Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nordlandsforskning - les mer.

Klimaendringer vil kunne gi flere skogbranner og økt nedbør i nord.

– Stigende temperatur vil bety seriøst trøbbel for oss i Nord-Norge

Barkebiller, flått, skogbrann, hyppigere ekstremvær og kraftig økning i nedbør. Det kan bli skjebnen i nord om vi overskrider 1,5-gradersmålet.

Det viser en ny rapport fra et internasjonalt team av ledende klimaforskere, byplanleggere og eksperter på klimatilpasning.

I forskningsprosjektet PROVIDE undersøker forskere virkningene av en mulig overskridelse av 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. Uten markante kutt i klimagassutslipp i dette århundret blir en slik overskridelse mer og mer sannsynlig.

Etter å ha gjennomgått relevant forskning, analysert bymiljøene og fått innspill fra lokale stemmer, er konklusjonen deres at stigende temperatur vil bety seriøst trøbbel for folk i nord. Særlig i form av skogbranner og økt nedbør.

Allerede nå opplever nordområdene varmere og kortere vintre.

– Arktis varmes opp tre ganger så raskt som det globale gjennomsnittet. Mens hastigheten på oppvarmingen varierer over hele regionen, står de nordlige områdene i Norge, Sverige og Finland overfor svært rask oppvarming, sier forsker Helena Gonzales Lindberg ved Nordlandsforskning.

Det blir kortere og mer uforutsigbare vintre, samt økende nedbør.

Kortere skisesong

Nordlandsforskning samarbeider med Bodø kommune i prosjektet og representerer området kalt Arktisk Fennoskandia. Det er de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland.

I tillegg inkluderer prosjektet den iberiske middelhavsregionen med fokus på Lisboa, det øvre Indus-deltaet med fokus på Islamabad, og Bahamas-øyene med fokus på hovedstaden Nassau.

Alle de fire regionene og urbane sentraene møter heftige problemer som følge av varmere klima. Selv om Nord-Norge og Bodø ikke kommer verst ut, må vi forberede oss på endringer.

– Et varmere klima vil ha langsiktige effekter på økosystemer og menneskelige aktiviteter. For eksempel vil snøsesongen bli vesentlig kortere, sier Gonzales Lindberg.

– Et varmere klima vil i tillegg skape gunstige forhold for dyr som tidligere har vært begrenset av kalde vintre. Det inkluderer skadeinsekter som barkebiller og flått.

Grøntområdene blir sentrale

Store deler av Arktisk Fennoskandia vil sannsynligvis oppleve en temperaturøkning på 1,5 til 2 grader innen 2040.

Langvarige perioder med varme vil skape helt nye utfordringer i en tradisjonelt kjølig region som Nord-Norge.

– For eksempel vil det bli et økende behov for klimaanlegg for å opprettholde god innetemperatur på sykehus og sykehjem, sier Gonzales Lindberg.

Men hva skal vi gjøre for å møte den nye og varmere virkeligheten?

Per dags dato er det ingen byplanleggere som rutinemessig vurderer konsekvensene av den varslede temperaturøkningen. Det er her forskerne i prosjektet PROVIDE kommer inn.

– I samarbeid med Bodø kommune ser vi på de eksisterende planene for klimatilpasning. Vi ser også på hvordan kommunen kan kartlegge både klimapåvirkningene og de lokale begrensningene for å tilpasse seg endringene, sier Gonzales Lindberg.

– På denne måten kan kommunen legge mer robuste planer for å møte både forutsette og uforutsette virkninger av klimaforandringene.

For eksempel er byens grønne områder i dag svært fragmenterte og oftest i privat eie. Men områdene kan bli sentrale for å redusere klimarelaterte risikoer, som for eksempel fra flom på grunn av ekstreme nedbørsmengder.

Forskningsprosjektet PROVIDE er finansiert fra EU.

Referanse:

Annika E. Nilsson mfl.: Arctic Fennoscandia and Bodø municipality (Norway). Rapport fra PROVIDE-prosjektet, 2022.Powered by Labrador CMS