Den tørre historien

Opp av vannet i elven Bosumtwi i Ghana stikker 15-20 meter høye trestammer. I tidligere tider var elven uttørket. Nå er de nedsunkne trærne med på å fortelle om langt verre tørke enn katastrofene i vår tid.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Gutter tester fiskerlykken på Bosumtwi i Ghana. (Foto: J.T. Overpeck og W. Wheeler, University of Arizona)

Tørkeperioder i Sahel

Tørkeperiodene i Sahelregionen har vært blant de verste verden har sett.

De har ført til sultekatastrofer som rammet land som Etiopia på 1980-tallet.

Flere millioner mennesker har sultet i hjel i de verste periodene, mellom 1972 og 1975 og 1984 og 1985.

For første gang har forskere laget en oversikt nærmest år for år over tørkeperioder i Vest-Afrika (sør for Sahara) de siste 3 000 årene. Det vitenskapelige arbeidet viser blant annet at det har vært gjentatte tørkeperioder av 30-60 års varighet.

Åltså tørke over betydelig lengre tidsrom enn katastrofene som har rammet denne afrikanske regionen på både 1970, 1980, og 1990-tallet.

I en historisk kontekst på 3 000 år er derimot tørkeperioder på 30-60 år helt vanlige, ifølge forskerne. Dessuten har det vært flere tørkeperioder av tre-fire ganger så lang varighet, rapporterer de videre.

Studien er publisert i dagens utgave av Science.

Maner til rask handling

Det amerikanske forskningsarbeidet antyder altså at enda verre tørkeperioder enn de vi har sett på 1900-tallet og i dette tiåret, kan bli en realitet i framtida.

Forskerne har tatt prøver fra trær som delvis har sunket ned i elven Bosumtwi. Den nedsunkne skogen bidrar til å gi forskerne ny viten om tidligere langvarige tørkeperioder i Vest-Afrika. (Foto: T.M. Shanahan)

Rask befolkningsvekst i Afrika sør for Sahara gjør at man er helt avhengig av nedbøren regntiden gir, blant annet med tanke på landbruket.

Folk i området er dårlig forberedt på å tilpasse seg en alvorlig tørke, hvis noe slikt skulle inntreffe i dag.

Medforfatter Jonathan T. Overpeck, professor ved University of Arizona, mener framtidige temperaturøkninger kan forverre det normale klimamønsteret.

- Dette kan sørge for enda verre og lengre perioder med tørke enn de vi har hatt, sier han i et presseskriv fra University of Texas.

Forskerne maner nå myndigheter og politiske beslutningstakere til utvikle konkrete strategier raskt, for å kunne redusere lengden på tørkeperioder som forventes å inntreffe ved et enda varmere klima.

Minst 100 000 døde i 2002

Tall fra FNs miljøprogram viser at den siste alvorlige tørken i Sahel-området i 2002 tok livet av minst 100 000 mennesker, og enda flere måtte tvangsflyttes fra hjemområdene sine.

Sahel-området er svært utsatt for tørke, det er en overgangssone mellom ørken (det sørlige Sahara) og savanne. Området strekker seg fra Senegal over Tsjadsjøen til Sudan og inn i det nordlige Etiopia.

- Det som kan være litt forvirrende med oversikten vår, er at den antyder at den siste tørken (2002, red. amn.) var ganske beskjeden, hvis vi plasserer den inn i konteksten; Vest-Afrikas tørkehistorie, uttaler førsteforfatter Timothy M. Shanahan, førsteamanuensis ved University of Texas, Austin.

Snitt hentet ut fra elven Bosumtwi i Ghana, som viser avleiringer gjennom årenes løp. Disse lagene gir forskerne en kronologi i "høy oppløsning", som gjør oppgaven med å rekonstruere klimavariasjoner lettere. (Foto: T.M. Shanahan og W. Wheeler)

Forskerne har studert sedimenter (avleiringer) i elven Bosumtwi i Ghana, og sett på en rekke andre klimaindikatorer, blant annet trær som er senket ned i vannet, og som tidligere vokste rundt elva i perioder med lavere vannstand og tørke.

Referanse: 

T.M. Shanahan, et al. Atlantic Forcing of Persistent Drought in West Africa. Science, 17. april 2009.

Powered by Labrador CMS