Hvorfor gjør vi ikke mer med klimaproblemet?

I følge FNs klimapanel vil klimaendringene få store konsekvenser i løpet av de neste tiårene, og det haster med å finne en løsning. Likevel klarer ikke verdens land å bli enige om hvordan vi skal kutte i utslippene. Hva er det som er så vanskelig?

Klimaproblemet er en av hovedutfordringene i vår tid. I følge FNs klimapanel kan klimaendringene føre til lavere matproduksjon, utryddelse av arter, tørke og oversvømmelser.

Hvordan verdenssamfunnet håndterer situasjonen de neste tiårene er med på å avgjøre hvor store konsekvensene av den globale oppvarmingen blir.

Likevel klarer ikke verdens land å bli enige om fordeling av oppgaven eller fremgangsmåte. Hva er det som gjør det så vanskelig å komme frem til en avtale?

Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH, Linda Nøstbakken, forklarer hvorfor vi ikke gjør mer med klimaproblemet.

En økonom forklarer

En økonom forklarer er en spalte der forskere fra Norges Handelshøyskole svarer på hverdagslige, interessante og viktige spørsmål om økonomi.

Powered by Labrador CMS