Sledehunder vader gjennom vann oppå isen sommeren 2019, som altså viste seg å være et rekordår. Bilde er tatt av Steffen Olsen, som jobber ved det Danske meteorologiske institutt.

Grønland mistet mer is i 2019 enn noe annet år siden målingene startet

2019 ble et rekordår i målingene av Grønlandsisen, ifølge en ny studie.

Grønlandsisen er diger. Den er mer enn to kilometer tykk og strekker seg nesten 3000 kilometer over den grønlandske overflaten.

Og det viser seg at isen smelter, og har gjort det siden 1990-tallet. Smeltevann og is fra Grønland regnes som en stor bidragsyter til havstigning i verden, og den vil sannsynligvis fortsette å bidra til dette, ifølge denne Nature-studien fra 2019.

Ismasser som Grønlandsisen smelter og vokser i løpet av året - om vinteren bygger det seg opp is og snø, mens det renner av vann når det er sommer og varmt.

Derfor snakker forskerne ofte om den totale masse-balansen gjennom året, altså om ismassen totalt sett vokser eller minker fra et år til et annet. Hvis balansen er 0, vil det si at ismassene verken vokser eller minker.

Og i en ny studie i tidsskriftet Nature Communications Earth & Environment mener forskerne å vise at 2019 var et spesielt rekordår. I løpet av fjoråret mistet Grønlandsisen omtrent 532 milliarder tonn med is, også inkludert veksten i løpet av vinteren.

Til sammenligning mistet Grønlandsisen 255 milliarder tonn is i snitt i året mellom 2003 og 2016, ifølge studien.

I 2019 forsvant det omtrent 220 milliarder tonn is bare i juli måned.

Dette er elver med smeltevann som dannes i isen. Dette er fra 2012, som var det forrige rekordåret for smelting.

Rekordår

Ifølge forskerne bak den nye studien har det aldri forsvunnet mer is i løpet av ett år mellom 1948 og 2019, og det er sannsynligvis det største tapet i løpet av 1900-tallet.

Forskerne bak studien jobber med satelittene GRACE og GRACE-FO, to generasjoner med satellitter som måler små endringer i tyngdekraften på jordoverflaten. Disse kan brukes til å registrere endringer i ismasser, siden masse legges til eller smelter vekk.

Dette rekordåret passer inn i en trend som har vart siden 1990-tallet.

Allikevel var det to store unntak i 2017 og 2018, og forskerne har prøvd å forklare hva som skjedde den gangen.

Mye mindre tap

Som sagt, har istapet økt siden 1990-tallet. Men i 2017 og 2018 skjedde det en brå endring i trenden, ifølge målingene fra GRACE-satellittene.

I disse to årene var tapet mye mindre, og det minste i løpet av perioden mellom 2003 og 2019.

I løpet av 2017 og 2018 forsvant det rundt 100 milliarder tonn hvert år, altså mye lavere enn resten av perioden. Forskerne har sett på værsystemer og simuleringer, og mener denne utviklingen forklares av svært kalde somrer disse årene, samtidig som at det kom mye snø gjennom høsten.

Men i 2019 fulgte altså smeltingen den samme trenden som de foregående tiårene. Smeltingen på Grønland skjer blant annet på grunn av stigende overflatetemperatur. Klimamodellene viser også at oppvarmingen skjer raskere i arktiske strøk, og temperaturen her stiger rundt to og en halv gang raskere i året, sammenlignet med tropiske strøk.

Issmeltingen på Grønland vil sannsynligvis fortsette å spille en viktig rolle i havstigningen. En NASA-studie fra 2019 anslår at havnivået vil stige mellom 70 og 130 millimeter fram mot 2100.

Totalt inneholder Grønlandsisen så mye vann at verdenshavene kunne steget over syv meter, ifølge NASA. Men dette er altså hvis all isen på Grønland forsvant.

Referanse:

Sasgen mfl: Return to rapid ice loss in Greenland and record loss in 2019 detected by the GRACE-FO satellites. Communcations Earth & Environment DOI: 10.1038/s43247-020-0010-1.

Powered by Labrador CMS