Sahel-regionens tørre savannebelte strekker seg fra Senegal i vest til Sudan i øst, sør for Sahara. Her en mauritansk kamel-karavan. (Foto: Reuters)

Klimaendringer gir mer regn i Sahel

Økte utslipp av drivhusgasser har ført til mer nedbør i Sahel-regionen i Afrika, hvor tørke og hungersnød kostet 100 000 menneskeliv på 70- og 80-tallet, ifølge en ny studie.

Selv om forskerne påpeker at endringene i nedbørsmønstrene bare er dokumentert lokalt i den enorme regionen, viser rapporten i Nature Climate Change en sjelden positiv effekt av klimaendringene.

Sahel-regionens tørre savannebelte strekker seg fra Senegal i vest til Sudan i øst, sør for Sahara.

– Mengden nedbør har tatt seg betydelig opp, og det var overraskende at økningen i drivhusgasser ser ut til å ha vært den dominerende faktoren, sier en av medforfatterne, professor Rowan Sutton ved National Centre for Atmospheric Science ved Reading University i Storbritannia.

Nedbørsmengden om sommeren i Sahel var i gjennomsnitt 0,3 mm større daglig i perioden 1996 til 2011 sammenlignet med tørkeperioden fra 1964 til 1993.

Forskerne mener såkalte varmefangende utslipp, ikke økt havtemperatur eller sur nedbør, har forårsaket tre firedeler av nedbørsøkningen.

Oppvarming fra drivhusgasser betyr at luften kan bevare mer fuktighet, som gir mer regn og vindskifter – som igjen påvirker monsunmønstre.

Tørken i Sahel var verst på 1970- og 1980-tallet, men også i dette årtusenet har regionen vært rammet av langvarig tørke og matkrise.

Powered by Labrador CMS