Det vil bli mindre trygt å bevege seg på isen framover, også i Norge. Bildet er fra Øyungen i Nordmarka en ettermiddag i mars 2020.
Det vil bli mindre trygt å bevege seg på isen framover, også i Norge. Bildet er fra Øyungen i Nordmarka en ettermiddag i mars 2020.

Flere drukner som følge av mildere vintre. Nå er forskere bekymret for hyttefolket

Klimaendringene gjør det farligere å drive med vinteraktiviteter som skøyting, isfiske og vindsurfing på is.

– Det er ikke like trygt å gå på isen i dag som det var for 30 til 40 år siden, sier klimaforsker Sapna Sharma til avisen The New York Times.

Hun jobber ved University of Toronto og er en av forskerne bak en ny studie om klimaendringer og drukningsulykker.

Sammen med kollegaer fra blant annet USA, Finland og Sverige har hun tatt for seg drukningsulykker i ti land på den nordlige halvkule.

Det viser seg å være en tydelig sammenheng mellom varmere vær om vinteren og en økning i antall drukningsulykker.

Forskerne mener folk ikke er klar over at global oppvarming gjør det farligere å drive med vinteraktiviteter som skøyting, isfiske og vindsurfing på is.

Færre dager med vinter

Studien tar for seg landene Sverige, Canada, Estland, Finland, Italia, Japan, Latvia, Russland, Tyskland og USA.

Tallene forskerne har sett på, viser at de fleste drukningsulykkene skjedde da temperaturen var rundt null.

Klimaendringene fører til mildere vintre. I Norge vil det for eksempel være vesentlig færre skidager om 30 år, enn det er i dag. Det kan du lese mer om i denne saken på forskning.no.

Det vil også bli færre skøytemuligheter.

Mildere temperaturer gjør nemlig at isen ikke bli like tykk eller solid som den ellers ville blitt.

Den farlige våren

Studien viser at det særlig skjer flere drukningsulykker om våren.

Det er den tida da temperaturer øker såpass mye, og raskt, at isen blir dårlig.

Våren er også tid folk begynner å bevege seg mye ute. Det betyr også at det er flere folk ute på isen, noe som gir større fare for ulykker.

Is som smelter – og fryser til igjen

Med de milde vintrene kommer også en mangel på langvarig kulde. Temperaturer skifter fra kalt til varmt raskere, og vi får noe forskerne kaller for fryse-tine-hendelser i isen.

Hver gang isen smelter og fryser til igjen, blir den litt svakere.

Og den forblir svak gjennom hele vinteren, ifølge forskerne.

Dårlig is også i Norge

– Vi vet at klimaendringene fører til mildere vintre og mindre snø og is også her i Norge, både når det gjelder areal og tykkelse, sier klimaforsker Reidun Gangstø Skaland ved Meteorologisk institutt til forskning.no.

Sammen med kollegaene ved Meteorologisk institutt har hun beregnet at det vil bli flere dager med temperaturer over null grader i fremtiden.

Det vil også skje hyppigere fryse-tine-hendelser i områder der temperaturen før lå mer stabilt under null.

Skaland kjenner ikke til lignende studier for Norge som den for de ti landene, inkludert Sverige. Men på bakgrunn av tidligere studier mener hun det vil bli færre perioder der det er trygt å oppholde seg på isen også her.

Reidun Gangstø Skaland er klimaforsker ved Meteorologisk institutt.
Reidun Gangstø Skaland er klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

– Og det kan bli viktigere enn før å sjekke forholda godt før du legger i vei.

Urbefolkning, barn og hyttefolk mest utsatt

I Nord-Canada og Alaska var drukningstallene spesielt høye.

Det gjaldt særlig i områder med mange urfolk. Tradisjonene og levebrødet deres gjør det nemlig nødvendig å bruke mye tid på isen, ifølge forskerne.

Også barn under ni år og unge voksne mellom 15 og 39 var mer utsatt for drukningsulykker. Dette gjaldt for alle landene i studien.

Forskerne tror korona-pandemien kan gjøre at enda flere blir utsatt.

I Canada – som i Norge – tilbragte mange tiden på hyttene sine da korona-pandemien kom tidligere i år.

Nå vil de ha større tilgang til vann og elver som nettopp har fryst på.

Forskerne advarer om at snø på isen ikke nødvendigvis betyr at den er tjukk. Snøen kan virke som isolasjon og gjøre at isen smelter desto raskere.

Referanse:

Sapna Sharma m.fl: Increased winter drownings in ice-covered regions with warmer winters. PLOS One. November 2020. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241222. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS