Forskere har funnet ut at trær gjør ekstremvarmen litt mer behagelig.

Trær kan ta brodden av byvarmen under hetebølger

Stor studie viser at det kan være flere grader kjøligere i en park under hetebølger.

Byens grønne lunger er bra for sjelen til byfolk.

Parkenes nytte stopper ikke der. 

Ifølge en studie fra et internasjonalt forskerteam er trær og parker gull verdt når sommeren er i varmeste laget. 

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet The Innovation.

– Har visst det en stund

I denne studien har ikke forskerne selv vært ute og målt temperaturer på ulike steder med små og store grøntområder.

De har derimot sett på funnene fra en rekke andre studier på feltet - en såkalt samlestudie.

– Vi har visst en stund at grønne områder og vann kan kjøle ned byene, sier professor Prashant Kumar, en av forskerne bak studien.

Resultatene har imidlertid vært sprikende. 

Har forklaringer på hvorfor

For eksempel viste en studie i 2019 at effekten var liten. Altså at en park hadde litt, men ikke spesielt mye å si for temperaturen i lufta. 

Dette er en av studiene som forskerne har tatt med i den nye samlestudien. Så har de regnet seg frem til en gjennomsnittlig effekt, basert på alle studiene.

– Denne studien bidrar med det mest omfattende bildet så langt. I tillegg kan vi også forklare hvorfor det er slik, sier Kumar i en pressemelding.

Opptil ti graders kjøling

Jo større park, jo mer vil den kunne kjøle ned lufta – inntil et visst punkt, melder forskerne.

Størst var effekten naturligvis innenfor et mindre område – for eksempel inne i en park.

I en park viste de ulike studiene mellom 0,8 graders kjøling og 10 graders kjøling. I snitt viste de undersøkte studiene en kjøling på litt over tre grader.

Trær i gaten kjølte ned gatene med nesten fire grader i snitt.

Svalende elver og innsjøer

Vann, som dammer, innsjøer og elver var også med på å kjøle ned luften. Det samme gjaldt her: jo lenger vekk fra elven, jo mindre var effekten.

Innenfor 30 til 200 meter fra, en dam eller innsjø, kunne luften være mellom 10 og 50 prosent kjøligere. Ved en elv kunne det være fem til 15 prosent kjøligere.

Hvorfor blir det slik?

Damp kjøler ned luften

En årsak forskerne finner, er så enkel som at trær skaper skygge. For eksempel når det er sol i tretoppene i en gate, i stedet for på den sorte asfalten. 

Jord og planter i grøntområder er fulle av vann. Dette fordamper og i større grad når solen steker og det blir veldig varmt. 

All fordampingen gjør at luften kjøles ned, forklarer forskerne.

Forskning.no skrev 16. februar 2024 at trær i byen også kan ha en bakside

Dårligere luftutskiftning

Det viste en studie gjort ved Norsk institutt for naturforskning og Norsk institutt for luftforskning.

Mange trær på ett sted kan gjøre luftkvaliteten dårligere, viste studien.

En av forklaringene var dårligere utskiftning av luft. En annen var at trærne ble en barriere som gjorde at partikkelforurensning samlet seg. 

Derimot ser det ut til at trærne er gode å ha på de varme dagene i Oslo.

I 2020 undersøkte NINA-forskeren Zander Venter og kollegene hans hva bytrærne i Oslo gjør med temperaturene om sommeren.

– Noen bydeler i Oslo hadde vært inntil 3 grader varmere i gjennomsnitt under hetebølgen i juli 2018 uten bytrær, fortalte Venter i en artikkel på NINAs sider

Referanse:

Kumar, Prashant, m. fl. (2024)  Urban heat mitigation by green and blue infrastructure: Drivers, effectiveness, and future needs. The Innovation.

LES OGSÅ

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS