Mye står på spill for regjeringene verden over. De har forpliktet seg til å redusere utslippene av drivhusgass ved midten av dette århundret. Hvis det ikke lykkes, kan 80 prosent av verdens kyststrekninger risikere å stå overfor et havnivå som er 1,8 meter høyere enn i dag. (Foto: Rozova Svetlana/ Shutterstock / NTB scanpix

Så mye kan havet stige

80 prosent av verdens kystområder risikerer å oppleve en stigning av havnivået på 1,8 meter i år 2100.

COP22 er i gang

Paris-avtalen, COP21, ble inngått i desember 2015 og tro i kraft 4. november 2016.

Traktaten forplikter landene til å begrense CO2-utslippene for å hindre at temperaturen i verden ikke stiger med mer enn 2 grader sammenlignet med førindustrielt nivå.

IPCC vil produsere en spesiell rapport i 2018 om konsekvensene av oppvarming på mer enn 1,5 grader.

Du kan lese den fulle avtalen her.

Årets klimatoppmøte, COP22, finner sted fra 7. til 18. november 2017 i Marrakech, Marokko.

Isen på Vest-Antarktis

Isen på Antarktis er delt i to av en fjellkjede som går fra kyst til kyst.

Den vestlige delen hviler primært på grunnfjell som befinner seg under havnivå.

Det gjør at den kan være ustabil.

Global oppvarming kan gjøre at isen trekker seg tilbake og kanskje smelter.

Isen i Vest-Antarktis inneholder så mye is at havnivået ville stige med over tre meter hvis den smeltet.

(Kilde: DMI)

I forrige uke trådte klimaavtalen COP21 i kraft. Den kalles også Paris-avtalen siden den ble inngått under konferansen i den franske hovedstaden i desember i fjor.

175 land signerte avtalen, som forplikter dem til å redusere CO2-utslippene sine for å holde temperaturstigningen under to grader, og helst på 1,5 grad, sammenlignet med førindustrielt nivå.

Men selv hvis vi skulle klare det, blir det en rekke dramatiske konsekvenser som må være forberedt på, advarer forskere i en studie publisert i PNAS.

Den nye studien reviderer de tidligere beregningene for havstigningene ved midten av dette århundret, hvis temperaturen ikke stiger med mer enn to grader.

Havet har steget før også

Og det er ikke gode nyheter forskerne kommer med.

Nye data tyder på at hvis CO2-utslippene fortsetter, vil temperaturen ha steget med to grader allerede i 2040, og 90 prosent av verdens kystområder vil oppleve at havet stiger mer enn 0,2 meter.

Det er også fare for at visse områder – blant annet kysten av Nord-Amerika og norskekysten – vil oppleve stigninger på opptil 0,4 meter.

– Hvis temperaturen stiger med mer enn to grader vil havet stige raskere enn noen gang før i den menneskelige sivilisasjonens historie, skriver hovedforfatter Svetlana Jevrejeva fra National Oceanography Centre i Liverpool, Storbritannia, i en e-post til ScienceNordic. Hun legger til:

– De raskt voksende kystbyene i utviklingslandene og sårbare, tropiske, kystnære økosystemer vil ha veldig kort tid til å tilpasse seg.

I denne videoen kommer flere klimaforskere med sin mening om hvor realistisk det er å gjennomføre klimamålet fra COP21-avtalen. (Video: Carbon Brief)

1,8 meter i 2100

Spådommene etter 2040 er dystre.

80 prosent av kyststrekningene rundt i verden kan oppleve en stigning på mer enn 1,8 meter hvis temperaturen stiger med fem grader frem mot slutten av århundret.

Det er 0,6 meter høyere enn tidligere anslag, og ifølge IPCCs siste rapport er det et sannsynlig scenario.

I tabellen kan du se alle prognosene.

Forventet havstigning, og hvor raskt den vil komme, hvis temperaturen i verden stiger med 2, 4 og 5 grader i henholdsvis år 2041, 2083 og 2100. (Foto: (Data: Jevrejeva et al. 2016))

– Vi begår en veldig stor feil

En havnivåstigning på 1,8 meter er i det øvre området av prognosene for hva som er sannsynlig, hvis utslippene av drivhusgasser fortsetter som i dag.

Det er det som kan skje hvis ikke myndighetene klarer å begrense CO2-utslippene før midten av århundret.

Statistisk sett ligger tallet i 95. persentil. Det innebærer at det er fem prosent risiko for det vil skje.

Jens Hesselbjerg Christensen er forskningsleder ved Danmarks Klimacenter, der han blant annet har undervisning for fremtidens klimaforskere. Han beskriver dette som «et scenario med lav sannsynlighet og store konsekvenser».

Han har ikke vært involvert i den nye studien, men har kjennskap til forskningsarbeidet og de metodene som er brukt.

Han mener at de nye tallene er en forbedring av prognosene.

– Hvis vi ikke forbereder oss på de forholdene prognosene advarer oss om, begår vi en veldig stor feil, uttaler Christensen.

Tiden holder på å renne ut

Hvis CO2-utslippene fortsatt stiger på linje med IPCC-prognosene, vil havet kunne stige foruroligende raskt.

Selv om økningen på to grader har tatt 200 år, vil de neste to gradene bare bruke 43 år.

Og deretter vil det kanskje bare ta 20 år før stigningen når fem grader til sammen.

Da vil havnivåene stige med opptil 35 millimeter i året, noe som ifølge den nye studien er raskere enn på noe annet tidspunkt de siste 10 000 år.

– Vårt forsøk på å håndtere havnivået er basert på at det er en langsom prosess, og at vi rekker å tilpasse oss de nye forholdene, forteller Christensen.

– Men hvis vi ender med scenariet med store konsekvenser, vil det skje veldig raskt.

Svært dramatiske konsekvenser

Hvis havet stiger så mye, vil det ha ytterst dramatiske konsekvenser, ifølge Christensen.

Det kan for eksempel være smeltingen av isen i Vest-Antarktis.

I motsetning til tidligere prognoser ser den nye studien spesifikt på havstigningen langs kystlinjene, der 400 millioner mennesker vil bo i 23 megabyer i 2030.

Forskerne skriver at 370 millioner mennesker bosatt langs kysten i Asia, Afrika og Sør-Amerika vil være blant de mest sårbare.

Referanse:

Jevrejeva, S. (m.fl) Coastal sea level rise with warming above 2 °C. PNAS (2016) doi: 10.1073/pnas. 1605312113

Denne artikkelen er opprinnelig publisert hos ScienceNordic. Oversatt av Stephanie Lammers-Clark og Lars Nygaard.

Powered by Labrador CMS