Golfstrømmen stanset ikke

Golfstrømmen stanset fullstendig opp i ti dager i 2004, skriver NTB og Aftenposten. Det stemmer ikke.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det stemmer heller ikke at forskerne har fått resultater som gjør dem mer bekymret for at Golfstrømmen skal svekkes eller forsvinne som følge av klimaendringer.

- Golfstrømmen har ikke stoppet, det vet vi, sier Tor Eldevik ved Nansensenter for miljø og fjernmåling.

- Det er rikelig med grunner til å være bekymret for klimaet generelt, men dette er ikke én av dem, sier han.

Ganske stabil

Målinger viser tvert imot at Golfstrømmen er ganske stabil. Ved å studere modeller av havene i datamaskiner, mener forskere de kan si at en totalkollaps av denne havstrømmen er lite sannsynlig, selv om mye av havisen og grønlandsisen skulle smelte.

Modellene viser for eksempel at dersom man pøser inn det firedobbelte av dagens tilførsel av ferskvann, kan resultatet bli en 30 prosents svekkelse av Golfstrømmen etter rundt 50 år. Etter dette kan andre mekanismer tre inn, og modellene viser at strømmen vil ta seg langsomt opp igjen.

Så hvorfor leser vi i avisa at Golfstrømmen stoppet opp i ti dager i 2004?

Varmt overflatevann

For å skjønne hvorfor det bærer galt av sted, må vi først forklare hva Golfstrømmen er.

Golfstrømmen er en varm strøm i havets overflate som fører vann fra Mexicogulfen gjennom Floridastredet og ut i Atlanterhavet. Den er del av et stort strømsystem som kalles Den termohaline sirkulasjon, som involverer alle havene på jorden.

Golfstrømmen balanseres av en kaldere returstrøm sydover i Atlanterhavet. Denne returen skjer delvis i overflaten, og delvis i dypet.

Forskerne som omtales i det nye oppslaget om at Golfstrømmen stoppet opp i 2004, har målt den sydgående strømmen i dypet. Altså har de ikke målt Golfstrømmen, men en annen del av systemet.

Svekket med 30 prosent?

Det ble mye oppstyr rundt de samme forskerne da de publiserte en studie i Nature i fjor.

Tidsskriftet sendte ut en pressemelding som annonserte at strømsystemet som flytter varmt vann nordover og sender kjøligere vann tilbake, var svekket med 30 prosent siden 1957. Det førte selvfølgelig til store overskrifter.

Strengt tatt var det snakk om målinger i dypet som viste at havstrømmen hadde blitt svakere. De britiske forskerne har observert vannmassene langs et tverrsnitt på 25 grader nord fra Bahamas til Afrikas vestkyst.

Resultatet var imidlertid basert på relativt få øyeblikksbilder, og dermed var det også knyttet stor usikkerhet til dem. Tolkningen av dem var det også knyttet mye usikkerhet til.

Modifiserte tidligere resultater

Siden har forskerne plassert ut måleinstrumenter i havet, og det er data fra disse vi hører om nå.

De britiske forskerne, som kommer fra National Oceanography Centre i Southampton, presenterte sine analyser av ett år med målinger på en konferanse i Birmingham nå nylig.

Blant annet indikerte dataene at forskerne hadde overestimert reduksjonen i Nature-studien, og at svekkelsen kan ha vært på rundt 10 prosent.

Har ikke forstått målingene

I tillegg fortalte forskerne at måleinstrumentene ikke målte noen strøm i en tidagersperiode. På konferansen uttalte lederen av måleprogrammet, Harry Bryden, at dette er veldig fascinerende, men at han så langt ikke har noen god forklaring.

- Hvor vannet strømmer sørover i dypet - ved bunnen eller noe grunnere - trenger ikke nødvendigvis å ha noe med innstrømningen av varmt vann i overflaten å gjøre, sier Anne Britt Sandø ved Nansensenter for miljø og fjernmåling og Bjerknes senter for klimaforskning i Bergen.

- Fra Bahamas til Afrika er det sikkert 6 000 kilometer. Det er et stykke. Forskerne har satt ut 10-15 måleinstrumenter. Det er kun det som treffer instrumentene du kan måle, sier Tor Eldevik ved Nansensenter for miljø og fjernmåling, som selv var tilstede på konferansen i Birmingham.

- Tror ikke det er fysisk mulig

- Jeg tror ikke det er fysisk mulig at Golfstrømmen stopper opp. Det som har skjedd de siste årene, er en økt innstrømming av salte vannmasser, som er med på å opprettholde dypvannsdannelsen og den termohaline sirkulasjonen. Vi har ikke påvist noen trend som viser at Golfstrømmen verken har blitt sterkere eller svakere, sier Sandø.

- Men resultatene er veldig spennende. Den dyptgående havstrømmen er jo en del av systemet, og henger sammen med Golfstrømmen. På konferansen var det en nederlandsk forskningsgruppe som mente at det fremdeles er mange tiår til vi kan si om slike målinger representerer en trend, eller om det bare er støy i systemet, sier Eldevik.

- Dersom vi skulle se naivt på dette, og si at strømmen i dypet stoppet opp - som om vi senket ned en vegg på 25 grader nord - så ville det kunne tilsvare en heving av vannstanden i Nord-Atlanteren med to meter, sier Eldevik.

- Tatt ut av sammenheng

- Her er ting tatt ut av sammenheng. Jeg stiller ikke spørsmål ved de målingene som er gjort, men å la det gå ut som om det var et bevis eller en indikasjon på at Golfstrømmen har stoppet opp, det er feil, sier Helge Drange ved Nansen- og Bjerknessenteret i Bergen.

Artikkelen fra NTB og Aftenposten er basert på en artikkel fra den britiske avisen The Guardian. Denne avisa har allerede fått kritikk for påstandene som ble servert.

Professor Martin Visbeck ved Leibniz-Institut für Meereswissenschaften, som også var til stede på den aktuelle konferansen, hadde et leserinnlegg på trykk i avisa på mandag.

- Ikke noen signifikant endring

- Artikkelen legger vekt på de mest spekulative og foreløpige funnene som ble presentert på konferansen. Uheldigvis ble informasjonen plassert i en sammenheng som den aldri ble satt i på konferansen, og som ikke gir noe fornuft vitenskapelig sett, skriver han.

- Mer enn 95 prosent av forskerne på konferansen konkluderte med at vi ikke har sett noen signifikant endring av den atlantiske sirkulasjonen så langt, men ganske mye variabilitet, skriver Visbeck.

Han poengterer også at Harry Bryden selv sa at forskerne ikke hadde noen forklaringer på målingene, og at det ikke på noen måte ble presentert som noe urovekkende.

Lenker:

The Guardian: Sea change: why global warming could leave Britain feeling the cold
The Guardian: The Atlantic’s current changes are no cause for alarm
Aftenposten: Golfstrømmen stanset i ti dager
Dagbladet: En ny istid truer?

Powered by Labrador CMS