nødvendigvis noe om årsakssammenheng. Vi vet derfor ikke om avbrytelsene førte til mer tilfredshet eller om de som ofte ble avbrutt bare var mer tilfredse i utgangspunktet.

Likevel mener forskerne at resultatene tyder på at avbrytelser kan være positivt både for ansatte og for jobben.

Hva skjer når vi jobber hjemmefra?

– Hvis det siste året med sosial isolasjon har vist oss noe, er det at vi mennesker er sosiale vesener som har et sterkt behov for å være med andre, sier Harshad Puranik, forsker ved University of Illionois, og en av forskerne bak studien, i en pressemelding.

For pandemien har mest sannsynlig forandret arbeidslivet for alltid, i hvert fall for dem som jobber på kontor.

En spørreundersøkelse blant 2100 personer som hadde hjemmekontor det siste året, de fleste av dem i USA og Canada, peker klart i retning av at folk trives med å kunne jobbe fra hjemmekontoret.

Her hjemme i Norge mener også forskerne at hjemmekontoret har kommet for å bli.

Men hva skjer med følelsen av tilhørighet når alle jobber hjemmefra?

– Praten rundt kaffemaskinen skal ikke undervurderes, sier Bård Fyhn, forsker ved Norges Handelshøyskole, i denne saken på forskning.no.

Han mener det blant annet blir vanskeligere å skape nye relasjoner med hjemmekontor.

Referanse:

Harshad Puranil m.fl: Excuse me, do you have a minute? An exploration of the dark- and bright-side effects of daily work interruptions for employee well-being. Journal of Applied Psychology, 2021; DOI: 10.1037/apl0000875. (Sammendrag)

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS