Planten som har forskjøvet blomstringen mest er rosmarin. Den blomstret 92 dager tidligere enn før. Det viser en undersøkelse der forskere har undersøkt blomstringstiden blant 51 planter i en spansk nasjonalpark.

Her kommer våren flere uker tidligere enn på 1980-tallet

I takt med økt temperatur blomstrer plantene tidligere på året. 

Forskere ved Universitetet i Sevilla i Spania har undersøkt når ulike busker, blomster og trær kommer i blomst i en nasjonalpark i Spania. 

Nå er blomstringen på topp tidligere om våren enn for 35 år siden, fant forskerne ut. 

På midten av 1980-tallet var det flest planter i blomst samtidig den 9. mai. 

I 2020 til 2022 var denne datoen flyttet frem til 17. april. 

I løpet av perioden har det blitt varmere i området på grunn av klimaendringer, ifølge studien. Blomstene har reagert ved å blomstre tidligere.

Forskerne skriver i oppsummeringen at forskyvingen de fant var enestående i størrelse og at det viser ekstreme effekter av klimaendringer i økosystemer i middelhavsområdet. 

Hvordan er situasjonen i Norge? Det finnes det også tall på. 

Brukte undersøkelse fra 1980-tallet

Men først mer om den spanske studien: Den er gjort i nasjonalparken Doñana sørvest i Spania. Forskerne kartla blomstringstiden til de 51 vanligste flerårige plantene i parken. 

De brukte et datasett som var samlet inn av en forskerne bak studien i årene 1985 til 1987. Mellom 2020 og 2022 undersøkte forskerne blomstringstiden til de samme plantene i området på nytt. 

80 prosent startet tidligere

Temperaturen i området har steget med litt over en halv grad de siste 50 årene. 

Temperaturøkningen var sterkest om våren med en økning på 1,8 grader. 

Forskerne setter dette i sammenheng med at plantene blomstrer tidligere om våren. 

Hele 80 prosent av plantene begynte blomstringen tidligere på året enn før. I gjennomsnitt blomstret plantene 21 dager tidligere.  

De fleste sluttet også å blomstre tidligere. 

En del av plantene har likevel forlenget blomstringstiden sin. Det gjaldt litt under halvparten av plantene. 

Planten som forskjøv blomstringen mest var rosmarin. Den blomstret 92 dager tidligere enn før.

Blomster, men ingen bier? 

Jordbærtre (Arbutus unedo) var blant plantene som hadde fremskyndet blomstringen mest.

Mange blomster er avhengige av pollinatorer for befruktning. Derfor er det er viktig at det er nok pollinatorer til stede når de blomstrer. 

En bekymring er at raske klimaendringer kan gjøre at blomster, insekter og dyr som er avhengige av hverandre, starter vårsesongen på ulike tidspunkt.

– Da risikerer du å få blomster som ikke har pollinatorer, insekter som ikke har pollen og nektar eller fugleunger som ikke har insekter å spise, forklarer Vigdis Vandvik i en tidligere sak på forskning.no

Hun er professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitet i Bergen. 

Forskerne bak den nye studien så en liten tendens til at flere planter som bruker de samme pollinatorene, blomstret samtidig. 

Det kan øke konkurransen og være dårlig nytt for noen planter. Men det kan også være positivt, ved at pollinatorer trekkes til området. 

I den nye studien har ikke forskerne undersøkt konsekvensene av at blomstringen skjedde tidligere. 

Våren kommer tidligere 

Flere andre studier fra den nordlige halvkule har funnet en lignende tendens: Planter starter blomstringen tidligere enn før, ifølge en pressemelding om studien.

En studie fra 2022 viste for eksempel at planter i Storbritannia blomstrer nesten en måned tidligere i nyere tid.

Studien bygget på observasjoner som gikk tilbake til 1700-tallet.

En studie fra NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim bygget på museumssamlinger som strakk seg over 250 år. Forskerne fant at blomsterplanter blomstrer tidligere i hele Trøndelag. 

I snitt er blomstringen framskyndet med to dager per grad med økt temperatur. 

Våren kommer generelt tidligere i Norge enn før, ifølge beregninger fra Meteorologisk institutt fra 2021. 

De fleste steder i Norge starter våren mellom en og to uker tidligere, sammenlignet med perioden  1961 til 1990. 

Mildværet kommer tidligere på året, noe som gjør at det blir tidligere grønt, sa klimaforsker Reidun Gangstø Skaland, i en artikkel fra Meteorologisk institutt. 

Mildværet påvirker også snøsmeltingen slik at vårflommene kommer tidligere, og skisesongen blir kortere, fortsatte hun. 

Referanse: 

Daniel Pareja-Bonilla, Montserrat Arista, Leonor Patrícia Cerdeira Morellato & Pedro Luis Ortiz: «Better soon than never: climate change induces strong phenological reassembly in the flowering of a Mediterranean shrub community», Annals of Botany, 14. desember 2023. 

LES OGSÅ

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS