Tross økonomisk vekst flater globale utslipp av klimagasser ut for første gang, og vil trolig reduseres i 2015. Årsaken er blant annet mindre brenning av kull i nøkkellandet Kina. (Foto: Colourbox)

Utslipp av CO2 flater ut i år

Vil trolig falle svakt i 2015, viser prognoser som ble lagt fram i Paris i dag.

Global Carbon Project

Kommentaren i Nature Climate Change er et resultat av arbeidet til organisasjonen Global Carbon Project, som ble stiftet i 2001.

Organisasjonen forsøker å tallfeste klimautslipp og årsakene til dem.

(Kilde: Wikipedia)

Verdens totale klimautslipp vil falle med 0,6 prosent i 2015. Denne prognosen bygger på utslippstall fra juni til oktober i år.

Betyr det at klimakrisen kan avlyses? Nei, selv med den lille mulige reduksjonen i 2015, vil utslippene ligge rundt nivået for 2013.

Klimagasser fylles fortsatt opp

Utslippene fortsetter omtrent som før. Det er bare økningen i utslipp som har stanset. Atmosfæren fylles fortsatt opp med stadig mer CO2.

Skal klimaet stabiliseres, må ikke bare økningen være null. Da må selve utslippene være nær null, ifølge Rob Jackson i en nyhetsmelding fra Stanford University, der han arbeider.

Han er hovedforfatteren i kommentaren som publiseres i tidsskriftet Nature Climate Change. Resultatene ble også lagt fram på en pressekonferanse i Paris i dag.  

Utflating til tross for økonomisk vekst

Likevel – utflatingen av kurvene er overraskende, skriver forskerne i kommentaren. Det uvanlige er at den ikke kan forklares med økonomiske nedgangstider.

Tidligere førte nemlig økonomiske kriser til midlertidig nedgang i utslippene. Dette skjedde for eksempel da Sovjetunionen brøt sammen og Asia gikk på en økonomisk smell på 1990-tallet.

Også dotcom-boblen som sprakk og finanskrisen i USA og Europa var bra for miljøet, ifølge kommentaren i Nature Climate Change.

Nå, derimot, er verdensøkonomien i vekst. Likevel flater altså utslippene av klimagasser ut. Det kan bare bety en ting – grønn teknologi er i ferd med å vinne fram.

Lite, men raskt økende grønn energi

Denne informasjonsgrafikken viser en del nøkkeltall og prognoser som legges fram av organisasjonen Global Carbon Project. Klikk på bildet for å se stor versjon! (Foto: (Grafikk: Global Carbon Project))

Fornybar energi er ennå altfor lite utbygd til at det monner. Likevel, den bygges ut i raskt økende tempo.

Solkraft økte med nesten 30 prosent i 2014. Vindkraft økte med rundt 16 prosent samme år. Kina stod for rundt halvparten av denne utbyggingen.

Over halvparten av økt energiforbruk i Kina dekkes av vannkraft, kjernekraft og andre kilder som ikke slipper ut klimagasser, sier kommentaren.

Nøkkellandet Kina

De største endringene skjer da også i Kina. Landet slipper ut mer karbondioksid enn noe annet land.

Fallende kullforbruk de første åtte månedene av 2015 vil likevel kutte CO2-utslipp fra Kina med nesten fire prosent, viser prognosene.

Selv om Kina faller brått akkurat i år, vil landet trolig fortsette å øke utslippene, men ikke så raskt som hittil. Kommentaren antyder en til to prosent økning i året fram mot 2030.

Fall i EU og USA

Europa har derimot hatt mer jevnt fallende utslipp over flere år. Utslippene var tredje størst i verden i 2014, men reduksjonen var totalt sett også størst.

USA hadde nest størst utslipp i 2014. Utslippene har vært svakt fallende de siste ti årene. Prognoser for 2015 viser fortsatt fall.

Tallene for utslipp per innbygger ser mindre pene ut for de rike landene. Hver innbygger i USA slipper for eksempel ut over dobbelt så mye som hver innbygger i Kina, og nesten ni ganger så mye som hver innbygger i India.

Utviklingsland øker mest

India har likevel store utfordringer. Landet har verdens fjerde største utslipp av klimagasser. Utslippene øker mest og fortsetter å stige i prognosen.

Om to til tre år kan India passere EU i totale utslipp. Økt energiforbruk kan nær doble utslippene av klimagass innen 2030.

Mange på landsbygda lever fortsatt uten strøm. Andre utviklingsland og voksende økonomier er i samme situasjon.

– Tiden vil vise om dette overraskende avbruddet i utslipp er forbigående eller et første skritt mot stabilisering av utslippene, skriver forskerne bak kommentaren i Nature Climate Change.

Referanse:

Robert B. Jackson m.fl: Reaching peak emissions, Nature Climate Change, 7. Desember 2015, DOI: 10.5194.

Le Quéré m.fl: (2015) Global Carbon Budget 2015. Earth System Science Data

Powered by Labrador CMS