Underviser med blogg

– Læringsportalene på nett er i liten grad tilpasset de ulike studienes behov. Bloggene gir mer valgfrihet og kontroll til brukerne, hevder Jon Hoem.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

– Et problem med læringsportalene har vært at de er for generelle.

– Dette er ikke fordi systemene er dårlige, men skyldes at de samme systemene brukes til alle fag, til tross for ulike behov, mener Jon Hoem.

Han har forsket på blogger som læringsmetode.

Mens studenter i realfag trenger tekniske løsninger for formler og lignende, vil studenter innen helse- og sosialfag kunne ha mer behov for å diskutere elementer i en videocase.

Blogger som hjelpemidler kan hjelpe til med å tilpasse undervisningen til de forskjellige gruppene, fordi man har mer valgfrihet enn de andre læringsportalene.

– De altomfattende læringsportalene er vanskeligere å tilpasse til de ulike studiene, og er lagd ut fra tankegangen om at de skal passe alle. Problemet er at de ikke blir brukervennlige nok, sier Hoem.

Mer kontroll til brukerne

Forskeren mener at åpenhet og deling i internettmedia er viktig for den fremtidige utviklingen av skolen. Blogger kan være gode hjelpemidler når det gjelder muligheter for diskusjon innad i grupper, og mot offentligheten.

Gjennom å bruke blogg som et åpent forum for å diskutere skolemateriale, kan elevene oppnå store læringsgevinster.

– De fleste læringsportalene på nett er kjennetegnet av lite dialog og gjensidig deling av informasjon. Det er viktig at studentene kan vise frem det de gjør, og lære av hverandre, for eksempel ved innlevering av obligatoriske arbeider, mener Hoem.

Et av problemene med de mest brukte studiestøttesystemene, har vært at de i stor grad brukes til lukket kommunikasjon mellom lærer og studenter.

Systemene tar mer hensyn til administrator enn til brukerne. Tanken med en åpen læringsomgivelse er å flytte en større grad av kontroll til brukerne.

Viktig design

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Mediesenteret på høgskolen jobbet tidligere med et stort prosjekt som heter eLogg, som ble prøvd ut i grunnskolen i Bergen med gode resultater.

Et hovedprinsipp var at de som deltar, har tilgang til alt som skjer. Ideene fra dette forsknings- og utviklingsprosjektet har blitt videreført til bruk av weblogger i studier på høgskolen.

– Læringsomgivelsens design har også betydning for at studenter skal få lyst til å bruke verktøyene, der blogger lett kan tilpasses den enkeltes smak, mener Hoem.

Digital kompetanse

Hoem etterlyser mer fokus på digital kompetanse, særlig i lærerutdanningene.

– Ofte vil man selv ta i bruk undervisningsverktøy man har vært i kontakt med under utdanningen. Lærerstudentene har gjerne lært seg å bruke en bestemt læringsplattform og presentasjonsverktøy, men der stopper det gjerne.

– Det sier seg selv at dersom studentene kun møter et begrenset utvalg verktøy, vil heller ikke de som utdannes til lærere ta i bruk mer differensierte verktøy og metoder når de selv skal undervise, sier Hoem.

Referanse:

Jon Hoem fra Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen disputerte med avhandlingen Personal Publishing Environments på NTNU 21. august 2009.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Bergen - Les mer

Powered by Labrador CMS