Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Kvinner og menn ser ulikt på ulike former for utroskap. Men de tilgir - eller ikke - omtrent likt.
Kvinner og menn ser ulikt på ulike former for utroskap. Men de tilgir - eller ikke - omtrent likt.

Slik takler og tilgir kvinner og menn utroskap

Menn og kvinner reagerer forskjellig på ulike typer utroskap, men når det gjelder tilgivelse er det ganske likt.

Utroskap er en av de vanligste grunnene til at heterofile par bryter opp. Det finner forskere som har studert hele 160 ulike kulturer. Det samme gjelder over hele verden.

Menn og kvinner ser forskjellig på ulike typer utroskap:

  • Menn ser som regel mer alvorlig på fysisk utroskap enn kvinner gjør, altså at partneren har sex med en annen.
  • Kvinner ser mer alvorlig på følelsesmessig utroskap, det at partneren innleder et nært forhold til en annen.

Les også denne saken fra NTNU: Menn mest sjalu på seksuell utroskap – kvinner på følelser.

Kvinner ser mest alvorlig på emosjonell utroskap. Menn ser mest alvorlig på fysisk utroskap.
Kvinner ser mest alvorlig på emosjonell utroskap. Menn ser mest alvorlig på fysisk utroskap.

Kjønnene tilgir likevel likt

Men til tross for at de opplever ulike typer utroskap forskjellig, er kvinner og menn omtrent like villige til å tilgi partneren. Og graden av tilgivelse er ikke knyttet til type utroskap, viser nye funn.

– Det overrasker oss er at det ikke var større forskjeller mellom kjønnene. Mekanismene som ligger bak tilgivelse er mer eller mindre identiske, sier professor Leif Edward Ottesen Kennair på Institutt for psykologi ved NTNU.

Han er medforfatter av en ny artikkel i Journal of Relationships Research. Artikkelen tar for seg nettopp utroskap og mekanismene som ligger bak tilgivelse.

Utroskap er blant de mest vanlige årsakene til at forhold tar slutt over hele verden.
Utroskap er blant de mest vanlige årsakene til at forhold tar slutt over hele verden.

Trussel mot forholdet viktigst

En forskergruppe ved NTNU tok for seg 92 par. Disse parene svarte uavhengig av hverandre på spørsmål om mulige situasjoner der partneren har vært utro.

  • I den ene situasjonen har partneren sex med en annen, men forelsker seg ikke.
  • I den andre situasjonen blir partneren forelsket, men har ikke sex.

Så hvor villige er folk til å tilgi? Menn og kvinner bearbeider partnerens utroskap nesten identisk.

De fleste mener det er usannsynlig at de vil tilgi partnerens utroskap, uavhengig av kjønn og hva slags utroskap det er snakk om.

– Om det blir brudd eller ikke avhenger først og fremst av hvor truende utroskapen føles for forholdet, sier hovedforfatter Trond Viggo Grøntvedt, postdoktor ved Institutt for psykologi.

Jo mer truende utroskapen føles, dess verre er det.

Villighet til å tilgi

Om forholdet fortsetter, avhenger også av hvor villige partnerne er til å tilgi hverandre.

Her finnes det så klart store individuelle forskjeller, også innenfor kjønnene. Mennesker reagerer ulikt på utroskap, etter personlighet og omstendigheter.

– Mange tenker kanskje at de som har et veldig godt forhold, bedre vil tåle utroskap, men det var ikke noe som tydet på det i vår studie, sier professor Mons Bendixen ved Institutt for psykologi.

Har du frivillig sex med en annen, er det mer eller mindre likegyldig for partneren din om du mener det var din skyld.
Har du frivillig sex med en annen, er det mer eller mindre likegyldig for partneren din om du mener det var din skyld.

Skyld og emosjonell utroskap

For den følelsesmessige utroskapen uten sex, kommer en ekstra faktor inn. I hvor stor grad kan den utro partneren bebreides eller klandres for det som skjedde?

Graden av skyld påvirker partnerens vilje til å tilgi, ifølge Bendixsen.

Om partneren bærer en stor del av ansvaret for at hun eller han havnet i et intimt forhold til en annen, ligger forholdet tynnere an.

– Skyldfaktoren spiller ikke inn når partneren er fysisk utro med en annen, påpeker Grøntvedt.

Har du frivillig sex med en annen, er det altså mer eller mindre likegyldig om du mener det mest var din skyld eller ikke. Det avgjør ikke om partneren tilgir deg.

Referanse:

Trond Viggo Grøntvedt mfl: Breakup Likelihood Following Hypothetical Sexual or Emotional Infidelity: Perceived Threat, Blame, and Forgiveness, Journal of Relationships Research, 2020. https://doi.org/10.1017/jrr.2020.5

Powered by Labrador CMS