I 2016 kom det meldinger om at over 20 prosent av korallene på Great Barrier Reef hadde dødd av varme. Nye undersøkelser året etter viste at nesten 30 prosent hadde bukket under. Dette bildet er fra 2016. (Foto: Darkydoors, Shutterstock, NTB scanpix)

Koraller på Great Barrier Reef døde av ekstrem varme

En undersjøisk hetebølge i 2016 førte til en katastrofe hvor 30 prosent av korallrevet Great Barrier Reef i Australia døde, bekrefter forskere.

Fakta om Great Barrier Reef

Verdens største korallrev dekker 348 000 kvadratkilometer og danner rundt 900 små øyer.

Ligger ved østkysten av Australia og strekker seg 2300 kilometer nordover opp mot Ny-Guinea.

Et enormt antall små koralldyr gjør at revet er verdens største struktur laget av levende organismer

Rundt 1500 forskjellige fiskearter oppholder seg ved revet.

Revet er hardt rammet av stigende vanntemperaturer og forurensing. Høye temperaturer fører til at koralene mister fargen sin, såkalt korallbleking.

Rundt 30 prosent av korallene på revet døde som følge av unormalt høy vanntemperatur i 2016.

(Kilder: NTB, Store norske leksikon)

– De døde ikke sakte av sult, de døde momentant av hete. Koralene ble kokt av den ekstreme heten, sier Terry Hughes, professor og direktør for senteret for korallrevstudier ved James Cook-universitetet.

Great Barrier Reef er verdens største korallrev, og ligger utenfor nordøstkysten av Australia. Undersøkelser gjennomført under og over vann, samt satellittundersøkelser, har vist at korallene på mer enn 1000 kilometer av det 2300 kilometer lange revet døde under hetebølgen.

– Når koraler blekner som følge av en hetebølge, kan de enten overleve og få tilbake fargen sin om temperaturen synker til normalen, eller de kan dø. Generelt over hele revet mistet vi 30 prosent mellom mars og november 2016, opplyser Hughes.

Mennesker får deler av skylden

I 2016 kom det meldinger om at over 20 prosent av korallene på Great Barrier Reef hadde dødd av varme. Nye undersøkelser året etter viste at nesten 30 prosent hadde bukket under.

Hovedårsakene til de høye vanntemperaturene antas å ha vært værfenomenet El Niño og menneskeskapt global oppvarming.

Forskerne sier funnene bekrefter hvordan korallrevets økosystem risikerer en total kollaps hvis den globale oppvarmingen fortsetter.

– Må redde dem som er igjen

Unormalt varmt vann drepte nær halvparten av koralene som befinner seg på grunt vann på den nordlige delen av revet. At noen koraller overlevde, viser at det finnes koraler som er mer robuste og kan tilpasse seg.

– Det er fortsatt millioner av levende koraler igjen, og de er gjennomsnittlig mer robuste enn de som døde. Vi må vektlegge å redde dem som er igjen, mener Hughes.

Studiene ved universitet viser at koralene forandrer seg hurtig som respons på uforutsette varmebølger

– Revet om 10–20 år fra nå vil ha vesentlig forskjellige systemer fra det revet vi har studert de siste 30–40 årene, sier professoren.

Powered by Labrador CMS