Kan planter tilpasse seg globale klimaendringer? Skreidzeleu / Shutterstock / NTB scanpix

Slik kan planter tilpasse seg et varmere klima

Med globale klimaforandringer vil det kunne bli mye tørrere, men verdens planter kan være bedre til å tilpasse seg enn vi har trodd.

Bekymringene for hvordan klimaendringene vil påvirke oss er mange, men en ny studie utført av Abigail Swann og kolleger ved Universitetet i Washington kan kanskje berolige oss litt, i alle fall når det gjelder tørke.

Forskerne bak studien mener at tidligere klimamodeller ikke har tatt nok hensyn til plantelivet når de har prøvd å si noe om framtiden. Nå har forskere prøvd å ta plantene med i beregningen og mener at det ikke vil bli så mye tørke som man har fryktet.

– Det er en veldig spennende studie og resultater, sier Johanne Hope Rydsaa. Hun jobber med klimaforskning på Institutt for Geofag ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Resultatene illustrerer veldig klart hvor viktig det er å ta hensyn til vegetasjon som en del av klimasystemet når vi gjør beregninger av fremtidig klima.

Mindre vann blir sluppet ut

Karbondioksid, eller CO2, er en gass som finnes normalt i atmosfæren, men på grunn av brenning av kull og gass og avskoging har nivåene steget kraftig siden den industrielle revolusjonen. Dette regnes som en av hovedårsakene til de menneskeskapte globale klimaendringene. Forskerne bak den nye studien har sett på hvordan planter oppfører seg når det blir mer CO2 i atmosfæren.

– Planter blir ofte sett på som noe stillestående og konstant, selv om de både svarer på omgivelsene sine og former dem. De er dessuten veldig forskjellige, sier Ane Victoria Vollsnes. Hun er plantefysiolog ved Institutt for Biovitenskap ved UiO.

Planter puster gjennom små åpninger i bladene. Åpningene kalles stomataer. De små åpningene åpner og lukker seg etter hvor mye vann det er i planten. Hvis det er lite vann vil stomataene for det meste holde seg lukket. Litt må de likevel åpnes for å puste inn CO2 som planten er avhengig av for å vokse. Men hvis det er mye CO2 i atmosfæren trenger ikke planten å holde seg åpen så lenge fordi den får mye mer CO2 på en gang. Da rekker også lite vann å slippe ut.

Et enkelt, åpent stomata, som slipper CO2 inn og H2O ut. (Foto: paintser)

 

Kan spare vann

Hvis funnene i studien stemmer kan det ha store konsekvenser

Hvis plantene bruker mindre vann når det er mer CO2 i atmosfæren, så vil det bety at planter i stor grad kan motvirke tørken som vi trodde ville komme med global oppvarming. Mindre tørke gjør at jorbruk blir mindre påvirket, og vi vil fortsatt kunne dyrke maten vår.

Men Rydsaa fra Institutt for Geofag understreker at det fremdeles er usikkert hvordan vegetasjonen vil reagere på et varmere klima og mer karbondioksid.

Referanse:

Abigail L. S. Swann m.fl: Plant responses to increasing CO2 reduce estimates of climate impacts on drought severity, PNAS, august 2016, doi: 10.1073/pnas.1604581113. Sammendrag

Powered by Labrador CMS